Karayolunda Tehlikeli Madde

Test performansı ve sıklığı

Her ambalajın tasarım tipi, işaret tahsisine izin veren yetkili makamun belirlediği prosedürlere uygun
olarak, 6.6.5.3’te ön görüldüğü şekilde test edilecek olup, bu yetkili makam tarafından onaylanacaktır.

Her büyük ambalaj tasarım tipi, kullanımdan önce bu Bölüm’de ön görülen testleri başarıyla
geçecektir. Büyük ambalaj tasarım tipi; tasarım, büyüklük, malzeme ve kalınlık, üretim ve
ambalajlama şekline göre belirlenir; ancak farklı yüzey işlemlerini içerebilir. Tasarım tipinden
yalnızca daha düşük bir tasarım yüksekliği bakımından farklı olan büyük ambalajları da içermektedir.

Testler yetkili makam tarafından belirlenen aralıklarla ürün numunelerinde tekrarlanmalıdır.
Fiber levha büyük ambalajlar üzerinde yürütülecek bu tür testler için ortam koşullarında
hazırlığın 6.6.5.2.4'teki zorunlulukları karşıladığı düşünülmelidir.

Testler tasarım, malzeme veya büyük ambalajın üretim şeklinde bir değişiklik yaratan her bir
modifikasyon durumunda tekrarlanmalıdır.

Yetkili makam, test edilen bir tipten yalnızca küçük özellikler bakımından farklılık gösteren
ambalajların, (örneğin daha küçük boyutlardaki iç ambalajlar veya daha küçük net kütleye sahip iç
ambalajlar ile dış boyutlarında küçük azaltmalara gidilmiş şekilde imal edilen büyük ambalajlar) seçici
şekilde test edilmesine izin verebilir.

(Rezerve edilmiş)
NOT: Bir büyük ambalajda farklı iç ambalajların bir araya getirilmesine ilişkin koşullar ve iç
ambalajlarda izin verilen varyasyonlar için bkz. 4.1.1.5.1.

Yetkili makam herhangi bir zamanda bu bölümde belirtilen testler yoluyla seri üretimtan mamul
büyük ambalajların tasarım tipi testlerinin gereksinimlerini karşıladığına ilişkin bir kanıt ibraz
edilmesini talep edebilir.

Test sonuçlarının geçerliliğinin etkilenmemesi ve Yetkili makamdan onay alınması koşuluyla tek bir
numunede bir kaç test gerçekleştirilebilir.

Büyük kurtarma ambalajları

Büyük kurtarma ambalajları test edilecektir ve aşağıdakiler haricinde, paketleme grubu II katılar veya
iç ambalajların taşınması amaçlı büyük ambalajlar için geçerli olan hükümlere uygun olarak
işaretlenecektir:
(a) Testleri gerçekleştirirken su kullanılacaktır ve büyük kurtarma ambalajları maksimum
kapasitelerinin %98 inden daha az olmayacak şekilde doldurulacaklardır. Gerekli toplam
ambalaj kütlesini elde etmek için kurşun çantalar gibi katkı maddelerin kullanımına mümkün
olduğu sürece izin verilir böylece sonuçlar etkilenmez. Alternatif olarak, düşme testini
yürütürken, düşme yüksekliği 6.6.5.3.4.4.2 (b) ile uyumlu olarak değişebilir;
(b) 6.6.5.4. tarafından gerekli kılınan test raporunda yer alan bu testin sonuçları ile birlikte, büyük
kurtarma ambalajları,ek olarak, 30 kPa'da sızdırmazlık testini başarıyla geçecek; ve
(c) Büyük kurtarma ambalajları 6.6.2.2.''de tanımlandığı gibi “T” harfi ile gösterilecektir.

Teste hazırlık

Kullanılan iç ambalajlar veya nesneler dahil, taşımaya hazırlanan büyük ambalajlar üzerinde testler
yapılacaktır. İç ambalajlar sıvılar için azami kapasitelerinin en az %98'i, katılar içinse en az %95’i
kadar doldurulmalıdır. İç ambalajların sıvı ve katıları taşımak için tasarlandığı büyük ambalajlar için
hem sıvı hem de katı içerikler için ayrı testler gereklidir. İç ambalajlardaki maddeler ile büyük
ambalajlarda taşınacak nesnelerin yerini, test sonuçlarını geçersiz kılmamak kaydıyla diğer madde veya
malzemeler alabilir. Başka iç ambalajlar veya nesneler kullanıldığı zaman, bunlar taşınacak iç
ambalajlar veya nesneler ile aynı fiziksel özelliklere (kütle, vb.) sahip olmalılardır. Test sonuçları
etkilenmeyecek şekilde, gerekli toplam ambalaj kütlesine erişmek için kurşun plakalar gibi ilave
parçalar kullanılabilir.

Sıvılar için uygulanan düşürme testlerinde diğer bir madde kullanıldığında taşınan
maddeninkine benzer nispi yoğunluğa ve viskoziteye sahip olmalıdır. 6.6.5.3.4.4’teki koşullar altında
sıvı düşürme testi için su da kullanılabilir.

Plastik malzemeden mamul büyük ambalajlar ve - katıları veya nesneleri taşımaya yönelik torbalar
hariç - plastik malzemelerden mamul iç ambalajları ihtiva eden büyük ambalajlar, test numunesi ve
içeriğinin sıcaklığının -18 °C veya daha altına düşürülmesinden sonra düşürme testine tabi tutulacaktır.
Bu iklimlendirme, söz konusu malzemeler düşük sıcaklıklarda yeterince yumuşaklığa ve gerilim
mukavemetine sahiplerse göz ardı edilebilir. Test numuneleri bu şekilde hazırlandığında, 6.6.5.2.4’teki
iklimlendirmeye gerek olmayabilir. Test sıvıları gerekirse antifriz ilavesi ile sıvı halde tutulmalıdır.

Fiber levha büyük ambalajlar, kontrollü sıcaklığa ve nispi neme (r.h.) sahip ortamda en
azından 24 saat süre ile bekletilmelidir. Bulunan üç adet seçenekten biri seçilmelidir.
Tercih edilen ortam 23 °C ± 2 °C ve %50 ± %2 bağıl nemdir. Diğer iki seçenek ise: 20 °C ±
2 °C ve %65 ± %2 bağıl nem veya 27 °C ± 2 °C ve %65 ± %2 bağıl nem.
NOT: Ortalama değerler bu sınırlar içerisinde yer almalıdır. Kısa süreli dalgalanmalar ve ölçüm
sınırlamaları, münferit ölçümlerin testten aynı sonuçların alınma ihtimalini önemli ölçüde
azaltmaksızın ± %5 nispi neme kadar değişiklik göstermesine neden olabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018