Karayolunda Tehlikeli Madde

İstifleme testi

Uygulanabilirlik

Birbiri üzerine istiflenecek şekilde tasarlanmış tüm büyük ambalaj tipleri için, tasarım tipi
testi olarak.

Büyük ambalajın teste hazırlanması

Büyük ambalaj, izin verilebilir azami brüt kütlesine kadar doldurulacaktır.

Test yöntemi

Büyük ambalaj, sert yüzeyli zemine tabanı üzerinde oturtulacak ve en az beş dakika süreyle, üzerine
homojen olarak dağıtılarak bindirilmiş ilave test yüküne (bakınız 6.6.5.3.3.4) tabi tutulacaktır; bu süre
ahşaptan, fiber levhadan ve plastik malzemelerden mamul büyük ambalajlar için 24 saattir.

Üste bindirilecek test yükünün hesaplanması

Büyük ambalajlar üzerine yerleştirilecek yük, taşıma sırasında büyük ambalajların üzerine dizilecek
benzer büyük ambalajların sayısının toplam izin verilebilir azami brüt kütlelerinin
1,8 katı kadar olacaktır.

Testi geçme kriterleri
(a) Esnek büyük ambalajlar haricindeki tüm büyük ambalaj tipleri: büyük ambalajda, eğer varsa
palet tabanı dahil olmak üzere, taşıma için güvensiz kılan hiçbir kalıcı deformasyon ve içerik
kaybı olmayacaktır;
(b) Esnek büyük ambalajlar: Büyük ambalajda taşımayı güvensiz kılacak hiçbir gövde bozulması
ve içerik kaybı olmayacaktır.

Düşürme testi

Uygulanabilirlik

 
Tüm büyük ambalajlar için tasarım tipi testi olarak.

Büyük ambalajın teste hazırlanması
Büyük ambalaj, 6.6.5.2.1'e uygun olarak doldurulacaktır.

Test metodu

 
Büyük ambalaj, 6.1.5.3.4 zorunluluklarına uygun şekilde esnek olmayan, yatay, düz, büyük ve sert
bir zemine düşürülecektir. Burada, darbe noktasının büyük ambalaj tabanının en hassas olduğu
düşünülen kısmı olması sağlanacaktır.

Düşürme yüksekliği

NOT: Sınıf 1 maddeleri ve nesnelerine mahsus büyük ambalajlar, paketleme grubu II
performans seviyesinde test edilecektir.

Katı veya sıvı maddeler veya nesneler içeren iç ambalajlar için, testin taşınacak katı, sıvı veya
nesneyle yürütülmesi halinde veya özünde aynı özelliklere sahip başka bir madde veya nesneyle
yürütülmesi halinde:
 
 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

Test su ile gerçekleştirildiyse sıvı içeren iç ambalajlar için:

 

(a) Taşınacak maddeler 1,2’yi aşmayan nispi yoğunluğa sahipse:

 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

(b) Taşınacak maddelerin 1,2’yi aşan nispi yoğunluğa sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin nispi yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

d × 1,5 (m)

d × 1,0 (m)

d × 0,67 (m)

 

Testi geçme kriterleri

Büyük ambalaj, taşıma sırasında güvenliği etkileyecek hiçbir hasar göstermemelidir.
Doldurulan maddenin iç ambalaj(lar) veya taşınan nesnelerden sızmaması gerekir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018