Karayolunda Tehlikeli Madde

Hizmet teçhizatı

Hizmet teçhizatı, elleçleme ve taşıma sırasında bükülme veya hasar görme risklerine karşı
korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Çerçeve ile gövde arasındaki bağlantı, tali parçalar
arasındaki göreceli harekete izin veriyorsa, teçhizat bu hareketin çalışan parçaların hasar görme riskini
önleyecek şekilde sabitlenmelidir. Dış boşaltma aksamları (boru soketleri, kapatma cihazları) ile iç
durdurma valfı ve oturma yeri, dış kuvvetler tarafından bükülme tehlikesine karşı korunacaktır
(örneğin kesme kısımları kullanılarak). Doldurma ve boşaltma cihazları (flanşlar ve dişli tapalar dahil)
ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara karşı sağlam şekilde sıkıca duracak özellikte
olmalıdır.

Portatif tankta yer alan doldurma veya boşaltma amaçlı tüm ağızlar, makul ölçüde
uygulanabildiği şekilde gövdeye yakın yerleştirilmiş ve manüel olarak çalışan bir durdurma valfıyla
donatılacaktır. Havalandırma veya basınç tahliye cihazlarına giden girişler dışındaki girişler, makul
ölçüde uygulanabildiği şekilde gövdeye yakın yerleştirilmiş bir durdurma valfı veya başka bir uygun
kapama aracıyla donatılacaktır.

Bütün portatif tanklarda, adam giriş deliği veya dahili muayene ile iç kısımlarda yeterli bakım ve
onarım için yeterli erişime imkan tanıyacak büyüklükte başka muayene kapakları olmalıdır.
Kompartımanlara bölünmüş portatif tanklarda, her bölme için ayrı birer adam giriş deliği veya başka
adam giriş kapakları bulunacaktır.

Dış bağlantı parçaları mümkün olduğunca bir araya getirilerek gruplandırılacaktır. Yalıtımlı portatif
tanklarda üst bağlantı parçaları, uygun oluklara sahip bir döküntü toplama kabı ile çevrelenecektir.

Bir portatif tanktaki her bağlantı, işlevini açıkça belirtecek şekilde işaretlenecektir

Durdurma valfı veya diğer kapama ekipmanları, taşıma sırasında beklenen sıcaklıklar hesaba
katılarak, gövdenin MİÇB’sinden az olmayan bir nominal basınca göre tasarlanacak ve üretilecektir.
Vidalı şafta sahip tüm durdurma valfları el çarkının saat yönündeki hareketiyle kapatılacaktır. Diğer
durdurma valflarında, konum (açık ve kapalı) ve kapama yönü açık bir şekilde belirtilecektir. Tüm
durdurma valfları kaza ile açılmaları önleyecek şekilde tasarlanacaktır.

Parlama noktasında veya onun üzerindeki sıcaklıklarda taşınacak maddeler dahil olmak üzere, Sınıf 3
kapsamındaki parlama noktası kriterlerini karşılayan maddelerin taşınması amacına yönelik
alüminyum portatif tanklar ile sürtünmeye veya çarpışma temasına yatkınlık olduğu zaman; kapaklar,
kapatma elemanları, vb. gibi hareketli parçaların hiçbiri korunması olmayan, aşınabilir çelikten
yapılmış olmayacaktır.

Boru sistemi, ısıl genleşme veya büzüşme, mekanik şok ve titreşime bağlı hasar riskini
önleyecek şekilde tasarlanacak, üretilecek ve döşenecektir. Bütün boru sistemi uygun metalik
malzemeden yapılmış olacaktır. Uygun her yerde kaynaklı boru bağlantıları kullanılacaktır.

Bakır tüplerdeki bağlantılar lehimlenecek veya buna eşit sağlamlıkta bir metal birleşim
yöntemi mevcut olacaktır. Lehim malzemelerinin erime noktası 525 °C'den düşük olmayacaktır.
Bağlantılar, diş açılırken meydana gelebileceği şekilde, borunun dayanıklılığını azaltmayacaktır.

Bütün boruların ve boru bağlantılarının patlama basıncı, gövdenin MİÇB’sinin dört katından ya da
hizmet sırasında bir pompanın veya başka bir cihazın hareketi tarafından tabi tutulacak basıncın dört
katından daha az olmayacaktır (basınç tahliye cihazları hariç).

Valfların ve aksesuarların yapımında biçimlendirilebilir metaller kullanılacaktır.

I sı sistemi, tankın içindeki basıncı MAWP aşmasını veya diğer tehlikelere (örneğin tehlikeli termal
bozunma) neden olmasını sağlayacak bir sıcaklığa ulaşmaması için tasarlanacak veya kontrol
edilecektir.

Isı sistemi, ısıtıcı aparatlar madde içine tamamen batmadıkça iç ısıtma elementleri devreye girmeyeceği
şekilde tasarlanacak veya kontrol edilecektir. Iç ısıtma (Santigrat Derece (°C) olarak) ekipmanının
yüzey ısısı, veya dış ısıtma ekipmanı için zırhtaki ısı, hiçbir şekilde, taşınan maddenin tutuşma
sıcakığının %80'i aşmayacaktır.

Eğer tank için elektrik sistemi döşenmiş ise, 100mA dan az serbest akım ile, toprak kaçağı devre
kırıcısıyla donatılacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018