Karayolunda Tehlikeli Madde

Bakır tüplerdeki bağlantılar lehimlenecek veya buna eşit sağlamlıkta bir metal birleşim
yöntemi mevcut olacaktır. Lehim malzemelerinin erime noktası 525 °C'den düşük olmayacaktır.
Bağlantılar, diş açılırken meydana gelebileceği şekilde, borunun dayanıklılığını azaltmayacaktır.

Bütün boruların ve boru bağlantılarının patlama basıncı, gövdenin MİÇB’sinin dört katından ya da
hizmet sırasında bir pompanın veya başka bir cihazın hareketi tarafından tabi tutulacak basıncın dört
katından daha az olmayacaktır (basınç tahliye cihazları hariç).

Valfların ve aksesuarların yapımında biçimlendirilebilir metaller kullanılacaktır.

I sı sistemi, tankın içindeki basıncı MAWP aşmasını veya diğer tehlikelere (örneğin tehlikeli termal
bozunma) neden olmasını sağlayacak bir sıcaklığa ulaşmaması için tasarlanacak veya kontrol
edilecektir.

Isı sistemi, ısıtıcı aparatlar madde içine tamamen batmadıkça iç ısıtma elementleri devreye girmeyeceği
şekilde tasarlanacak veya kontrol edilecektir. Iç ısıtma (Santigrat Derece (°C) olarak) ekipmanının
yüzey ısısı, veya dış ısıtma ekipmanı için zırhtaki ısı, hiçbir şekilde, taşınan maddenin tutuşma
sıcakığının %80'i aşmayacaktır.

Eğer tank için elektrik sistemi döşenmiş ise, 100mA dan az serbest akım ile, toprak kaçağı devre
kırıcısıyla donatılacaktır.

Tanklara döşenen elektrik anahtar dolaplarının tankın içiyle doğrudan teması olmayacak ve en az IEC
144 veya IEC 529’a göre IP56 türüne eşdeğer bir koruma sağlayacaktır

Alt delikler

Bazı maddeler alt deliklere (girişlere) sahip portatif tanklarda taşınmayacaktır. Bölüm 3.2, Tablo
A, Sütun (10)'da gösterilen ve 4.2.5.2.6'da tanımlanan ilgili portatif tank talimatında alt deliklerin
yasaklandığı öngörülüyorsa, maksimum izin verilebilir doldurma sınırına kadar doldurulmuş
gövdelerde, sıvı seviyesinin altında hiçbir delik bulunmayacaktır. Mevcut bir delik kapatıldığında,
deliğe iç taraftan veya dış taraftan, gövdeye kaynatılmış bir levha ile ulaşılabilecektir.

Belirli katı, kristalize olabilen veya oldukça akmaz maddelerin taşındığı portatif tanklar için, alt
boşaltma delikleri, seri şeklinde donatılmış ve karşılıklı bağımsız en az iki adet kapatma cihazıyla
donatılacaktır. Teçhizatın tasarımı, yetkili makamu veya onun yetkili merciini tatmin edici düzeyde
olacak ve aşağıdakileri içerecektir:
(a) Gövdeye olabildiğince yakın bir şekilde donatılmış olan ve darbe ya da kazara diğer hareketler
nedeniyle istenmeyen herhangi bir açılmayı önleyecek olan dış durdurma valfı ve
(b) Boşaltma borusunun ucunda, somunlu bir boş flanş veya bir vidalı kapak gibi, sıvı sızdırmaz
durdurucu bir kapak.

6.7.2.6.2'de belirtilenler hariç olmak üzere her alt boşaltma deliği, seri olarak monte edilmiş ve
karşılıklı bağımsız üç adet kapatma cihazıyla donatılacaktır. Teçhizatın tasarımı, yetkili makam veya
onun yetkili merciini tatmin edici düzeyde olacak ve aşağıdakileri içerecektir:
(a) Gövde içindeki veya kaynaklı flanş ya da veya onun mukabil flanşı içindeki bir
durdurma valfı niteliğinde olan, aşağıdaki gibi bir dahili kendi kendine kapanır durdurma valfı:
(i) Valfın çalıştırılması için kontrol cihazları, darbe veya diğer kazalar sonucu oluşan
hareketlerden ötürü istenmeyen biçimde açılmalarını önleyecek şekilde tasarlanacaktır;
(ii) Valf yukarıdan veya aşağıdan çalıştırılabilir özellikte olabilir;
(iii) Mümkünse, valfın ayarı (açık veya kapalı) yerden kontrol edilebilecek özellikte
olacaktır;
(iv) En fazla 1000 litre kapasiteye sahip portatif tanklar hariç, valfı valfın
kendisinden uzak ve portatif tankın ulaşılabilir bir noktasından kapatmak mümkün
olacaktır ve
(v) Valfın çalıştırmasını kontrol etmek amacıyla kullanılan dış cihaza zarar gelmesi
durumunda valf etkin bir biçimde çalışmaya devam edecektir;
(b) Gövdeye mümkün olduğu ölçüde yakın yerleştirilmiş bir dış durdurma valfı ve
(c) Boşaltma borusunun ucunda, somunlu bir boş flanş veya bir vidalı kapak gibi, sıvı
sızdırmaz durdurucu bir kapak.

Astarlı bir gövde için, 6.7.2.6.3 (a)'da şart koşulan dahili durdurma valfının yerini ilave bir dış
durdurma valfı alabilir. Üretici, yetkili makamun veya onun yetkili merciinin zorunluluklarını
karşılayacaktır.

Emniyetli tahliye cihazları

Tüm portatif tanklarda en az bir basınç giderme (tahliye) cihazı bulunacaktır. Tüm tahliye
cihazları yetkili makamu veya onun yetkili merciini tatmin edici düzeyde tasarlanmış, üretilmiş
ve işaretlenmiş olacaktır.

Basınç tahliye cihazları

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018