Karayolunda Tehlikeli Madde

Hizmet teçhizatı

Hizmet teçhizatı, elleçleme ve taşıma sırasında bükülme veya hasar görme risklerine karşı
korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Çerçeve ile gövde arasındaki bağlantı, tali parçalar
arasındaki göreceli harekete izin veriyorsa, teçhizat bu hareketin çalışan parçaların hasar görme
riskini önleyecek şekilde sabitlenmelidir. Dış boşaltma aksamları (boru soketleri, kapatma cihazları) ile
iç durdurma valfı ve oturma yeri, dış kuvvetler tarafından bükülme tehlikesine karşı korunacaktır
(örneğin kesme kısımları kullanılarak). Doldurma ve boşaltma cihazları (flanşlar ve dişli tapalar dahil)
ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara karşı sağlam şekilde sıkıca duracak özellikte
olmalıdır.

Portatif tankların gövdelerindeki basınç giderme delikleri, adam giriş delikleri ve kapalı boşaltma
delikleri hariç olmak üzere, 1,5 mm'den daha büyük çaplı tüm delikler, seri olarak bağlanmış
birbirinden karşılıklı olarak bağımsız en az üç adet kapatma cihazıyla donatılacaktır;
bunlardan birincisi dahili bir durdurma valfı, aşırı akış valfı veya eşdeğeri bir cihaz, ikincisi bir dış
durdurma valfı ve üçüncüsü boş bir flanş ya da eşdeğeri bir cihaz olacaktır.

Portatif tanka bir aşırı akış valfı takılmışsa, bu aşırı akış valfının oturma yeri gövdenin ya da kaynaklı
bir flanşın içerisinde olacak veya aşırı akış valfı dıştan takılmışsa, bağlantı parçaları darbe durumunda
valfın etkinliğini sürdürebileceği bir biçimde tasarlanmış olacaktır. Aşırı akış valfları, üretici tarafından
belirlenen nominal akışa ulaşıldığında, otomatik olarak kapanacakları şekilde tasarlanacak ve monte
edileceklerdir. Bu tür bir valfa giden veya ondan gelen bağlantılar veya ekler, aşırı akış valfından gelen
nominal akıştan daha yüksek bir akış kapasitesine sahip olacaklardır.

Doldurma ve boşaltma delikleri için, ilk kapatma valfı bir dahili kapatma valfı olacak ve ikincisi ise
her doldurma ve boşaltma borusu üzerinde ulaşılabilir bir pozisyonda yerleştirilmiş bir
durdurma valfı olacaktır.

Alevlenir ve/veya zehirli soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların veya basınç altındaki
kimyasalların taşınması amacına yönelik portatif tankların alt doldurma ve boşaltma deliklerindeki
dahili durdurma valfı, doldurma veya boşaltma sırasında portatif tankın istenmeyen hareketleri
halinde veya yangın girdabı durumunda, otomatik olarak hızla kapanan bir güvenlik cihazı
olacaktır. En fazla 1000 litre kapasiteye sahip portatif tanklar hariç, bu cihazı uzaktan çalıştırmak
mümkün olacaktır.

Doldurma, boşaltma ve gaz basıncı dengeleme deliklerine ek olarak, gövdelerde ölçüm
cihazlarının, termometrelerin ve manometrelerin monte edileceği açıklıklar da bulunacaktır. Bu tür
cihazların bağlantıları uygun biçimde kaynaklanmış memeler veya ceplerle yapılacak; gövdede vidalı
bağlantılar olmayacaktır.

Bütün portatif tanklarda, adam giriş delikleri veya dahili muayene ile iç kısımlarda yeterli bakım
ve onarım için yeterli erişime imkan tanıyacak büyüklükte başka muayene kapakları olmalıdır.

Dış aksamlar mümkün olduğunca uygulanabilir biçimde bir araya getirilerek
gruplandırılmalıdır.

Bir portatif tanktaki her bağlantı, işlevini açıkça belirtecek şekilde işaretlenecektir.

Durdurma valfı veya diğer kapama ekipmanları, taşıma sırasında beklenen sıcaklıklar hesaba
katılarak, gövdenin MİÇB’sinden az olmayan bir nominal basınca göre tasarlanacak ve üretilecektir.
Vidalı şafta sahip tüm durdurma valfları el çarkının saat yönündeki hareketiyle kapatılacaktır. Diğer
durdurma valflarında, konum (açık ve kapalı) ve kapama yönü açık bir şekilde belirtilecektir. Tüm
durdurma valfları kaza ile açılmaları önleyecek şekilde tasarlanacaktır.

Boru sistemi, ısıl genleşme veya büzüşme, mekanik şok ve titreşime bağlı hasar riskini
önleyecek şekilde tasarlanacak, üretilecek ve döşenecektir. Bütün boru sistemi uygun metalik
malzemeden yapılmış olacaktır. Uygun her yerde kaynaklı boru bağlantıları kullanılacaktır.

Bakır tüplerdeki bağlantılar lehimlenecek veya buna eşit sağlamlıkta bir metal birleşim
yöntemi mevcut olacaktır. Lehim malzemelerinin erime noktası 525 °C.'den düşük olmayacaktır.
Bağlantılar, diş açılırken meydana gelebileceği şekilde, borunun dayanıklılığını azaltmayacaktır.

Bütün boruların ve boru bağlantılarının patlama basıncı, gövdenin MİÇB’sinin dört katından ya da
hizmet sırasında bir pompanın veya başka bir cihazın hareketi tarafından tabi tutulacak basıncın dört
katından daha az olmayacaktır (basınç tahliye cihazları hariç).

Valfların ve aksesuarların yapımında yumuşak metaller kullanılacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018