Karayolunda Tehlikeli Madde

Alt delikler

Bazı soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar, 4.2.5.2.6'daki T50 portatif tank talimatında alt
deliklere izin verilmediği belirtildiğinde, alt deliklere sahip portatif tanklarda taşınmayacaktır.
Maksimum izin verilebilir doldurma sınırına kadar doldurulduklarında, gövdenin sıvı seviyesinin
altında hiçbir delik bulunmayacaktır.

Basınç tahliye cihazları

Portatif tanklara bir veya daha fazla yayla çalışan basınç tahliye cihazı monte edilmiş
olmalıdır. Basınç tahliye cihazları MİÇB'den daha düşük olmayan bir basınçta otomatik olarak
açılmalı ve MİÇB'nin %110'una eşit bir basınçta tamamen açık olmalıdır. Bu cihazlar, boşaltmadan
sonra, boşaltmanın başladığı basıncın %10'undan daha düşük olmayan bir basınçta kapanacak ve tüm
daha düşük basınçlarda kapalı kalacaktır. Basınç tahliye cihazları sıvı akını da dahil olmak üzere
dinamik kuvvetlere dayanacak tipte olacaktır. Yayla çalışan basınç tahliye cihazı ile seri bağlantılı
olmayan kırılabilir disklere izin verilmemektedir.

Basınç tahliye cihazları, yabancı madde girişini, gaz kaçağını ve herhangi bir tehlikeli aşırı basınç
oluşumunu önleyecek şekilde tasarlanacaklardır.

4.2.5.2.6'daki T50 portatif tank talimatlarında belirtilen bazı soğutulmadan sıvılaştırılmış
gazların taşınması amacına yönelik portatif tanklar, yetkili makam tarafından onaylanmış bir basınç
tahliye cihazıyla donatılacaktır. Hizmete tahsis edilen bir portatif tank, yükle uyumlu bir
malzemeden yapılmış ve onaylanmış bir basınç giderme cihazıyla donatılmamışsa, bu cihaz, yayla
çalışan bir basınç giderme cihazının önünde yer alan bir kırılabilir diskten oluşabilir. Kırılabilir disk
ile basınç giderme cihazı arasındaki boşluk, bir basınçölçer ya da uygun bir gösterge cihazıyla temin
edilecektir. Bu düzenleme, basınç giderme cihazının hatalı çalışmasına yol açabilecek disk kopması,
ufak delikler veya sızıntıların saptanmasına izin vermektedir. Kırılabilir disk, basınç giderme
cihazının basıncı boşaltmaya başlama düzeyinin %10 yukarısındaki bir nominal basınçta
kopacaktır.

Çok amaçlı portatif tanklardaki basınç tahliye cihazları, portatif tankta taşınmasına izin verilen
gazların maksimum izin verilebilir basıncının en yükseğine sahip gaz için 6.7.3.7.1'de gösterilen
basınçta açılacaklardır.

Tahliye cihazlarının kapasitesi

Tahliye cihazlarının toplu olarak hizmet kapasitesi, tam yangın girdabı durumunda, gövdenin içindeki
basıncın (birikim dahil) MİÇB'sinin % 120'sini aşmamasına yetecek şekilde olacaktır. İstenen tam
tahliye kapasitesine ulaşmada yayla çalışan tahliye cihazları kullanılacaktır. Çok amaçlı tanklar söz
konusu olduğunda, basınç tahliye cihazlarının toplu olarak hizmet kapasitesi, portatif tanklarda
taşınmasına izin verilen gazlar arasından en yüksek hizmet kapasitesini gerektiren gaz için alınacaktır.

Çeşitli cihazların münferit kapasitelerinin toplamı olarak da kabul edilebilecek olan, tahliye
cihazlarının gerekli toplam kapasitesini saptamak için aşağıdaki formül4
kullanılacaktır:

C aşağıdaki tablodan da alınabilir:

k

C

k

C

k

C

1.00

0.607

1.26

0.660

1.52

0.704

1.02

0.611

1.28

0.664

1.54

0.707

1.04

0.615

1.30

0.667

1.56

0.710

1.06

0.620

1.32

0.671

1.58

0.713

1.08

0.624

1.34

0.674

1.60

0.716

1.10

0.628

1.36

0.678

1.62

0.719

1.12

0.633

1.38

0.681

1.64

0.722

1.14

0.637

1.40

0.685

1.66

0.725

1.16

0.641

1.42

0.688

1.68

0.728

1.18

0.645

1.44

0.691

1.70

0.731

1.20

0.649

1.46

0.695

2.00

0.770

1.22

0.652

1.48

0.698

2.20

0.793

1.24

0.656

1.50

0.701

 

Havalandırma kapasitesini azaltmak amacıyla kullanılan yalıtım sistemleri, yetkili makam veya
onun yetkili mercii tarafından onaylanacaktır. Her halükarda, bu amaçla onaylanmış yalıtım sistemleri:
(a) 649 °C'ye kadarki tüm sıcaklıklarda etkinliğini koruyacaktır ve
(b) Erime noktası 700 °C veya daha fazla olan bir malzemeyle giydirilecektir.

Basınç tahliye cihazlarının işaretlenmesi

Her basınç tahliye cihazı aşağıdaki belirtilen şekilde sade ve kalıcı bir biçimde
işaretlenecektir:
(a) Boşaltmaya ayarlandığı basınç (bar veya kPa olarak);
(b) Yayla çalışan sistemler için boşaltma basıncında izin verilebilir tolerans;
(c) Kırılabilir diskler için nominal basınca tekabül eden referans sıcaklığı ve
(d) Saniyedeki standart hava metreküpü olarak (m3/sn), cihazın nominal akış kapasitesi.
(e) Yayla tahrik edilen basınç tahliye cihazları ve kırılabilir disklerin akış kesit alanları mm2
olarak;
Uygulanabildiği hallerde, aşağıdaki bilgi de gösterilecektir:
(f) Üreticinin adı ve cihazın ilgili katalog numarası.

Basınç tahliye cihazları üzerinde işaretlenmiş nominal akış kapasitesi ISO 4126-1:2004 ve
ISO 4126-7:2004'e uygun olarak saptanacaktır.

Basınç tahliye cihazları bağlantıları

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018