Karayolunda Tehlikeli Madde

Vakum yalıtımlı çift cidarlı bir tankın ceketi, kabul edilmiş bir teknik koda uygun olarak
hesaplanan ve 100 kPa’dan (1 bar) (ölçüm basıncı) düşük olmayan bir dış tasarım basıncı veya
200 kPa’dan (2 bar) (ölçüm basıncı) düşük olmayan bir hesaplanmış kritik çökertme basıncına
sahip olacaktır. Ceketin dış basınca direnme yeteneğini hesaplamada, iç ve dış takviyeler dahil
edilebilir.

Portatif tanklar taşıma sırasında güvenli bir taban oluşturacak desteklerle ve uygun kaldırma
ve bağlama aparatlarıyla tasarlanacak ve üretilecektir.

Portatif tanklar, en azından taşınan içeriğe bağlı dahili basınç ile normal elleçleme ve taşıma
koşulları sırasındaki statik, dinamik ve termal (ısıl) yüklere kayıp vermeden dayanacak şekilde
tasarlanacaktır. Tasarım, portatif tankın beklenen kullanım ömrü süresince, bu yüklerin
tekrarlanarak uygulanmasından kaynaklanan malzeme yorgunluğu etkilerinin hesaba katılmış
olduğunu kanıtlayacaktır.

Portatif tanklar ve bağlantıları, maksimum izin verilebilir yük altında, ayrı ayrı uygulanan
aşağıdaki statik kuvvetleri emebilecek özellikte olacaktır:
(a) Seyahat yönünde: MİBK’nin (maksimum izin verilebilir brüt kütle) iki katı ile yerçekimine (g)1
bağlı ivmenin çarpımı;
(b) Yatayda ve seyahat yönüne dik açılarda: MİBK (seyahat yönü açık bir şekilde saptanamıyorsa,
kuvvetler MİBK'nin iki katına eşit olacaktır) ile yerçekimine bağlı ivmenin (g)1 çarpımı;
(c) Dikeyde yukarı doğru: MİBK ile yerçekimine bağlı ivmenin (g)1 çarpımı ve
(d) Dikeyde aşağı doğru: MİBK'nin (yerçekiminin etkisi dahil toplam yükleme) iki katı ile
yerçekimine (g)1 bağlı ivmenin çarpımı.

6.7.4.2.12'deki kuvvetlerin her biri altında, idame ettirilecek güvenlik faktörü aşağıdaki gibi olacaktır:
(a) Açıkça tanımlanmış bir akma sınırına sahip malzemeler için, garanti edilen akmaya karşılık 1,5
değerinde bir güvenlik faktörü ve
(b) Açıkça tanımlanmış bir akma sınırına sahip olmayan malzemeler için, garanti edilen %
0.2 dayanım kuvvetine ve östenit çelikler için % 1 dayanım kuvvetine karşılık 1.5
değerinde bir güvenlik faktörü.
1 Hesaplama amaçları bakımından g = 9,81 m/sn2.

Akma mukavemeti ve dayanım mukavemeti değerleri, ulusal ve uluslararası malzeme
standartlarına uygun olacaktır. Östenit çelikler kullanılıyorsa, malzeme standartlarına göre belirlenmiş
minimum değerler, arttırılmış değerler malzeme muayene sertifikasında onaylanmışsa %15'e kadar
arttırılabilir. Söz konusu metal için hiçbir malzeme standardı mevcut değilse veya metal olmayan
malzemeler kullanılıyorsa, akma mukavemeti ve dayanım mukavemeti değerleri yetkili makam
tarafından onaylanacaktır.

Alevlenir soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınması amacına yönelik portatif tanklar
elektriksel olarak topraklanabilecek özellikte olacaktır.

Tasarım kriterleri

Gövdeler dairesel bir kesite sahip olacaktır.

Gövdeler, MİÇB’nin en az 1,3 katına sahip bir test basıncına dayanacak şekilde tasarlanmış ve
üretilmiş olacaktır. Vakum yalıtımlı gövdeler için test basıncı, MİÇB ile 100 kPa’nın (1 bar)
toplamının 1,3 katından az olmayacaktır. Test basıncı hiçbir şekilde 300 kPa’dan (3 bar) (ölçüm
basıncı) az olmayacaktır. 6.7.4.4.2’den 6.7.4.4.7’ye kadar olan maddelerde belirtilen minimum gövde
kalınlık hükümlerine dikkat çekilmektedir.

Açıkça tanımlanmış bir akma noktasına veya garanti edilmiş bir dayanım mukavemetine (genel
olarak %0,2'lik dayanım mukavemeti veya östenit çelikler için %1'lik dayanım mukavemeti) sahip
metaller için gövdedeki ana membran gerilimi σ (sigma), test basıncında
0,75 Re veya 0,50 Rm'yi (düşük olan uygulanacak şekilde) aşmayacaktır. Burada:
Re = N/mm2 olarak akma mukavemeti veya %0,2'lik dayanım kuvveti veya, östenit çelikler
için %1'lik dayanım kuvveti;
Rm = N/mm2 olarak minimum çekme mukavemetidir.

Kullanılacak Re ve Rm değerleri, ulusal ve uluslararası malzeme standartlarına uygun belirli
minimum değerler olacaktır. Östenit çelikler kullanılıyorsa, malzeme standartlarına göre belirlenmiş
Re ve Rm minimum değerleri, arttırılmış değerler malzeme muayene sertifikasında
onaylanmışsa %15'e kadar arttırılabilir. Söz konusu metal için hiçbir malzeme standardı mevcut
değilse, kullanılan Re ve Rm değerleri yetkili makam veya onun yetkili mercisi tarafından
onaylanacaktır.

0,85'ten yüksek bir Re/Rm oranına sahip çeliklerin kaynaklı gövdelerin yapımında
kullanımına izin verilmeyecektir Bu oranın saptanmasında kullanılacak Re ve Rm değerleri, malzeme
muayene sertifikasında belirtilen değerler olacaktır.

Gövdelerin yapımında kullanılan çelikler, % olarak, 10 000/Rm'den az olmamak üzere, ince tanecikli
çelikler için %16'lık ve diğer çelikler için %20'lik bir mutlak minimum kopma uzamasına sahip
olacaktır. Gövdelerin yapımında kullanılan alüminyum ve alüminyum alaşımları, % olarak,
10000/6Rm'den az olmamak üzere, %12'lik bir mutlak minimum kopma uzamasına sahip olacaktır.

Malzemelerin gerçek değerlerini saptamak amacıyla, sac metaller için, çekme testi numunesi
ekseninin dönme yönüne dik açıda (çapraz olarak) olmasına dikkat edilecektir. Kalıcı kırılmadaki
uzama, 50 mm gösterge uzunluğunun kullanılarak ISO 6892:1988'e uygun olarak dikdörtgen kesitlere
sahip test numuneleri üzerinde ölçülecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018