Karayolunda Tehlikeli Madde

Tasarım kriterleri

Gövdeler dairesel bir kesite sahip olacaktır.

Gövdeler, MİÇB’nin en az 1,3 katına sahip bir test basıncına dayanacak şekilde tasarlanmış ve
üretilmiş olacaktır. Vakum yalıtımlı gövdeler için test basıncı, MİÇB ile 100 kPa’nın (1 bar)
toplamının 1,3 katından az olmayacaktır. Test basıncı hiçbir şekilde 300 kPa’dan (3 bar) (ölçüm
basıncı) az olmayacaktır. 6.7.4.4.2’den 6.7.4.4.7’ye kadar olan maddelerde belirtilen minimum gövde
kalınlık hükümlerine dikkat çekilmektedir.

Açıkça tanımlanmış bir akma noktasına veya garanti edilmiş bir dayanım mukavemetine (genel
olarak %0,2'lik dayanım mukavemeti veya östenit çelikler için %1'lik dayanım mukavemeti) sahip
metaller için gövdedeki ana membran gerilimi σ (sigma), test basıncında
0,75 Re veya 0,50 Rm'yi (düşük olan uygulanacak şekilde) aşmayacaktır. Burada:
Re = N/mm2 olarak akma mukavemeti veya %0,2'lik dayanım kuvveti veya, östenit çelikler
için %1'lik dayanım kuvveti;
Rm = N/mm2 olarak minimum çekme mukavemetidir.

Kullanılacak Re ve Rm değerleri, ulusal ve uluslararası malzeme standartlarına uygun belirli
minimum değerler olacaktır. Östenit çelikler kullanılıyorsa, malzeme standartlarına göre belirlenmiş
Re ve Rm minimum değerleri, arttırılmış değerler malzeme muayene sertifikasında
onaylanmışsa %15'e kadar arttırılabilir. Söz konusu metal için hiçbir malzeme standardı mevcut
değilse, kullanılan Re ve Rm değerleri yetkili makam veya onun yetkili mercisi tarafından
onaylanacaktır.

0,85'ten yüksek bir Re/Rm oranına sahip çeliklerin kaynaklı gövdelerin yapımında
kullanımına izin verilmeyecektir Bu oranın saptanmasında kullanılacak Re ve Rm değerleri, malzeme
muayene sertifikasında belirtilen değerler olacaktır.

Gövdelerin yapımında kullanılan çelikler, % olarak, 10 000/Rm'den az olmamak üzere, ince tanecikli
çelikler için %16'lık ve diğer çelikler için %20'lik bir mutlak minimum kopma uzamasına sahip
olacaktır. Gövdelerin yapımında kullanılan alüminyum ve alüminyum alaşımları, % olarak,
10000/6Rm'den az olmamak üzere, %12'lik bir mutlak minimum kopma uzamasına sahip olacaktır.

Malzemelerin gerçek değerlerini saptamak amacıyla, sac metaller için, çekme testi numunesi
ekseninin dönme yönüne dik açıda (çapraz olarak) olmasına dikkat edilecektir. Kalıcı kırılmadaki
uzama, 50 mm gösterge uzunluğunun kullanılarak ISO 6892:1988'e uygun olarak dikdörtgen kesitlere
sahip test numuneleri üzerinde ölçülecektir.

Minimum gövde kalınlığı

Minimum gövde kalınlığı aşağıdaki hususlara dayanılarak yüksek kalınlıkta olacaktır:
(a) 6.7.4.4.2 ila 6.7.4.4.7 zorunlulukları kapsamında saptanmış minimum kalınlık;
(b) 6.7.4.3 zorunlulukları da dahil olmak üzere, tanınan basınçlı kap koduna uygun olarak
saptanmış olan minimum kalınlık.

Çapları en fazla 1,80 m olan gövdeler 5 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer
metal kalınlığından daha ince olmayacaktır. Çapları 1,80 m'den büyük gövdeler 6 mm kalınlıktaki
referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metal kalınlığından ince olmayacaktır.

Vakum yalıtımlı tankların çapları 1,80 m'den büyük olmayan gövdeler 3 mm kalınlıktaki referans
çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metal kalınlığından ince olmayacaktır. Çapları
1,80 m'den büyük gövdeler 4 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metal
kalınlığından daha ince olmayacaktır.

Vakum yalıtımlı tanklar için, ceket ve gövdenin toplam kalınlığı 6.7.4.4.2'de tarif edilen
minimum kalınlığa karşılık gelecek; gövdenin kendisinin kalınlığı ise 6.7.4.4.3'te tanımlanan minimum
kalınlıktan az olmayacaktır.

Gövdeler, yapım malzemesine bakılmaksızın, 3 mm'den ince olmayacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018