Karayolunda Tehlikeli Madde

Minimum gövde kalınlığı

Minimum gövde kalınlığı aşağıdaki hususlara dayanılarak yüksek kalınlıkta olacaktır:
(a) 6.7.4.4.2 ila 6.7.4.4.7 zorunlulukları kapsamında saptanmış minimum kalınlık;
(b) 6.7.4.3 zorunlulukları da dahil olmak üzere, tanınan basınçlı kap koduna uygun olarak
saptanmış olan minimum kalınlık.

Çapları en fazla 1,80 m olan gövdeler 5 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer
metal kalınlığından daha ince olmayacaktır. Çapları 1,80 m'den büyük gövdeler 6 mm kalınlıktaki
referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metal kalınlığından ince olmayacaktır.

Vakum yalıtımlı tankların çapları 1,80 m'den büyük olmayan gövdeler 3 mm kalınlıktaki referans
çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metal kalınlığından ince olmayacaktır. Çapları
1,80 m'den büyük gövdeler 4 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metal
kalınlığından daha ince olmayacaktır.

Vakum yalıtımlı tanklar için, ceket ve gövdenin toplam kalınlığı 6.7.4.4.2'de tarif edilen
minimum kalınlığa karşılık gelecek; gövdenin kendisinin kalınlığı ise 6.7.4.4.3'te tanımlanan minimum
kalınlıktan az olmayacaktır.

Gövdeler, yapım malzemesine bakılmaksızın, 3 mm'den ince olmayacaktır.

Cidar kalınlığı hiçbir şekilde 6.7.4.4.1 ila 6.7.4.4.5’te belirtilenden daha az olmayacaktır.
Gövdenin bütün parçaları 6.7.4.4.1 ila 6.7.4.4.6’da belirtilen minimum kalınlıklara sahip
olacaktır. Bu kalınlık herhangi bir paslanma payının dışında tutulacaktır.

Gövdenin silindirik kısımlarına uçlar (başlıkların) takılırken, levha kalınlığında ani
değişiklikler olmayacaktır.

Hizmet teçhizatı

Hizmet teçhizatı, elleçleme ve taşıma sırasında bükülme veya hasar görme risklerine karşı
korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Çerçeve ile tank arasındaki veya ceket ve gövde
arasındaki bağlantı, göreceli harekete izin veriyorsa, teçhizat bu hareketin çalışan parçaların hasar
görme riskini önleyecek şekilde sabitlenmelidir. Dış boşaltma aksamları (boru soketleri, kapatma
cihazları) ile durdurma valfı ve oturma yeri, dış kuvvetler tarafından bükülme tehlikesine karşı
korunacaktır (örneğin kesme kısımları kullanılarak). Doldurma ve boşaltma cihazları (flanşlar ve
dişli tapalar dahil) ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara karşı sağlam şekilde sıkıca
duracak özellikte olmalıdır.

Alevlenir soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasında kullanılan portatif tanklardaki her
doldurma ve boşaltma deliğine, seri olarak bağlanmış ve birbirinden karşılıklı olarak
bağımsız en az üç adet kapatma cihazı monte edilecektir; bunlardan birincisi cekete mümkün olduğu
kadar yakın bir şekilde yerleştirilmiş bir durdurma valfı, ikincisi bir durdurma valfı ve üçüncüsü de
boş bir flanş ya da eşdeğeri bir cihaz olacaktır. Cekete en yakın kapatma cihazı, doldurma veya
boşaltma sırasında portatif tankın istenmeyen hareketleri halinde veya yangın içerisinde kalma
durumunda otomatik olarak hızla kapanan bir cihaz olacaktır. Bu cihazı uzaktan kumanda ile
çalıştırmak da mümkün olacaktır.

Alevlenir soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasında kullanılan portatif tanklardaki her
doldurma ve boşaltma deliğine, seri olarak bağlanmış ve birbirinden karşılıklı olarak
bağımsız en az üç adet kapatma cihazı monte edilecektir; bunlardan birincisi cekete mümkün olduğu
kadar yakın bir şekilde yerleştirilmiş bir durdurma valfı, ikincisi bir durdurma valfı ve üçüncüsü de
boş bir flanş ya da eşdeğeri bir cihaz olacaktır.

Her iki uçtan da kapanabilen ve sıvı ürünün hapsedilebildiği boru sistemi bölümlerinde, boru
sisteminin içinde aşırı basınç oluşmasını önlemek için bir otomatik basınç giderme yöntemi
bulunmalıdır.

Vakum yalıtımlı tanklarda muayene için delik bulunması gerekmemektedir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018