Karayolunda Tehlikeli Madde

Hizmet teçhizatı

Hizmet teçhizatı, elleçleme ve taşıma sırasında bükülme veya hasar görme risklerine karşı
korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Çerçeve ile tank arasındaki veya ceket ve gövde
arasındaki bağlantı, göreceli harekete izin veriyorsa, teçhizat bu hareketin çalışan parçaların hasar
görme riskini önleyecek şekilde sabitlenmelidir. Dış boşaltma aksamları (boru soketleri, kapatma
cihazları) ile durdurma valfı ve oturma yeri, dış kuvvetler tarafından bükülme tehlikesine karşı
korunacaktır (örneğin kesme kısımları kullanılarak). Doldurma ve boşaltma cihazları (flanşlar ve
dişli tapalar dahil) ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara karşı sağlam şekilde sıkıca
duracak özellikte olmalıdır.

Alevlenir soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasında kullanılan portatif tanklardaki her
doldurma ve boşaltma deliğine, seri olarak bağlanmış ve birbirinden karşılıklı olarak
bağımsız en az üç adet kapatma cihazı monte edilecektir; bunlardan birincisi cekete mümkün olduğu
kadar yakın bir şekilde yerleştirilmiş bir durdurma valfı, ikincisi bir durdurma valfı ve üçüncüsü de
boş bir flanş ya da eşdeğeri bir cihaz olacaktır. Cekete en yakın kapatma cihazı, doldurma veya
boşaltma sırasında portatif tankın istenmeyen hareketleri halinde veya yangın içerisinde kalma
durumunda otomatik olarak hızla kapanan bir cihaz olacaktır. Bu cihazı uzaktan kumanda ile
çalıştırmak da mümkün olacaktır.

Alevlenir soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasında kullanılan portatif tanklardaki her
doldurma ve boşaltma deliğine, seri olarak bağlanmış ve birbirinden karşılıklı olarak
bağımsız en az üç adet kapatma cihazı monte edilecektir; bunlardan birincisi cekete mümkün olduğu
kadar yakın bir şekilde yerleştirilmiş bir durdurma valfı, ikincisi bir durdurma valfı ve üçüncüsü de
boş bir flanş ya da eşdeğeri bir cihaz olacaktır.

Her iki uçtan da kapanabilen ve sıvı ürünün hapsedilebildiği boru sistemi bölümlerinde, boru
sisteminin içinde aşırı basınç oluşmasını önlemek için bir otomatik basınç giderme yöntemi
bulunmalıdır.

Vakum yalıtımlı tanklarda muayene için delik bulunması gerekmemektedir.

Dış aksamlar mümkün olduğunca uygulanabilir biçimde bir araya getirilerek
gruplandırılmalıdır.

Bir portatif tanktaki her bağlantı, işlevini açıkça belirtecek şekilde işaretlenecektir.

Durdurma valfı veya diğer kapama ekipmanları, taşıma sırasında beklenen sıcaklık hesaba
katılarak, gövdenin MİÇB’sinden az olmayan bir nominal basınca göre tasarlanacak ve üretilecektir.
Vidalı şafta sahip tüm durdurma valfları el çarkının saat yönündeki hareketiyle kapatılacaktır. Diğer
durdurma valflarında, konum (açık ve kapalı) ve kapama yönü açık bir şekilde belirtilecektir. Tüm
durdurma valfları kaza ile açılmaları önleyecek şekilde tasarlanacaktır.

Basınç oluşturan üniteler kullanılıyorsa, bu üniteye uzanan sıvı ve buhar bağlantıları, basınç
oluşturan ünitenin hasar görmesi durumunda muhteviyatta kaybı önlemek için cekete mümkün
olduğunca yakın bir biçimde monte edilmiş bir valfla donatılacaktır.

Boru sistemi, ısıl genleşme veya büzüşme, mekanik şok ve titreşime bağlı hasar riskini önleyecek
şekilde tasarlanacak, üretilecek ve döşenecektir. Bütün boru sistemi uygun malzemeden yapılmış
olacaktır. Yangına bağlı kaçakları önlemek için, ceket ile herhangi bir çıkışın ilk kapağına olan
bağlantı arasında sadece çelik borular ve kaynaklı birleşimler bulunacaktır. Kapağı bu bağlantıya
bağlama yöntemi yetkili makamunu veya o makamun yetkili birimini tatmin edecek biçimde olacaktır.
Başka yerlerdeki boru bağlantıları gerektiğinde kaynaklanacaktır.

Bakır tüplerdeki bağlantılar lehimlenecek veya buna eşit sağlamlıkta bir metal birleşim yöntemi
mevcut olacaktır. Lehim malzemelerinin erime noktası 525 °C'den düşük olmayacaktır. Bağlantılar, diş
açılırken meydana gelebileceği şekilde, borunun dayanıklılığını azaltmayacaktır.

Valfların ve aksesuarların yapımında kullanılan malzemeler, portatif tankın en düşük çalışma
sıcaklığında tatmin edici özellikler gösterecektir.

Bütün boruların ve boru bağlantılarının patlama basıncı, gövdenin MİÇB’sinin dört katından ya da
hizmet sırasında bir pompanın veya başka bir cihazın hareketi tarafından tabi tutulacak basıncın dört
katından daha az olmayacaktır (basınç tahliye cihazları hariç).

Basınç tahliye cihazları

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018