Karayolunda Tehlikeli Madde

Boru sistemi, ısıl genleşme veya büzüşme, mekanik şok ve titreşime bağlı hasar riskini önleyecek
şekilde tasarlanacak, üretilecek ve döşenecektir. Bütün boru sistemi uygun malzemeden yapılmış
olacaktır. Yangına bağlı kaçakları önlemek için, ceket ile herhangi bir çıkışın ilk kapağına olan
bağlantı arasında sadece çelik borular ve kaynaklı birleşimler bulunacaktır. Kapağı bu bağlantıya
bağlama yöntemi yetkili makamunu veya o makamun yetkili birimini tatmin edecek biçimde olacaktır.
Başka yerlerdeki boru bağlantıları gerektiğinde kaynaklanacaktır.

Bakır tüplerdeki bağlantılar lehimlenecek veya buna eşit sağlamlıkta bir metal birleşim yöntemi
mevcut olacaktır. Lehim malzemelerinin erime noktası 525 °C'den düşük olmayacaktır. Bağlantılar, diş
açılırken meydana gelebileceği şekilde, borunun dayanıklılığını azaltmayacaktır.

Valfların ve aksesuarların yapımında kullanılan malzemeler, portatif tankın en düşük çalışma
sıcaklığında tatmin edici özellikler gösterecektir.

Bütün boruların ve boru bağlantılarının patlama basıncı, gövdenin MİÇB’sinin dört katından ya da
hizmet sırasında bir pompanın veya başka bir cihazın hareketi tarafından tabi tutulacak basıncın dört
katından daha az olmayacaktır (basınç tahliye cihazları hariç).

Basınç tahliye cihazları

Her gövdeye en az iki adet sayıda yayla çalışan basınç tahliye cihazı monte edilmiş olmalıdır.
Basınç tahliye cihazları MİÇB'den daha düşük olmayan bir basınçta otomatik olarak açılmalı ve
MİÇB'nin %110'una eşit bir basınçta tamamen açık olmalıdır. Bu cihazlar, boşaltmadan sonra,
boşaltmanın başladığı basıncın %10'undan daha düşük olmayan bir basınçta kapanacak ve tüm daha
düşük basınçlarda kapalı kalacaktır. Basınç tahliye cihazları sıvı akını da dahil olmak üzere dinamik
kuvvetlere dayanacak tipte olacaktır.

Alevlenmeyen soğutularak sıvılaştırılmış gazlar ve hidrojene mahsus gövdeler, ayrıca yayla çalışan
cihazlara paralel biçimde, 6.7.4.7.2 ve 6.7.4.7.3'te belirtilen kırılabilir disklere sahip olabilirler.

Basınç tahliye cihazları, yabancı madde girişini, gaz kaçağını ve herhangi bir tehlikeli aşırı basınç
oluşumunu önleyecek şekilde tasarlanacaklardır.

Basınç tahliye cihazları yetkili makam veya onun yetkili mercisi tarafından onaylanacaktır.

Basınç tahliye cihazlarının kapasitesi ve ayarlanması

Vakum yalıtımlı bir tanktaki vakumun kaybı veya katı maddelerle yalıtılmış bir tankın
yalıtımında %20'lik bir kaybın bulunması durumunda, tüm basınç tahliye cihazlarının kurulu kombine
kapasitesi, gövdenin içindeki basıncın (birikim dahil) MİÇB’nin %120'sini aşmayacağı
şekilde olacaktır.

Alevlenir olmayan soğutularak sıvılaştırılmış gazlar (oksijen hariç) ve hidrojen için, bu
kapasiteye gerekli emniyetli boşaltım cihazlarıyla paralel kırılabilir disklerin kullanımıyla ulaşılabilir.
Kırılabilir diskler, gövdenin test basıncına eşit bir nominal basınçta kırılacaktır.

6.7.4.7.1 ve 6.7.4.7.2'de açıklanan koşullar ile birlikte yangın girdabı koşulları altında, tüm basınç
tahliye cihazlarının kurulu kombine kapasitesi, gövdedeki basıncı test basıncıyla sınırlandırmak için
yeterli olmalıdır.

Boşaltım cihazlarının istenen kapasitesi, yetkili makam tarafından kabul edilen köklü bir teknik
koda göre hesaplanacaktır 7.

Basınç tahliye cihazlarının işaretlenmesi

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018