Karayolunda Tehlikeli Madde

Basınç tahliye cihazlarına yapılan bağlantılar, güvenlik cihazıyla kısıtlı olmayan biçimde gerekli
boşaltımı sağlayacak yeterli boyutta olacaklardır. Gövde ve basınç tahliye cihazları arasına, bakım
veya diğer nedenlerle benzer cihazların konulması hariç, hiçbir durdurma valfı konmayacak; fiili
kullanımdaki cihazlara hizmet eden durdurma valfları açık olarak kilitlenecek ya da durdurma valfları
6.7.4.7 zorunluluklarının her zaman karşılanması için ortak kilide sahip olacaktır. Gövdeden bir hava
deliğine veya basınç tahliye cihazına giden bir açıklıkta akışı sınırlandıracak veya kesecek herhangi bir
engel bulunmayacaktır. Buhar veya sıvıyı havalandırma amaçlı boru sistemi kullanılıyorsa, bunlar
boşaltılan buharı veya sıvıyı, boşaltılan cihazlardaki minimum karşı basınç koşullarında atmosfere
taşıyacaktır.

Basınç tahliye cihazlarının yerleştirilmesi

Her basınç tahliye cihazı girişi, gövdenin üzerinde, gövdenin mümkün olduğu kadar
boylamasına ve çaprazlamasına merkezinin yakınındaki bir pozisyonda yerleştirilecektir. Tüm
basınç tahliye cihazı girişleri, maksimum doldurma koşulları altında, gövdenin buhar boşluğuna
yerleştirilecek ve cihazlar çıkan buharın sınırlanmadan boşaltılmasını sağlayacak şekilde
düzenlenecektir. Alevlenir soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar için, çıkan buhar gövdeyi
etkileyemeyecek şekilde yönlendirilecektir. Gerekli basınç tahliye cihazı kapasitesinin
düşürülmemesi koşuluyla, buhar akışının yönünü değiştiren koruyucu cihazlara izin verilebilir.

Yetkisi olmayan kişilerin basınç tahliye cihazlarına erişmesini önlemek ve cihazları, portatif tankın
devrilmesinden kaynaklanan hasarlardan korumak amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır.
 
7
Örneğin bkz. CGA S-1.2-2003 “Basınç Tahliye Cihazı Standartları – Kısım 2- Sıkıştırılmış Gazlar için
Kargo ve Portatif Tanklar”.

Ölçüm cihazları

Portatif tankın tartıyla doldurulması amaçlanmazsa, tank bir veya birden fazla ölçüm
cihazıyla donatılacaktır. Gövdenin içeriğiyle doğrudan temasta olan cam seviye ölçüm cihazları ile
diğer kırılabilir malzemelerden yapılmış ölçüm cihazları kullanılmayacaktır.

Vakum göstergesine mahsus bağlantı, vakum yalıtımlı portatif tankın ceketinde yer alacaktır.

Portatif tank destekleri, iskeletleri, kaldırma ve bağlama aparatları

Portatif tanklar, taşıma sırasında güvenli bir taban sağlayacak bir destek yapısıyla
tasarlanmalı ve üretilmelidir. 6.7.4.2.12’de belirtilen kuvvetler ve 6.7.4.2.13’te belirtilen güvenlik
faktörü tasarımın bu açısından göz önünde bulundurulacaktır. Kızaklar, iskeletler, kafesler veya diğer
benzer yapılar kabul edilebilir.

Portatif tank montajlarından (kafesler, iskeletler, vb.), portatif tank kaldırma ve bağlama aparatlarından
kaynaklanan kombine gerilimler, tankın herhangi bir kısmında aşırı gerilime neden olmayacaktır. Tüm
portatif tanklara, kalıcı kaldırma ve bağlama aparatları monte edilecektir. Bunlar tercihen portatif tank
desteklerine monte edilecektir; ancak destek noktalarından tank üzerindeki kuvvetlendirici levhalara da
sabitlenebilirler.

Desteklerin ve iskeletlerin tasarımında, çevresel korozyonun etkileri dikkate alınacaktır.

Forklift cepleri kapanabilme özelliğine sahip olacaktır. Forklift ceplerini kapatma
mekanizmaları, iskeletin kalıcı birer parçası olacak ve iskelete kalıcı bir biçimde eklenecektir.3,65
m'den daha kısa olan tek bölmeli portatif tanklarda, aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde,
kapatılmış forklift ceplerine gerek bulunmayacaktır:
(a) Bütün aksamları da dahil olmak üzere tank, forklift çatallarının çarpmalarına karşı
korunduğunda; ve
(b) Forklift ceplerinin merkezleri arasındaki uzaklık, en az portatif tankın maksimum
uzunluğunun yarısı kadar olduğunda;

Portatif tanklar taşıma sırasında 4.2.3.3'e göre korunmadıkları zaman, gövdeler ve hizmet
teçhizatı, yandan veya boydan darbelere ya da gövde ve hizmet teçhizatının devrilmesinden
kaynaklanan hasarlara karşı korunacaklardır. Dış aksamlar, darbe veya portatif tankın üzerlerine
devrilmesi sonucunda gövde içeriğinin dışarı çıkmasına engel olmak için korunacaklardır. Koruma
örnekleri aşağıdakileri içermektedir:
(a) Yan darbelere karşı koruma örneğin orta çizgi seviyesinde gövdeyi her iki yandan da
koruyan boylamasına çubuklardan oluşabilir;
(b) İskelet boyunca sabitlenmiş takviye halkaları ve çubuklarını içerebilen, portatif tankın
devrilmesine karşı koruma;
(c) Arkadan darbeye karşı koruma örneğin tampon ya da bir kasadan oluşabilir.
(d) ISO 1496-3:1995'e uygun bir ISO şasisi kullanımıyla, gövdenin darbelere veya
devrilmesine karşı koruma;
(e) Portatif tankın darbeye veya devrilmelere karşı vakum yalıtımlı ceket tarafından
korunması.

Tasarım onayı

Yetkili makam veya onun yetkili mercisi, her yeni portatif tank tasarımı için bir tasarım onay
sertifikası düzenleyecektir. Bu sertifika, portatif tankın bu merci tarafından muayene edildiğini,
amaçlanan kullanımına uygun olduğunu ve bu Bölümün gereksinimlerini karşıladığını tasdik edecektir.
Tasarımda değişiklik yapılmadan üretilen portatif tank serilerinde, sertifika tüm seriler için geçerli
olacaktır. Sertifikada prototip test raporundan, taşınmasına izin verilen soğutularak sıvılaştırılmış
gazlardan, gövdenin ve ceketin yapım malzemelerinden ve bir onay numarasından söz edilecektir.
Onay numarası, onayın verildiği Devleti gösteren ayırt edici sembolü veya işareti, yani Karayolu
Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) gösterildiği şekilde uluslararası trafikteki ayırt edici
sembol veya işareti ile bir kayıt numarasını içerecektir. 6.7.1.2 kapsamındaki tüm alternatif
düzenlemeler, sertifika üzerinde yer alacaktır. Bir tasarım onayı, aynı tür ve kalınlıktaki
malzemelerden, aynı fabrikasyon teknikleriyle ve aynı desteklere, eşdeğer kapaklara ve diğer
aparatlara sahip daha küçük portatif tankların onayı olarak da kullanılabilir.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018