Karayolunda Tehlikeli Madde

MEGC destekleri, iskeletleri, kaldırma ve bağlama aparatları

MEGC’ler, taşıma sırasında güvenli bir taban sağlayacak bir destek yapısıyla tasarlanmalı ve
yapılmalıdır. 6.7.5.2.8’de belirtilen kuvvetler ve 6.7.5.2.10’da belirtilen güvenlik faktörü tasarımın bu
açısından göz önünde bulundurulacaktır. Kızaklar, iskeletler, kafesler veya diğer benzer yapılar kabul
edilebilir.

Eleman gruplarından (kafesler, iskeletler, vb.) ve MEGC kaldırma ve bağlama aparatlarından
kaynaklanan kombine gerilimler, hiçbir elemanın herhangi bir kısmında aşırı gerilime neden
olmayacaktır. Tüm MEGC’lere, kalıcı kaldırma ve bağlama aparatları monte edilecektir. Hiçbir
koşulda aksamlar veya aparatlar elemanlara kaynaklanmayacaktır.

Desteklerin ve iskeletlerin tasarımında, çevresel korozyonun etkileri dikkate alınacaktır.

MEGC'ler taşıma sırasında 4.2.4.3'e göre korunmadıkları zaman, elemanlar ve hizmet teçhizatı
yandan veya boydan darbeler ya da devrilmeden kaynaklanan hasarlara karşı korunacaklardır. Dış
aksamlar, darbe veya MEGC’nin üzerlerine devrilmesi sonucunda
elemanların içeriğinin dışarı çıkmasına engel olmak için korunacaklardır. Manifoldun
korunmasına özellikle özen gösterilecektir. Koruma örnekleri aşağıdakileri içermektedir:
(a) Boylamasına çubuklardan oluşabilecek yandan darbelere karşı koruma;
(b) İskelet boyunca sabitlenmiş takviye halkaları ve çubuklarını içerebilen devrilmelere karşı
koruma;
(c) Arkadan darbeye karşı koruma örneğin tampon ya da bir kasadan oluşabilir.
(d) ISO 1496-3:1995'in ilgili hükümlerine uygun bir ISO şasisi kullanımıyla, elemanların ve
hizmet teçhizatının darbelere veya devrilmesine karşı koruma.

Tasarım onayı

Yetkili makam veya onun yetkili mercisi, her yeni portatif MEGC tasarımı için bir tasarım onay
sertifikası düzenleyecektir. Bu sertifika, MEGC’nin bu merci tarafından incelendiğini, amaçlanan
kullanımına uygun olduğunu ve bu Bölümün gereksinimleriyle Bölüm 4.1 kapsamındaki gazlara
yönelik ilgili hükümlerle ve P200 ambalajlama talimatının ilgili hükümlerine uygunluk gösterdiğini
tasdik edecektir. Tasarımda değişiklik yapılmadan üretilen MEGC serilerinde, sertifika tüm seriler
için geçerli olacaktır. Sertifikada prototip test raporuna, manifoldun yapım malzemelerine ve
elemanların yapım standartlarına değinilecek ve bir onay numarası bulunacaktır. Onay numarası,
onayın verildiği Devleti gösteren ayırt edici sembolü veya işareti, yani Karayolu Trafiğine ilişkin
Viyana Konvansiyonu’nda (l968) gösterildiği şekilde uluslararası trafikteki ayırt edici sembol veya
işareti ile bir kayıt numarasını içerecektir. 6.7.1.2 kapsamındaki tüm alternatif düzenlemeler, sertifika
üzerinde yer alacaktır. Bir tasarım onayı, aynı tür ve kalınlıktaki malzemelerden, aynı fabrikasyon
teknikleriyle ve aynı desteklere, eşdeğer kapaklara ve diğer aparatlara sahip daha küçük MEGC’lerin
onayı olarak da kullanılabilir.

Tasarım onayı için prototip test raporu en az aşağıdakileri kapsamalıdır:
(a) ISO 1496-3:1995'te belirtilen ilgili iskelet testinin sonuçları;
(b) 6.7.5.12.3 kapsamındaki test ve ilk muayene sonuçları ve
(c) 6.7.5.12.1’deki darbe testinin sonuçları ve
(d) Silindirlerin ve tüplerin ilgili standartlara uygunluk gösterdiğini onaylayan
sertifikasyon belgeleri.

Muayene ve test

Tadil edilmiş haliyle 1972 tarihli Güvenli Konteynerlere ilişkin Uluslararası Konvansiyon’da (CSC)
anılan konteyner tanımını karşılayan MEGC’ler, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım IV, Bölüm
41’de ön görülen Dinamik, Boyuna Darbe Testine her bir tasarımın temsili prototipi tabi tutularak
başarıyla kalifiye olduklarına karar verilmedikçe kullanılmayacaktır.

Her bir MEGC'nin elemanları ve teçhizatları, ilk kez servise konulmadan önce muayene ve test (ilk
muayene ve test) edilecektir. Ondan sonra da beş yılı aşmayacak aralıklarla (5 yıllık periyodik
muayene) muayenelere tabi tutulacaklardır. 6.7.5.12.5 uyarınca gerekli görüldüğünde, son muayene ve
test tarihine bakılmaksızın, istisnai bir muayene ve test yapılacaktır.

MEGC'nin ilk muayene ve testi, tasarım özelliklerinin bir kontrolünü, MEGC'nin ve
bağlantılarının, taşınacak gazları hesaba katılarak dışarıdan incelenmesini ve 4.1.4.1'deki P200
ambalajlama talimatındaki uygun test basınçlarına atfen bir basınç testini kapsayacaktır. Manifoldun
basınç testi, bir hidrolik test olarak veya yetkili makamun veya yetkili mercisinin onayıyla başka bir
sıvının veya gazın kullanımıyla icra edilebilir. MEGC hizmete alınmadan önce, bir sızdırmazlık testi ile
tüm hizmet teçhizatının tatmin edici bir şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü de yapılacaktır.
Elemanlar ve aksamları ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir
sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır.

5 yıllık periyodik muayene ve test 6.7.5.12.6'ya göre yapının, elemanların ve hizmet
teçhizatının bir dış incelemesini kapsayacaktır. Elemanlar ve boru sistemi, P200 ambalajlama
talimatında belirtilen periyotlarda ve 6.2.1.5'te tanımlanan hükümlere göre test edileceklerdir.
Elemanlar ve teçhizatı ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir
sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır.

MEGC’de hasarlı veya aşınmış alanlar veya sızıntı, ya da MEGC’nin bütünlüğünü
etkileyebilecek bir kusur gözlemlendiğinde istisnai muayene ve testin yürütülmesi gerekir. İstisnai
muayene ve testin ölçüsü, MEGC’deki hasar veya bozukluğun miktarına bağlıdır. Bu, en az
6.7.4.12.6'da belirtilen incelemeleri kapsayacaktır.

İncelemeler aşağıdaki hususları sağlayacaktır:
(a) Elemanlar, MEGC’yi taşıma için güvensiz kılabilecek oyuklar, korozyon veya
sürtünme aşındırmaları, çöküntüler, biçim bozulması, kaynaklardaki bozukluklar veya sızıntılar
dahil diğer koşulları saptamak amacıyla dış muayeneye tabi tutulmuştur;
(b) MEGC doldurma, boşaltma ve taşıma için güvensiz kılabilecek borular, valflar ve
contalar, aşınmış alanlar, bozukluklar veya sızıntılar dahil diğer koşulları saptamak amacıyla
muayene edilmiştir;
(c) Herhangi bir flanşlı bağlantıdaki veya boş flanştaki kayıp veya gevşek cıvatalar veya somunlar
değiştirilmiş veya sıkılaştırılmıştır;
(d) Hiçbir acil durum cihazında ve valfında korozyon, biçim bozulması ve normal çalışmalarını
engelleyen herhangi bir hasar veya bozukluk yoktur. Uzaktan kapama cihazları ve kendi
kendine kapanan durdurma valfları, doğru çalışıp çalışmadıklarının saptanması için
çalıştırılacaklardır;
(e) MEGC üzerindeki gerekli işaretler okunaklı olup ilgili zorunluluklara uyum göstermektedir
ve
(f) MEGC’yi kaldırmada kullanılan iskelet, destekler ve düzenlemeler düzgün durumdadır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018