Karayolunda Tehlikeli Madde

Basınç tahliye cihazlarının işaretlenmesi

Basınç tahliye cihazları aşağıdaki belirtilen şekilde açıkça ve kalıcı bir biçimde işaretlenecektir:
(a) Üretici adı ve ilgili katalog numarası;
(b) Ayarlı basınç ve/veya ayarlı sıcaklık;
(c) Son yürütülen testin tarihi.
(d) Yayla tahrik edilen basınç tahliye cihazları ve kırılabilir disklerin akış kesit alanları
mm2
olarak;

Yayla çalışan basınç tahliye cihazları üzerinde işaretlenmiş olan düşük basınçlı sıvılaştırılmış gazların
nominal akış kapasitesi ISO 4126-1:2004 ve ISO 4126-7:2004'e uygun olarak saptanacaktır.

Basınç tahliye cihazları bağlantıları

Basınç tahliye cihazlarına yapılan bağlantılar, basınç tahliye cihazıyla sınırlandırılmamış biçimde
gerekli boşaltımı sağlayacak yeterli boyutta olacaklardır. Elemanlar ve basınç tahliye cihazları arasına,
bakım veya diğer nedenlerle benzer cihazların konulması hariç, hiçbir durdurma valfı konmayacak; fiili
kullanımdaki cihazlara hizmet eden durdurma valfları açık olarak kilitlenecek ya da durdurma valfları
ortak kilide sahip olacak ve böylelikle benzer cihazlardan en azından birinin her zaman
çalıştırılabilmesi ve 6.7.5.5 gereksinimlerini karşılayabilmesi sağlanacaktır. Elemandan bir hava
deliğine veya basınç tahliye cihazına giden bir açıklıkta akışı sınırlandıracak veya kesecek herhangi bir
engel bulunmayacaktır. Tüm boruların ve bağlantıların delikleri, en az bağlı oldukları basınç tahliye
cihazının girişi ile aynı akış alanına sahip olacaktır. Boşaltma borusunun nominal boyutu en azından
basınç tahliye cihazının çıkışı kadar geniş olacaktır. Basınç tahliye cihazı çıkışlarından
giden havalandırma delikleri kullanılıyorsa, boşaltılan buharı veya sıvıyı, boşaltılan cihazlardaki
minimum sistemde kalan basınç koşullarında atmosfere taşıyacaklardır.

Basınç tahliye cihazlarının yerleştirilmesi

Her basınç tahliye cihazı, azami doldurma koşulları altında, sıvılaştırılmış gazların
taşınmasında kullanılan elemanların buhar alanıyla iletişim içinde olacaktır. Cihazlar donatılırken,
çıkan gazın veya sıvının MEGC'ye, elemanlarına veya personele zarar vermesini önlemek için, çıkan
buharın yukarı doğru ve sınırlanmadan boşaltılmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Alevlenir,
piroforik ve yükseltgen gazlar durumunda çıkan gaz, elemanları etkileyemeyecek şekilde
yönlendirilecektir. Basınç tahliye cihazı kapasitesinin düşürülmemesi koşuluyla, buhar akışının
yönünü değiştiren ısıya dirençli koruyucu cihazlara izin verilebilir.

Yetkisi olmayan kişilerin basınç tahliye cihazlarına erişmesini önlemek ve cihazları,
MEGC’nin devrilmesinden kaynaklanan hasarlardan korumak amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır.

Ölçüm cihazları

MEGC’nin tartıyla doldurulması amaçlanıyorsa, tank bir veya birden fazla ölçüm cihazıyla
donatılacaktır. Camdan veya diğer kırılabilir malzemelerden mamul seviye göstergeleri
kullanılmayacaktır.

MEGC destekleri, iskeletleri, kaldırma ve bağlama aparatları

MEGC’ler, taşıma sırasında güvenli bir taban sağlayacak bir destek yapısıyla tasarlanmalı ve
yapılmalıdır. 6.7.5.2.8’de belirtilen kuvvetler ve 6.7.5.2.10’da belirtilen güvenlik faktörü tasarımın bu
açısından göz önünde bulundurulacaktır. Kızaklar, iskeletler, kafesler veya diğer benzer yapılar kabul
edilebilir.

Eleman gruplarından (kafesler, iskeletler, vb.) ve MEGC kaldırma ve bağlama aparatlarından
kaynaklanan kombine gerilimler, hiçbir elemanın herhangi bir kısmında aşırı gerilime neden
olmayacaktır. Tüm MEGC’lere, kalıcı kaldırma ve bağlama aparatları monte edilecektir. Hiçbir
koşulda aksamlar veya aparatlar elemanlara kaynaklanmayacaktır.

Desteklerin ve iskeletlerin tasarımında, çevresel korozyonun etkileri dikkate alınacaktır.

MEGC'ler taşıma sırasında 4.2.4.3'e göre korunmadıkları zaman, elemanlar ve hizmet teçhizatı
yandan veya boydan darbeler ya da devrilmeden kaynaklanan hasarlara karşı korunacaklardır. Dış
aksamlar, darbe veya MEGC’nin üzerlerine devrilmesi sonucunda
elemanların içeriğinin dışarı çıkmasına engel olmak için korunacaklardır. Manifoldun
korunmasına özellikle özen gösterilecektir. Koruma örnekleri aşağıdakileri içermektedir:
(a) Boylamasına çubuklardan oluşabilecek yandan darbelere karşı koruma;
(b) İskelet boyunca sabitlenmiş takviye halkaları ve çubuklarını içerebilen devrilmelere karşı
koruma;
(c) Arkadan darbeye karşı koruma örneğin tampon ya da bir kasadan oluşabilir.
(d) ISO 1496-3:1995'in ilgili hükümlerine uygun bir ISO şasisi kullanımıyla, elemanların ve
hizmet teçhizatının darbelere veya devrilmesine karşı koruma.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018