Karayolunda Tehlikeli Madde

Basınç tahliye cihazlarının yerleştirilmesi

Her basınç tahliye cihazı, azami doldurma koşulları altında, sıvılaştırılmış gazların
taşınmasında kullanılan elemanların buhar alanıyla iletişim içinde olacaktır. Cihazlar donatılırken,
çıkan gazın veya sıvının MEGC'ye, elemanlarına veya personele zarar vermesini önlemek için, çıkan
buharın yukarı doğru ve sınırlanmadan boşaltılmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Alevlenir,
piroforik ve yükseltgen gazlar durumunda çıkan gaz, elemanları etkileyemeyecek şekilde
yönlendirilecektir. Basınç tahliye cihazı kapasitesinin düşürülmemesi koşuluyla, buhar akışının
yönünü değiştiren ısıya dirençli koruyucu cihazlara izin verilebilir.

Yetkisi olmayan kişilerin basınç tahliye cihazlarına erişmesini önlemek ve cihazları,
MEGC’nin devrilmesinden kaynaklanan hasarlardan korumak amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır.

Ölçüm cihazları

MEGC’nin tartıyla doldurulması amaçlanıyorsa, tank bir veya birden fazla ölçüm cihazıyla
donatılacaktır. Camdan veya diğer kırılabilir malzemelerden mamul seviye göstergeleri
kullanılmayacaktır.

MEGC destekleri, iskeletleri, kaldırma ve bağlama aparatları

MEGC’ler, taşıma sırasında güvenli bir taban sağlayacak bir destek yapısıyla tasarlanmalı ve
yapılmalıdır. 6.7.5.2.8’de belirtilen kuvvetler ve 6.7.5.2.10’da belirtilen güvenlik faktörü tasarımın bu
açısından göz önünde bulundurulacaktır. Kızaklar, iskeletler, kafesler veya diğer benzer yapılar kabul
edilebilir.

Eleman gruplarından (kafesler, iskeletler, vb.) ve MEGC kaldırma ve bağlama aparatlarından
kaynaklanan kombine gerilimler, hiçbir elemanın herhangi bir kısmında aşırı gerilime neden
olmayacaktır. Tüm MEGC’lere, kalıcı kaldırma ve bağlama aparatları monte edilecektir. Hiçbir
koşulda aksamlar veya aparatlar elemanlara kaynaklanmayacaktır.

Desteklerin ve iskeletlerin tasarımında, çevresel korozyonun etkileri dikkate alınacaktır.

MEGC'ler taşıma sırasında 4.2.4.3'e göre korunmadıkları zaman, elemanlar ve hizmet teçhizatı
yandan veya boydan darbeler ya da devrilmeden kaynaklanan hasarlara karşı korunacaklardır. Dış
aksamlar, darbe veya MEGC’nin üzerlerine devrilmesi sonucunda
elemanların içeriğinin dışarı çıkmasına engel olmak için korunacaklardır. Manifoldun
korunmasına özellikle özen gösterilecektir. Koruma örnekleri aşağıdakileri içermektedir:
(a) Boylamasına çubuklardan oluşabilecek yandan darbelere karşı koruma;
(b) İskelet boyunca sabitlenmiş takviye halkaları ve çubuklarını içerebilen devrilmelere karşı
koruma;
(c) Arkadan darbeye karşı koruma örneğin tampon ya da bir kasadan oluşabilir.
(d) ISO 1496-3:1995'in ilgili hükümlerine uygun bir ISO şasisi kullanımıyla, elemanların ve
hizmet teçhizatının darbelere veya devrilmesine karşı koruma.

Tasarım onayı

Yetkili makam veya onun yetkili mercisi, her yeni portatif MEGC tasarımı için bir tasarım onay
sertifikası düzenleyecektir. Bu sertifika, MEGC’nin bu merci tarafından incelendiğini, amaçlanan
kullanımına uygun olduğunu ve bu Bölümün gereksinimleriyle Bölüm 4.1 kapsamındaki gazlara
yönelik ilgili hükümlerle ve P200 ambalajlama talimatının ilgili hükümlerine uygunluk gösterdiğini
tasdik edecektir. Tasarımda değişiklik yapılmadan üretilen MEGC serilerinde, sertifika tüm seriler
için geçerli olacaktır. Sertifikada prototip test raporuna, manifoldun yapım malzemelerine ve
elemanların yapım standartlarına değinilecek ve bir onay numarası bulunacaktır. Onay numarası,
onayın verildiği Devleti gösteren ayırt edici sembolü veya işareti, yani Karayolu Trafiğine ilişkin
Viyana Konvansiyonu’nda (l968) gösterildiği şekilde uluslararası trafikteki ayırt edici sembol veya
işareti ile bir kayıt numarasını içerecektir. 6.7.1.2 kapsamındaki tüm alternatif düzenlemeler, sertifika
üzerinde yer alacaktır. Bir tasarım onayı, aynı tür ve kalınlıktaki malzemelerden, aynı fabrikasyon
teknikleriyle ve aynı desteklere, eşdeğer kapaklara ve diğer aparatlara sahip daha küçük MEGC’lerin
onayı olarak da kullanılabilir.

Tasarım onayı için prototip test raporu en az aşağıdakileri kapsamalıdır:
(a) ISO 1496-3:1995'te belirtilen ilgili iskelet testinin sonuçları;
(b) 6.7.5.12.3 kapsamındaki test ve ilk muayene sonuçları ve
(c) 6.7.5.12.1’deki darbe testinin sonuçları ve
(d) Silindirlerin ve tüplerin ilgili standartlara uygunluk gösterdiğini onaylayan
sertifikasyon belgeleri.

Muayene ve test

Tadil edilmiş haliyle 1972 tarihli Güvenli Konteynerlere ilişkin Uluslararası Konvansiyon’da (CSC)
anılan konteyner tanımını karşılayan MEGC’ler, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım IV, Bölüm
41’de ön görülen Dinamik, Boyuna Darbe Testine her bir tasarımın temsili prototipi tabi tutularak
başarıyla kalifiye olduklarına karar verilmedikçe kullanılmayacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018