Karayolunda Tehlikeli Madde

Gövdelerin yapımı

Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazların veya çözünmüş gazların taşınmasına yönelik tanklar çelikten
yapılmış olacaktır. Kaynaksız gövdeler söz konusu olduğunda, 6.8.2.1.12'de belirtilenlerden farklı
olarak, %14'lük bir asgari kırılma uzamasına ve aynı zamanda burada malzemeye göre verilen sınırlara
eşit veya daha düşük bir σ gerilimine izin verilebilmektedir:
(a) Re/Rm oranı (ısıl işlem sonrası garanti edilen minimum özelliklerle ilgili), 0,66'dan yüksek
olup 0,85'i aşmadığı zaman:
σ ≤ 0,75 Re;
(b) Re/Rm oranı (ısıl işlem sonrası garanti edilen minimum özelliklerle ilgili), 0,85'ten
fazla olduğu zaman:
σ ≤ 0,5 Rm.

6.8.5 zorunlulukları, kaynaklı gövdelerin malzemeleri ve yapımı için geçerlidir.

(Rezerve edilmiş)
Tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin imalatı

Tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin elemanları olarak silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir
grupları Bölüm 6.2'ye uygun olarak üretilecektir.
NOT 1: Tüplü gaz tankerlerinin veya bir MEGC'nin elemanı olmayan silindir grupları Bölüm6.2
zorunluluklarına tabi tutulacaktır.
NOT 2: Tüplü gaz tankerlerinin veya bir MEGC'nin elemanları olan tanklar, 6.8.2.1 ve
6.8.3.1'e göre üretilecektir.
NOT 3: Sökülebilir tanklar14, tüplü gaz tankerlerinin veya MEGC'lerin elemanları olarak
düşünülmez.
14 “Sökülebilir tank” tanımı için bkz. 1.2.1.

Elemanlar ve bağlantı parçaları, azami izin verilebilir yük altındayken, 6.8.2.1.2'de
tanımlanan kuvvetleri emebilecek özellikte olmalıdır. Her kuvvet altında, eleman ve bağlantısının en
ciddi biçimde gerilim altında kalan noktasındaki gerilim; silindirler, tüpler, basınçlı variller ve
silindir demetleri için 6.2.3.1'de tanımlanan değeri ve tanklar için
6.8.2.1.16'da tanımlanan σ değerini aşmayacaktır.

Teçhizat parçaları

Tankların boşaltma boruları, boş flanşlar veya aynı ölçüde güvenilir başka cihazlarla
kapatılabilmelidir. Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tanklar için bu boş flanşlar
veya aynı ölçüde güvenilir cihazlar, azami 1,5 mm çapındaki basınç giderme delikleri ile donatılabilir.

Sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik gövdelerde, 6.8.2.2.2 ve 6.8.2.2.4'te belirtilen deliklere
ek olarak, çalıştırılmaları ve güvenlikleri için gerektiği şekilde ayar cihazları, termometreler ve
manometrelerin montajı için delikler ve sızma delikleri bulunabilir.

Tankların tüm doldurma ve boşaltma ağızlarındaki iç durdurma valfları

                                                           Kapasitesi 1 m3’ten fazla olanlar
tankların sıvılaştırılmış yanıcı veya zehirli gazların taşınmasına yönelik olması halinde, hemen
kapanabilir özellikte olmalı ve tankın istenmeyen bir hareketi ya da yangın halinde otomatik olarak
kapanabilir özellikte olmalıdır. Ayrıca, iç durdurma valfının uzaktan kumandayla çalıştırılması
mümkün olmalıdır.
Bununla birlikte, sıvılaştırılmış, zehirli olmayan
yanıcı gazların taşınmasına yönelik tanklarda,
uzaktan kumandaya sahip iç durdurma
valflarının yerini, tankın yalnızca buhar
halinde, doldurma deliklerinde dönüşsüz bir
valf alabilir. Dönüşsüz valf, tankın içine
yerleştirilecek ve yayla çalışabilir özellikte
olacaktır; böylece doldurma çizgisindeki
basıncın tankın içindeki basınca eşit olması
veya bundan düşük olması halinde valfın
kapanması sağlanacaktır. Bu valflar, uygun
contalarla14 donatılacaktır (15).
                                                                     

 

Sıvılaştırılmış alevlenir ve/veya zehirli gazların taşınmasına yönelik tankların, emniyet valflarını
ve kapalı sızma delikleri taşıyan delikleri hariç tüm delikleri, nominal çapları 1,5 mm'den büyükse, bir
iç kapatma cihazıyla donatılacaktır.

6.8.2.2.2, 6.8.3.2.3 ve 6.8.3.2.4 zorunluluklarına bağlı olmaksızın, soğutularak sıvılaştırılmış gazların
taşınmasına yönelik tanklar, dışarıdan takılan cihazlar için en az gövdenin cidarı kadar dış hasara
karşı koruma sağlanabiliniyorsa, dahili cihazlar yerine harici cihazlarla donatılabilir.

Tanklar, taşınan madde ile doğrudan temas halindeki ölçüm cihazlarıyla donatılmışsa, bu cihazlar
şeffaf malzemeden mamul olmayacaktır. Termometreler varsa, bunlar doğrudan doğruya gaz veya
sıvının içine doğru yönlendirilmeyecektir.

Tankın üst kısmında yer alan doldurma ve boşaltma delikleri, 6.8.3.2.3'te belirtilenlere ek olarak
ikinci bir dış kapatma cihazıyla donatılacaktır. Bu cihaz, boş bir flanş veya eşit derecede
güvenilir bir cihazla kapatılabilir özellikte olacaktır.

Güvenlik valfları, 6.8.3.2.9 ila 6.8.3.2.12 gereksinimlerini karşılayacaktır:
 
15 Metal ve metal conta kullanımı yasaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018