Karayolunda Tehlikeli Madde

Teçhizat parçaları

Tankların boşaltma boruları, boş flanşlar veya aynı ölçüde güvenilir başka cihazlarla
kapatılabilmelidir. Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tanklar için bu boş flanşlar
veya aynı ölçüde güvenilir cihazlar, azami 1,5 mm çapındaki basınç giderme delikleri ile donatılabilir.

Sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik gövdelerde, 6.8.2.2.2 ve 6.8.2.2.4'te belirtilen deliklere
ek olarak, çalıştırılmaları ve güvenlikleri için gerektiği şekilde ayar cihazları, termometreler ve
manometrelerin montajı için delikler ve sızma delikleri bulunabilir.

Tankların tüm doldurma ve boşaltma ağızlarındaki iç durdurma valfları

                                                           Kapasitesi 1 m3’ten fazla olanlar
tankların sıvılaştırılmış yanıcı veya zehirli gazların taşınmasına yönelik olması halinde, hemen
kapanabilir özellikte olmalı ve tankın istenmeyen bir hareketi ya da yangın halinde otomatik olarak
kapanabilir özellikte olmalıdır. Ayrıca, iç durdurma valfının uzaktan kumandayla çalıştırılması
mümkün olmalıdır.
Bununla birlikte, sıvılaştırılmış, zehirli olmayan
yanıcı gazların taşınmasına yönelik tanklarda,
uzaktan kumandaya sahip iç durdurma
valflarının yerini, tankın yalnızca buhar
halinde, doldurma deliklerinde dönüşsüz bir
valf alabilir. Dönüşsüz valf, tankın içine
yerleştirilecek ve yayla çalışabilir özellikte
olacaktır; böylece doldurma çizgisindeki
basıncın tankın içindeki basınca eşit olması
veya bundan düşük olması halinde valfın
kapanması sağlanacaktır. Bu valflar, uygun
contalarla14 donatılacaktır (15).
                                                                     

 

Sıvılaştırılmış alevlenir ve/veya zehirli gazların taşınmasına yönelik tankların, emniyet valflarını
ve kapalı sızma delikleri taşıyan delikleri hariç tüm delikleri, nominal çapları 1,5 mm'den büyükse, bir
iç kapatma cihazıyla donatılacaktır.

6.8.2.2.2, 6.8.3.2.3 ve 6.8.3.2.4 zorunluluklarına bağlı olmaksızın, soğutularak sıvılaştırılmış gazların
taşınmasına yönelik tanklar, dışarıdan takılan cihazlar için en az gövdenin cidarı kadar dış hasara
karşı koruma sağlanabiliniyorsa, dahili cihazlar yerine harici cihazlarla donatılabilir.

Tanklar, taşınan madde ile doğrudan temas halindeki ölçüm cihazlarıyla donatılmışsa, bu cihazlar
şeffaf malzemeden mamul olmayacaktır. Termometreler varsa, bunlar doğrudan doğruya gaz veya
sıvının içine doğru yönlendirilmeyecektir.

Tankın üst kısmında yer alan doldurma ve boşaltma delikleri, 6.8.3.2.3'te belirtilenlere ek olarak
ikinci bir dış kapatma cihazıyla donatılacaktır. Bu cihaz, boş bir flanş veya eşit derecede
güvenilir bir cihazla kapatılabilir özellikte olacaktır.

Güvenlik valfları, 6.8.3.2.9 ila 6.8.3.2.12 gereksinimlerini karşılayacaktır:
 
15 Metal ve metal conta kullanımı yasaktır.

Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazların taşınmasına yönelik tanklar yayla çalışan
güvenlik valflarıyla donatılabilir. Bu valflar, donatıldıkları tankın test basıncının 0,9 ila 1,0 katı
arasındaki bir basınç altında otomatik açılabilir özellikte olacaktır. Bu valflar, sıvı akını da dahil olmak
üzere dinamik streslere dayanabilecek tipte olacaktır. Ölü ağırlık veya karşı ağırlık valflarının
kullanımı yasaktır. Güvenlik valflarının istenen kapasitesi,
6.7.3.8.1.1’de yer alan formüle uygun olarak hesaplanacaktır.

Tankların deniz yoluyla taşınması amaçlanıyorsa, 6.8.3.2.9 zorunlulukları IMDG Kodu'na
uygunluk gösteren valfların donatılmasını engellemeyecektir.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tanklar, tankın üzerinde belirtilen
maksimum çalışma basıncında açılabilme özelliği gösteren iki veya daha fazla, birbirinden bağımsız
emniyet valfıyla donatılacaktır. Bu emniyet valflarının ikisinin boyutları münferit olarak ayarlanacak
ve bu boyutlar sayesinde normal işletim sırasında buharlaşmayla meydana gelen gazların, tanktan
sızmasına izin verilerek basıncın hiçbir koşulda, tankta belirtilen çalışma basıncının %10'undan
fazlasını aşmaması sağlanacaktır.
Güvenlik valflarından birinin yerini, test basıncında patlayacak bir patlayıcı disk alabilir.
Çift cidarlı bir tankta vakum kaybı halinde veya tek cidarlı bir tankın yalıtımında %20’lik bir tahribat
gerçekleşmesi halinde, güvenlik valfları birlikte, gövde içerisindeki basıncın test basıncını aşmasını
engelleyecek bir dış akışın gerçekleşmesini temin edecektir. 6.8.2.1.7 hükümleri, vakum yalıtımlı
tanklar için geçerli değildir.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tankların basınç tahliye cihazları, en düşük
çalışma sıcaklıklarında bile arıza göstermeksizin çalışabilecek şekilde tasarlanacaktır. Söz konusu
sıcaklıktaki işleyişlerinin güvenilirliği ya her cihazın test edilmesi ya da her tasarım tipi için örnek bir
cihazın test edilmesi yoluyla sağlanacak ve kontrol edilecektir.

Sökülebilir tankların devrilebilen valfları,
koruyucu kapaklarla temin edilmelidir.
                                                                     

 

Isıl yalıtım

 
6.8.3.2.14 Sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tanklarda ısıl yalıtım varsa, bu tür bir yalıtım
aşağıdakilerden oluşacaktır:
- Tank yüzeyini en az üst üçte biri, en fazla üst yarısı kadar örten ve gövdeden aralarında en az 4
cm olacak şekilde hava boşluğuyla ayrılmış bir güneş kalkanı; ve
- Uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile komple bir kaplama.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018