Karayolunda Tehlikeli Madde

En az 1 MPa’lık (10 bar) bir test basıncı gerektiren sabit kaynaklı tanklar, sökülebilir kaynaklı tanklar ve kaynaklı tank konteynerlerin kaynaklı gövdeleri ile Sınıf 2 kapsamındaki soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik sabit kaynaklı tanklar, sökülebilir kaynaklı tanklar ve kaynaklı tank konteynerlerin malzemeleri ve yapımına ilişkin zorunluluklar

Malzemeler ve gövdeler

(a) Şunların taşınmasına yönelik gövdeler:
- Sınıf 2 kapsamındaki sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar;
- Sınıf 4.2 kapsamındaki UN No. 1380, 2845, 2870, 3194 ve 3391 ila 3394 ve
- Sınıf 8 kapsamındaki UN No. 1052 hidrojen florür (susuz) ile %85'ten fazla
hidrojen florürlü UN No. 1790 hidroflorik asit.
çelikten mamul olacaktır;
(b) Şunların taşınmasına yönelik ince tanecikli çeliklerden mamul gövdeler:
- Sınıf 2 kapsamındaki korozif gazlar ile UN No. 2073 amonyak çözeltisi; ve
- Sınıf 8 kapsamındaki UN No. 1052 hidrojen florür (susuz) ile %85'ten fazla
hidrojen florürlü UN No. 1790 hidroflorik asit.
termal gerilimlerin giderilmesi için ısıl işleme tabi tutulacaktır.
(c) Sınıf 2 kapsamındaki soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik gövdeler çelik,
alüminyum, alüminyum alaşımı, bakır veya bakır alaşımından (örneğin pirinç) yapılmış
olacaktır. Bununla birlikte, bakır veya bakır alaşımından yapılmış olan gövdelere sadece
asetilen içermeyen gazlar için izin verilecektir; bununla birlikte, etilen fazla %0,005
oranında asetilen içerebilir;
(d) Sadece gövdelerin, bağlantılarının ve aksesuarlarının en düşük ve en yüksek çalışma
sıcaklıklarına uygun olan malzemeler kullanılabilir.

 

Gövdelerin üretiminde aşağıdaki malzemelerin kullanımına izin verilmektedir:
(a) En düşük çalışma sıcaklığında kılcal çatlaklara maruz kalmayan çelikler (bkz. 6.8.5.2.1):
- Yumuşak çelikler (Sınıf 2 kapsamındaki soğutularak sıvılaştırılmış gazlar hariç);
- İnce tanecikli çelikler, -60°
°
C sıcaklığına kadar;
- Nikel çelikler (%0,5 ile 9 arası nikel ihtiva eden), nikel içeriğine bağlı olarak -
196
°
C sıcaklığına kadar;
- Östenit krom-nikel çelikleri, -270
°
C sıcaklığına kadar;
(b) En az %99,5 saflıktaki alüminyum veya alüminyum alaşımları (bkz. 6.8.5.2.2);
(c) En az %99,9 saflıktaki oksijensiz bakır veya %56'dan fazla bakır içeren bakır alaşımı (bkz.
6.8.5.2.3).

(a) Çelik, alüminyum veya alüminyum alaşımından yapılmış olan gövdeler ya dikişsiz ya da
kaynaklı olacaktır;
(b) Östenit çelik, bakır veya bakır alaşımından yapılmış olan gövdeler sert lehimli olabilir.

Bağlantı parçaları ve aksesuarlar gövdelere vidalanmış veya aşağıdaki şekilde oraya
sabitlenmiş olabilir:
(a) Çelik, alüminyum veya alüminyum alaşımından yapılmış olan gövdeler: Kaynakla;
(b) Östenit çelik, bakır veya bakır alaşımından yapılmış olan gövdeler: kaynakla veya sert
lehimle.

Gövdelerin ve onların araca, alt şasiye veya konteynerdeki şasiye bağlantıları şunu temin
edecektir: Yük taşıma bileşenlerinin sıcaklıklarındaki herhangi bir düşüş bu gövdenin ve bu
bağlantıların kırılgan hale gelmesi kesinlikle engellenecektir. Gövdelerin bağlantı elemanları,
gövdenin en düşük sıcaklıklarda olması durumunda bile, mekanik özelliklerinin korunması sağlanacak
şekilde tasarlanacaktır.

Test zorunlulukları

Çelik gövdeler

Gövdelerin ve kaynak kabarcıklarının yapımında kullanılan malzemeler, en düşük sıcaklıklarda ancak
en az -20
°
C'de, çarpma mukavemetine ilişkin aşağıdaki gereklilikleri karşılayacaklardır:
- Testler V şeklinde çentikleri olan test parçaları ile yapılacaktır;
- Uzunlamasına ekseni dönme yönüne dik açılarda olan ve levha yüzeyine dik olmak üzere V
şeklindeki çentik (ISO R148'e uygun) test parçaları için asgari çarpma mukavemeti (bkz.
6.8.5.3.1 ve 6.8.5.3.3), yumuşak çelik (mevcut ISO standartlarından ötürü, dönme yönünde
uzunlamasına ekseni sahip olan); ince tanecikli çelik; Ni < %5'lik alaşımlı çelik; %5 ≤ Ni ≤
%9'luk alaşımlı çelik ve östenit Cr-Ni çeliği için 34 J/cm2 olacaktır;
- Östenit çeliklerde, yalnızca kaynak kabarcığı çarpma mukavemeti testine tabi tutulacaktır;
- -196°C'nin altındaki çalışma sıcaklıkları için, çarpma mukavemeti testi en düşük çalışma
sıcaklığında değil, -196°C'de yapılacaktır.

Alüminyum veya alüminyum alaşımından yapılmış olan gövdeler

Gövdelerin dikişleri, yetkili makam tarafından belirlenen gereklilikleri karşılayacaktır.

Bakır veya bakır alaşımından yapılmış olan gövdeler

Çarpma mukavemetinin uygun olup olmadığını saptamak için test yapılması gerekli değildir.

Çarpma mukavemeti testleri

En fazla 10 mm en az 5 mm kalınlıktaki levhalar için 10 mm x e mm'lik bir kesite sahip test parçaları
(burada "e" levhanın kalınlığını temsil eder) kullanılacaktır. Gerektiğinde, 7,5 mm veya 5 mm'ye
kadar işlemeye izin verilmektedir. Her koşulda 34 J/cm2'lik asgari değer karşılanacaktır.
NOT: 5 mm'den ince levhalar veya onların kaynak izleri üzerinde hiçbir çarpma mukavemeti testi
yapılmayacaktır.

(a) Levhaların testi amacıyla, çarpma mukavemeti üç test parçası üzerinde saptanacaktır.
Test parçaları dönme yönüne dik açılarda alınacaktır; bununla birlikte, yumuşak
çeliklerde bunlar dönme yönünde alınacaktır.
(b) Kaynak izinin testi için, test parçaları aşağıdaki gibi alınacaktır:
e ≤ 10 mm ise:
kaynağın merkezinde çentikli üç test parçası;
ısıdan etkilenen bölgenin merkezinde çentikli üç test parçası (V çentiği örneğin
merkezinde erime sınırını geçecektir);
 
10 mm < e ≤ 20 mm ise:
kaynağın merkezinden üç test parçası;
ısıdan etkilenen bölgenin merkezinden üç test parçası (V çentiği örneğin merkezinde
erime sınırını geçecektir);
 

(a) Levhalar için, üç testin ortalaması 6.8.5.2.1'de gösterilen 34 J/cm2'lik asgari değeri
karşılayacak; bireysel değerlerin birden fazlası asgari değerden aşağıda olmayacak ve
24 J/cm2'den düşük olmayacaktır.
(b) Kaynaklar için, kaynağın merkezindeki üç test parçasından elde edilen ortalama 34
J/cm2'lik asgari değerden düşük olmayacak; bireysel değerlerin birden fazlası asgari
değerden aşağıda olmayacak ve 24 J/cm2'den düşük olmayacaktır;
(c) Isıdan etkilenen alan için (V çentiği örneğin merkezinde erime sınırını geçecektir), üç test
parçasından elde edilen bireysel değerlerden bir taneden fazlası 34 J/cm2'lik asgari değerden
aşağı olabilir; ancak 24 J/cm2'den düşük olamaz.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018