Karayolunda Tehlikeli Madde

Standart referansları

Aşağıdaki ilgili standartlar uygulanıyorsa 6.8.5.2 ve 6.8.5.3'ün gereksinimlerinin yerine
getirilmiş olduğu kabul edilecektir:
EN 1252-1:1998 Kriyojenik araçlar - Malzemeler- Kısım 1: -80°C'nin altındaki sıcaklıklar için
dayanıklılık gereksinimleri.
EN 1252-2: EN 1252-2:2001 Kriyojenik araçlar - Malzemeler - Kısım 2: -80°C ila - 20°C
arasındaki sıcaklıklar için dayanıklılık gereksinimleri.

6.9

FİBER TAKVİYELİ PLASTİK (FRP) SABİT TANKLAR (TANKERLER), SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK KONTEYNERLER VE TANK TAKAS GÖVDELERİNİN TASARIMINA, ÜRETİMİNE, TEÇHİZATINA, TİP ONAYINA, TESTİNE VE İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 6.7;
metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank konteynerleri
ve tank takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC’ler haricindeki çok elemanlı gaz
konteynerleri (MEGC’ler) için bkz. Bölüm 6.8; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 6.10.

Genel

6.9.1.1 FRP tankları, yetkili makam tarafından tanınmış bir kalite garantisi programına uygun olarak
tasarlanacak, üretilecek ve test edilecektir. Özellikle, termoplastik astarların laminasyon ve kaynak
çalışmaları, yetkili makam tarafından kabul edilmiş bir prosedüre göre, sadece kalifiye personel
tarafından gerçekleştirilecektir.

FRP tankların tasarım ve testlerinde, 6.8.2.1.1, 6.8.2.1.7, 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.14 (a) ve (b), 6.8.2.1.25,
6.8.2.1.27, 6.8.2.1.28 ve 6.8.2.2.3'ün hükümleri de geçerlidir.

FRP tanklarında ısıtma elemanları kullanılmayacaktır.

Tankerlerin dengesi için 9.7.5.1'in zorunlulukları geçerli olacaktır.

Yapım

Gövdeler, taşıma operasyonunun yapıldığı ülkenin yetkili makamu tarafından özel iklim koşulları
için belirlenmiş sıcaklık aralıkları bulunmuyorsa, -400C ila +500C aralığındaki bir servis sıcaklığında,
taşınacak maddelerle uyumlu malzemelerden yapılacaktır.

Gövdeler aşağıdaki üç elemandan oluşacaktır:
- İç astar,
- Yapısal tabaka,
- Dış tabaka.

İç astar, taşınacak maddelere karşılık uzun vadeli kimyasal direnç sunacak ana bariyer olarak
tasarlanmış olan bir iç gövde duvar bölgesi olup, içeriklerle her türlü tehlikeli tepkimeyi veya tehlikeli
bileşiklerin oluşmasını ve ürünlerin iç astardan yayılması nedeniyle yapısal tabakanın önemli
ölçüde güçsüzleşmesini engellemeyi amaçlar.
İç astar bir FRP veya termoplastik bir astar olabilir.

FRP astarları aşağıdakilerden oluşacaktır:
(a) Yüzey tabakası ("jel kaplama"): reçine bakımından yeterince zengin ve reçine ve içerikle
uyumlu bir zarla takviye edilmiş yüzey tabakası. Bu tabaka, %30'u aşmayan bir fiber kütle
içeriğine sahip olacak ve kalınlığı 0,25 ila 0,60 mm olacaktır;
(b) Güçlendirici tabaka(lar): asgari 2 mm kalınlığa sahip ve eşdeğer emniyet daha az bir cam
içeriğiyle sağlanmadığı sürece, asgari 900 g/m2'lik cam hasır veya camdaki kütle içeriği
%30'dan az olmayan kıyılmış fiberler içeren tabaka veya tabakalar.

Termoplastik astarlar 6.9.2.3.4'te sözü edilen, gerekli şekilde birbirlerine kaynatılmış ve yapısal
tabakaların bağlandığı termoplastik levha malzemesinden oluşmaktadır. Astarlar ile yapısal tabaka
arasında dayanıklı bir bağ, uygun bir yapıştırıcının kullanımıyla sağlanacaktır.
NOT: Alevlenir sıvıların taşınması için, elektriksel yüklerin birikmesini önlemek amacıyla,
6.9.2.14'e uygun olarak bazı ek önlemlerin alınması gerekebilir.

Gövdenin yapısal tabakası, gövdenin, 6.9.2.4 ila 6.9.2.6'da belirtilenler uyarınca, mekanik
gerilimlere dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmış bölgedir. Normal olarak bu kısım, belirli
şekilde yönlendirilmiş, birkaç fiber takviyeli tabakadan oluşmaktadır.

Dış tabaka gövdenin atmosferle doğrudan temasta olan parçasıdır. Asgari 0,2 mm kalınlığında
reçine bakımından zengin bir tabakayı içerecektir. 0,5 mm'den fazla kalınlıklar için bir hasır
kullanılacaktır. Bu tabakanın camda kütle içeriği %30'dan az olmalıdır ve dış koşullara, özellikle de
taşınan maddeyle doğal temasa karşı dayanma özelliğine sahip olacaktır. Reçine, ultraviyole
ışınlarından yapısal tabakanın zarar görmemesi için koruma sağlayacak doldurucu veya katkı maddeleri
içerecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018