Karayolunda Tehlikeli Madde

Yapım

Gövdeler, taşıma operasyonunun yapıldığı ülkenin yetkili makamu tarafından özel iklim koşulları
için belirlenmiş sıcaklık aralıkları bulunmuyorsa, -400C ila +500C aralığındaki bir servis sıcaklığında,
taşınacak maddelerle uyumlu malzemelerden yapılacaktır.

Gövdeler aşağıdaki üç elemandan oluşacaktır:
- İç astar,
- Yapısal tabaka,
- Dış tabaka.

İç astar, taşınacak maddelere karşılık uzun vadeli kimyasal direnç sunacak ana bariyer olarak
tasarlanmış olan bir iç gövde duvar bölgesi olup, içeriklerle her türlü tehlikeli tepkimeyi veya tehlikeli
bileşiklerin oluşmasını ve ürünlerin iç astardan yayılması nedeniyle yapısal tabakanın önemli
ölçüde güçsüzleşmesini engellemeyi amaçlar.
İç astar bir FRP veya termoplastik bir astar olabilir.

FRP astarları aşağıdakilerden oluşacaktır:
(a) Yüzey tabakası ("jel kaplama"): reçine bakımından yeterince zengin ve reçine ve içerikle
uyumlu bir zarla takviye edilmiş yüzey tabakası. Bu tabaka, %30'u aşmayan bir fiber kütle
içeriğine sahip olacak ve kalınlığı 0,25 ila 0,60 mm olacaktır;
(b) Güçlendirici tabaka(lar): asgari 2 mm kalınlığa sahip ve eşdeğer emniyet daha az bir cam
içeriğiyle sağlanmadığı sürece, asgari 900 g/m2'lik cam hasır veya camdaki kütle içeriği
%30'dan az olmayan kıyılmış fiberler içeren tabaka veya tabakalar.

Termoplastik astarlar 6.9.2.3.4'te sözü edilen, gerekli şekilde birbirlerine kaynatılmış ve yapısal
tabakaların bağlandığı termoplastik levha malzemesinden oluşmaktadır. Astarlar ile yapısal tabaka
arasında dayanıklı bir bağ, uygun bir yapıştırıcının kullanımıyla sağlanacaktır.
NOT: Alevlenir sıvıların taşınması için, elektriksel yüklerin birikmesini önlemek amacıyla,
6.9.2.14'e uygun olarak bazı ek önlemlerin alınması gerekebilir.

Gövdenin yapısal tabakası, gövdenin, 6.9.2.4 ila 6.9.2.6'da belirtilenler uyarınca, mekanik
gerilimlere dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmış bölgedir. Normal olarak bu kısım, belirli
şekilde yönlendirilmiş, birkaç fiber takviyeli tabakadan oluşmaktadır.

Dış tabaka gövdenin atmosferle doğrudan temasta olan parçasıdır. Asgari 0,2 mm kalınlığında
reçine bakımından zengin bir tabakayı içerecektir. 0,5 mm'den fazla kalınlıklar için bir hasır
kullanılacaktır. Bu tabakanın camda kütle içeriği %30'dan az olmalıdır ve dış koşullara, özellikle de
taşınan maddeyle doğal temasa karşı dayanma özelliğine sahip olacaktır. Reçine, ultraviyole
ışınlarından yapısal tabakanın zarar görmemesi için koruma sağlayacak doldurucu veya katkı maddeleri
içerecektir.

Ham maddeler

FRP tanklarının yapımında kullanılan bütün malzemeler, kaynakları ve özellikleri bilinen
malzemelerden mamul olacaktır.

Reçineler

Reçine karışımı, tedarikçinin önerilerine tamamen uyularak işlenecektir. Bu özellikle de, sertleştiriciler,
başlatıcılar ve hızlandırıcıların kullanımını ilgilendirmektedir. Bu reçineler şöyle olabilir:
- Doymamış polyester reçineler;
- Vinil ester reçineler;
- Epoksi reçineler;
- Fenolik reçineler.
Reçinenin EN ISO 75-1:2013’e uygun olarak saptanmış ısı altında deformasyon sıcaklığı (HDT),
tankın azami hizmet sıcaklığından en az 2°C yüksek olacak; ancak her koşulda 7°C'nin altına
düşmeyecektir.

Fiber takviyeler

Yapısal tabakaları güçlendirme malzemesi, ISO 2078:1993'e göre E veya ECR tipi cam fiberleri gibi
uygun bir fiber sınıfında olacaktır. İç yüzey astarı için, ISO 2078:1993'e göre C tipi cam fiberleri
kullanılabilir. Termoplastik zarlar, sadece iç astarlar için ve taşınmak istenen içerikle uyumları
kanıtlandığında kullanılabilir.

Termoplastik astar malzemesi

Plastikleştirilmemiş polivinil klorür (PVC-U), polipropilen (PP), poliviniliden florür (PVDF), politen
rafloroenilen (PTFE) vb. türü termoplastik astarlar, astarlama malzemesi olarak kullanılabilir.

Katkı maddeler

Reçinenin işlenmesi için gerekli katalizörler, hızlandırıcılar, sertleştiriciler veya tiksotropik maddeler
gibi katkı maddeleri ile birlikte, tankı geliştirmek için kullanılan doldurucular, renkler, pigmentler, vb.
türü malzemeler, tankın ömrü ve tasarımın sıcaklık beklentisi gibi hususlar göz önünde bulundurularak,
tankın zayıflamasına yol açmayacaklardır.

Gövdeler, aksamları ve hizmet teçhizatları ile yapısal teçhizatları, içerik kaybı olmaksızın (gaz
tahliye valflarından kaçan gaz miktarları dışında) tasarım ömürleri boyunca aşağıdakilere
dayanacak şekilde tasarlanacaktır:
- Normal taşıma koşullarında statik ve dinamik yükler;
- 6.9.2.5 ila 6.9.2.10'da tanımlanan saptanmış asgari yükler.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018