Karayolunda Tehlikeli Madde

Ham maddeler

FRP tanklarının yapımında kullanılan bütün malzemeler, kaynakları ve özellikleri bilinen
malzemelerden mamul olacaktır.

Reçineler

Reçine karışımı, tedarikçinin önerilerine tamamen uyularak işlenecektir. Bu özellikle de, sertleştiriciler,
başlatıcılar ve hızlandırıcıların kullanımını ilgilendirmektedir. Bu reçineler şöyle olabilir:
- Doymamış polyester reçineler;
- Vinil ester reçineler;
- Epoksi reçineler;
- Fenolik reçineler.
Reçinenin EN ISO 75-1:2013’e uygun olarak saptanmış ısı altında deformasyon sıcaklığı (HDT),
tankın azami hizmet sıcaklığından en az 2°C yüksek olacak; ancak her koşulda 7°C'nin altına
düşmeyecektir.

Fiber takviyeler

Yapısal tabakaları güçlendirme malzemesi, ISO 2078:1993'e göre E veya ECR tipi cam fiberleri gibi
uygun bir fiber sınıfında olacaktır. İç yüzey astarı için, ISO 2078:1993'e göre C tipi cam fiberleri
kullanılabilir. Termoplastik zarlar, sadece iç astarlar için ve taşınmak istenen içerikle uyumları
kanıtlandığında kullanılabilir.

Termoplastik astar malzemesi

Plastikleştirilmemiş polivinil klorür (PVC-U), polipropilen (PP), poliviniliden florür (PVDF), politen
rafloroenilen (PTFE) vb. türü termoplastik astarlar, astarlama malzemesi olarak kullanılabilir.

Katkı maddeler

Reçinenin işlenmesi için gerekli katalizörler, hızlandırıcılar, sertleştiriciler veya tiksotropik maddeler
gibi katkı maddeleri ile birlikte, tankı geliştirmek için kullanılan doldurucular, renkler, pigmentler, vb.
türü malzemeler, tankın ömrü ve tasarımın sıcaklık beklentisi gibi hususlar göz önünde bulundurularak,
tankın zayıflamasına yol açmayacaklardır.

Gövdeler, aksamları ve hizmet teçhizatları ile yapısal teçhizatları, içerik kaybı olmaksızın (gaz
tahliye valflarından kaçan gaz miktarları dışında) tasarım ömürleri boyunca aşağıdakilere
dayanacak şekilde tasarlanacaktır:
- Normal taşıma koşullarında statik ve dinamik yükler;
- 6.9.2.5 ila 6.9.2.10'da tanımlanan saptanmış asgari yükler.

 

6.8.2.1.14 (a) ve (b)'de belirtilen basınçlarda, tasarım için belirlenmiş azami yoğunluklu
muhteviyatın yol açtığı statik yerçekimi kuvvetleri altında ve azami doldurma derecesinde;
gövdenin herhangi bir tabakasının boylamasına ve çevrelemesine σ tasarım gerilimi aşağıdaki değeri
aşmayacaktır:
 
 
K3 = Kürlemeyle ilişkili bir faktör olup aşağıdaki değerlere sahiptir:
- Kürleme onaylı ve belgelere dayandırılmış bir sürece uygun şekilde
yürütüldüyse 1,1;
- Diğer durumlarda 1,5.

 

6.8.2.1.2'de gösterilen dinamik gerilimlerde, tasarım gerilimi 6.9.2.5'te belirlenen değerin α
faktörüne bölünmüş halini aşmayacaktır.

6.9.2.5 ve 6.9.2.6'da tanımlanan herhangi bir gerilimde, herhangi bir yöndeki bileşke (toplam) uzama,
%0,2'yi veya reçinenin kırılmadaki uzamasının onda birini (hangisi düşükse) aşmayacaktır

6.8.2.1.14 (a) ve (b)'de belirtilen ilgili hesaplama basıncından daha düşük alınmayacak olan
belirlenmiş test basıncında, gövdedeki azami gerilme reçinenin kırılmadaki uzamasından büyük
olmayacaktır.

Gövde, 6.9.4.3.3'e göre yapılacak top düşürme testine, herhangi bir görünür iç veya dış hasara
uğramadan dayanabilme özelliğine sahip olacaktır.

Uç bağlantıları, taşmayı önleyici levhaların bağlantıları ve gövde ile olan bölmeler dahil,
bağlantılarda kullanılan kaplama laminatlar, yukarıda sözü edilen statik ve dinamik
gerilimlere dayanabilme özelliğine sahip olacaktır. Kaplama laminatta gerilim birikimini engellemek
için, uygulanan maniple 1:6 dan daha dik olmayacaktır.
Kaplama laminatlar ile bunların bağlandığı tank bileşenleri arasındaki kayma gerilimi
aşağıdakinden az olmayacaktır:

Gövdedeki delikler, statik ve dinamik gerilimlere karşı en az gövdenin kendisi için 6.9.2.5 ve
6.9.2.6'da belirtilen güvenlik faktörleri kadar güçlendirilecektir. Deliklerin sayısı asgariye
indirilecektir. Oval şekilli deliklerin aks oranı 2'den fazla olmayacaktır.

Gövdeye eklenen flanşların ve boru sisteminin tasarımı için, elleçleme kuvvetleri ile
cıvataların sıkılması da dikkate alınmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018