Karayolunda Tehlikeli Madde

Muayeneler

Onaylanmış tasarıma uygun olarak üretilmiş her tank için aşağıda belirtilen malzeme testleri
ve muayeneler yapılacaktır.

Çekme testi ve bükme sünmesi testinin süresi 100 saate düşürülmesi haricinde, gövdeden alınan
örnekler üzerinde malzeme testleri yapılacaktır. Gövdeden parçaların kesilerek alınması
mümkün değilse, sadece paralel olarak üretilen örnekler kullanılabilecektir. Onaylanmış tasarım
değerleri karşılanmalıdır.

Gövdeler ve teçhizatı, birlikte veya ayrı olarak, hizmete alınmadan önce bir ilk muayeneye tabi
tutulacaktır. Bu muayene şunları içerecektir:
- Onaylanmış tasarıma uygunluğun kontrolü;
- Tasarım özelliklerinin kontrolü;
- İç ve dış inceleme;
- 6.8.2.5.1’de ön görüldüğü şekilde, levhada gösterilen test basıncında bir hidrolik basınç
testi ve
- Teçhizatın yeterli şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü;
- Gövde ve teçhizatı ayrı olarak test edildiyse sızdırmazlık testi.

Tankların periyodik muayenesi için, 6.8.2.4.2 ile 6.8.2.4.4 arasındaki zorunluluklar geçerli
olacaktır. Ayrıca 6.8.2.4.3 kapsamındaki muayene, gövdenin iç durumunun incelemesini de
kapsayacaktır.

6.9.5.1 ve 6.9.5.2 kapsamındaki testler ve muayeneler, yetkili makam tarafından onaylanmış bir
uzman tarafından yapılacaktır. Bu işlemlerin sonuçlarını gösteren sertifikalar hazırlanacaktır. Bu
sertifikalar, 6.9.4.4 uyarınca gövdede taşımasına izin verilen maddelerin listesine atıfta bulunacaktır.

İşaretleme

FRP tankların işaretlenmesi için, aşağıdaki değişikliklerle birlikte 6.8.2.5’in zorunlulukları geçerli
olacaktır:
- Tank levhası da gövdeye laminatlanabilir veya uygun plastik malzemelerden yapılmış
olabilir.
- Tasarım sıcaklık aralığı her zaman işaretlenmelidir.

Ayrıca, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)'te bir giriş olarak gösterilmişse, 6.8.4 (e) (TM)'nin özel
koşulları da geçerli olacaktır.

VAKUMLA ÇALIŞAN ATIK TANKLARININ TASARIMINA, ÜRETİMİNE, TEÇHİZATINA, TİP ONAYINA, MUAYENESİNE VE İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

NOT 1: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 6.7;
metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank konteynerleri
ve tank takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC’ler haricindeki çok
elemanlı gaz konteynerleri (MEGC’ler) için bkz. Bölüm 6.8; fiber takviyeli plastik tanklar için bkz.
6.9.
NOT 2: Bu bölüm sabit tanklar, sökülebilir tanklar, tank konteynerleri ve tank takas gövdeleri için geçerlidir.

Genel

Tanım

NOT: Bölüm 6.8’in zorunluluklarına tamamen uyan bir tankın “vakumla çalışan atık tankı”
olduğu düşünülmez.

"Korunmuş alan" terimi aşağıdaki şekilde yerleştirilmiş alanlar anlamına gelir:
(a) Alt besleme hattının her iki tarafında 60 °'lik bir açı boyunca uzanan bir bölgedeki tankın
alt kısmı;
(b) Üst besleme hattının her iki tarafında 300'lik bir açı boyunca uzanan bir bölgedeki tankın
üst kısmı;
(c) Motorlu araçlarda tankın ön ucunda;
(d) 9.7.6'da şart koşulan cihaz tarafından oluşturulan koruma hacmi içindeki tankın arka ucu
üzerinde.

Kapsam

6.10.2 ila 6.10.4 arasındaki maddelerin özel zorunlulukları, Bölüm 6.8'i tamamlamakta veya tadil
etmekte olup vakumla çalışan atık tankları için geçerlidir.
Vakumla çalışan atık tankları, Bölüm 4.3'ün zorunlulukları taşınan maddelerin alttan boşaltılmasına
izin veriyorsa (4.3.4.1.1 uyarınca Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de verilen tank kodunun Kısım
3'ünde "A" veya "B" ile gösterilmektedir) açılabilir uçlarla donatılabilir.
Vakumla çalışan atık tankları, bu Bölümün özel hükmü tarafından üstlenilen gereklilikleri hariç,
Bölüm 6.8'in tüm gerekliliklerine uymaktadır. Bununla birlikte, 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.20 ve 6.8.2.1.21
zorunlulukları geçerli değildir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018