Karayolunda Tehlikeli Madde

İşaretleme

FRP tankların işaretlenmesi için, aşağıdaki değişikliklerle birlikte 6.8.2.5’in zorunlulukları geçerli
olacaktır:
- Tank levhası da gövdeye laminatlanabilir veya uygun plastik malzemelerden yapılmış
olabilir.
- Tasarım sıcaklık aralığı her zaman işaretlenmelidir.

Ayrıca, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)'te bir giriş olarak gösterilmişse, 6.8.4 (e) (TM)'nin özel
koşulları da geçerli olacaktır.

VAKUMLA ÇALIŞAN ATIK TANKLARININ TASARIMINA, ÜRETİMİNE, TEÇHİZATINA, TİP ONAYINA, MUAYENESİNE VE İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

NOT 1: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 6.7;
metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank konteynerleri
ve tank takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC’ler haricindeki çok
elemanlı gaz konteynerleri (MEGC’ler) için bkz. Bölüm 6.8; fiber takviyeli plastik tanklar için bkz.
6.9.
NOT 2: Bu bölüm sabit tanklar, sökülebilir tanklar, tank konteynerleri ve tank takas gövdeleri için geçerlidir.

Genel

Tanım

NOT: Bölüm 6.8’in zorunluluklarına tamamen uyan bir tankın “vakumla çalışan atık tankı”
olduğu düşünülmez.

"Korunmuş alan" terimi aşağıdaki şekilde yerleştirilmiş alanlar anlamına gelir:
(a) Alt besleme hattının her iki tarafında 60 °'lik bir açı boyunca uzanan bir bölgedeki tankın
alt kısmı;
(b) Üst besleme hattının her iki tarafında 300'lik bir açı boyunca uzanan bir bölgedeki tankın
üst kısmı;
(c) Motorlu araçlarda tankın ön ucunda;
(d) 9.7.6'da şart koşulan cihaz tarafından oluşturulan koruma hacmi içindeki tankın arka ucu
üzerinde.

Kapsam

6.10.2 ila 6.10.4 arasındaki maddelerin özel zorunlulukları, Bölüm 6.8'i tamamlamakta veya tadil
etmekte olup vakumla çalışan atık tankları için geçerlidir.
Vakumla çalışan atık tankları, Bölüm 4.3'ün zorunlulukları taşınan maddelerin alttan boşaltılmasına
izin veriyorsa (4.3.4.1.1 uyarınca Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de verilen tank kodunun Kısım
3'ünde "A" veya "B" ile gösterilmektedir) açılabilir uçlarla donatılabilir.
Vakumla çalışan atık tankları, bu Bölümün özel hükmü tarafından üstlenilen gereklilikleri hariç,
Bölüm 6.8'in tüm gerekliliklerine uymaktadır. Bununla birlikte, 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.20 ve 6.8.2.1.21
zorunlulukları geçerli değildir.

Yapım

Tanklar, 400 kPa’dan (4 bar) (ölçüm basıncı) az olmamak üzere, doldurma veya boşaltma
basıncının 1,3 katına eşit bir hesaplama basıncına göre tasarlanacaktır. Bölüm 6.8'de tank için daha
yüksek bir hesaplama basıncı belirlenmiş olan maddelerin taşınmasında, daha yüksek olan bu basınç
uygulanacaktır.

Tanklar 100 kPa’lık (1 bar) bir ters iç basınca dayanacak şekilde tasarlanacaktır.

Teçhizat parçaları

Teçhizat parçaları, elleçleme veya taşıma sırasında bükülme veya hasar görme risklerine karşı
korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bu gereksinim, donanım kalemlerinin "korunmuş alan"
olarak adlandırılan yere yerleştirilmesiyle karşılanabilir (bkz. 6.10.1.1.1).

Gövdelerin alttan boşaltımı, gövdeye mümkün olduğu kadar yakın monte edilmiş bir
durdurma valfıyla birlikte dış boru sistemi ve boş bir flanş ya da başka bir eşdeğer cihaz gibi ikinci bir
kapak ile sağlanabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018