Karayolunda Tehlikeli Madde

7.3.1.1 (b) hükümlerinin uygulandığı hallerde dökme halinde taşımaya ilişkin koşullar

7.3.1 deki genel hükümlere ek olarak, Bölüm 3.2 Tablo A sütun (17)’de yer alması durumunda bu
bölümün hükümleri uygulanır. Bu bölümde kullanılan örtülü veya kapalı araçlar yada örtülü veya kapalı
konteynerlerin Bölüm 6.11 gerekliliklerine uygunluğu aranmaz. Bölüm 3.2 Tablo A sütun (17)’de
verilen VC1, VC2 ve VC3 kodları aşağıdaki anlamlara gelmektedir.
VC1 Örtülü araçlarda, örtülü konteynerlerde yada örtülü dökme konteynerlerde
dökme taşımaya izin verilmiştir.
VC2 Kapalı araçlarda, kapalı konteynerlerde yada kapalı dökme konteynerlerde
dökme taşımaya izin verilmiştir.
VC3 Menşei ülkenin yetkili otoritesince tanımlanan standartlar doğrultusunda özel olarak
donatılmış araçlar veya konteynerlerde dökme taşımaya izin verilmiştir. Eğer menşei ülke
ADR’ye taraf değilse, gönderinin ulaşacağı ADR’ye taraf olan ilk ülkenin yetkili otoritesi
tarafından belirtilen şartlar geçerli olacaktır.

VC dökme kodları kullanıldığında, bölüm 3.2. Tablo A sütun (17) de gösterilen aşağıdaki ilave
hükümler uygulanacaktır:

Sınıf 4.1 kapsamındaki mallar

AP1 Araçlar ve konteynerler metal bir gövdeye sahip olacak ve bağlandığı yer yanmaz örtüyle
kapatılacaktır.
AP2 Araçlar ve konteynerler yeterli havalandırmaya sahip olacaktır.

Sınıf 4.2 kapsamındaki mallar

AP1 Araçlar ve konteynerler metal bir gövdeye sahip olacak ve bağlandığı yer yanmaz örtüyle kapatılacaktır

Sınıf 4.3 kapsamındaki mallar

 
AP2    Araçlar ve konteynerler yeterli havalandırmaya sahip olacaktır.
 
AP3 Örtülü araçlar ve örtülü konteynerler sadece, madde parçacıklar halinde iken 
kulanılabilecektir. (pudra, granül, toz veya kül biçiminde olmayacak).
 
AP4 Kapalı araçlar ve kapalı konteynerler, doldurma  ve  boşaltmada  kullanılmak  üzere,  gazın  
çıkışını önleyen ve nemin girmesine izin vermeyen, hermetik olarak kapatılmış ağızlar ile 
donatılacaktır
 
AP5  Kapalı  araçların  ve  kapalı  konteynerlerin  yük  kapakları  yüksekliği  25   mm   den   az  
olmayan harflerle aşağıdaki ibareyle işaretlenecektir:
“DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR
DİKKATLİ AÇINIZ”
Bu, gönderici tarafından, uygun kabul edilen bir dilde yazılacaktır.
 

Sınıf 5.1 kapsamındaki mallar

 
AP6    Eğer araç  veya  konteyner  tahta  veya diğer tutuşabilen bir  malzemeden  yapılmışsa,   
yanmaya
dayanıklı geçirmez yüzey kaplaması veya sodyum silikat veya benzeri bir malzemenin yanmaya 
dayanıklı geçirmez yüzey kaplaması bulunmalıdır. Örtü ayrıca geçirmez ve yanmaz olacaktır.
 
AP7     Dökme taşıma sadece tam yük şeklinde olacaktır.
 

Sınıf 6.1 kapsamındaki mallar

AP7 Dökme taşıma sadece tam yük şeklinde olacaktır.

Sınıf 8 kapsamındaki mallar

AP7    Dökme taşıma sadece tam yük şeklinde olacaktır.
 
AP8 Araçların veya konteynerlerin yük bölmelerinin tasarımı, her hangi bir kaçak akımdan ve 
bataryalardan kaynaklanan etkileri de hesaba katacaktır.
 
Araç veya konteynerlerin yük bölmeleri, bataryalarda bulunan aşındırıcı maddelere karşı dayanıklı 
çelikten olacaktır. Yeterli büyüklükte duvar kalınlığı veya aşındırıcı maddelere dayanıklı plastik 
astar/tabaka olduğunda daha az dayanıklı çelik kullanılabilir.
 
NOT: Aşınma etkisi altında yıllık azami 0,1 mm aşınma hızı sergileyen çelik, aşındırıcı maddelere 
karşı dayanıklı olarak kabul edilebilir.
 
Araçların veya konteynerlerin yük bölmelerine ait  duvarları üzerine yük yüklenmeyecektir.
 
Tamamen  doldurulduğunda,  -18  °C  de   0.8  m   yükseklikten  sert  bir  zemine   düştüğü  zaman  
lastik konteynerler içinde taşımaya ayrıca  izin verilir.
 

Sınıf 9 kapsamındaki maddeler

 
AP2    Araçlar ve konteynerlar yeterli havalandırmaya sahip olacaktır.
 
AP9   İlgili UN numarasının atandığı maddenin ortalama 1 000 mg/kg den fazla içerilmediği katılar   
için (maddeler ve karışımlar, bu tür preparatlar veya atıklar) dökme taşımaya izin verilmiştir. 
Yüklemenin hiç bir noktasında, bu maddenin veya maddelerin derişimleri 10 000 mg/kg’den fazla 
olmayacaktır.
 
AP10 Araçlar ve konteynerler sızdırmaz olacak veya sızdırmaya ve delinmeye karşı  dayanıklı  
sızdırmaz örtü veya çuvallarla kaplanacak ve taşıma sırasında herhangi bir sıvının sızmasını 
önleyecek araçlara, örneğin emici malzemeye, sahip olacaklardır. Sınıf 5.1 kapsamındaki artıkların  
 olduğu,   ıskarta,   boş,   temizlenmemiş   ambalajlar,      tahta   veya   diğer tutuşabilir
leyecek şekilde imal edilen araçlarda ve konteynerlerde taşınacaktır.
 
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018