Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 7 kapsamındaki malzemeler

Ambalajlanmamış radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin olarak bkz. 4.1.9.2.4.

Sınıf 8 kapsamındaki mallar

Bu mallar, su geçirmez dökme konteynerlerde taşınacaktır.

Sınıf 9 kapsamındaki mallar

UN 3509 için, sadece kapalı dökme konteynerler (BK 2) kullanılabilir. Dökme konteynerler sızdırmaz
olacak veya sızdırmaya ve delinmeye karşı dayanıklı sızdırmaz örtü veya çuvallarla kaplanacak ve
taşıma sırasında herhangi bir sıvının sızmasını önleyecek araçlara, örneğin emici malzemeye sahip
olacaklardır. Sınıf 5.1 kapsamındaki artıkların olduğu, ıskarta, boş, temizlenmemiş ambalajlar, tahta
veya diğer tutuşabilir materyaller ile temasını önleyecek şekilde imal edilen dökme konteynerlerde
taşınacaktır.

7.3.1.1 (b) hükümlerinin uygulandığı hallerde dökme halinde taşımaya ilişkin koşullar

7.3.1 deki genel hükümlere ek olarak, Bölüm 3.2 Tablo A sütun (17)’de yer alması durumunda bu
bölümün hükümleri uygulanır. Bu bölümde kullanılan örtülü veya kapalı araçlar yada örtülü veya kapalı
konteynerlerin Bölüm 6.11 gerekliliklerine uygunluğu aranmaz. Bölüm 3.2 Tablo A sütun (17)’de
verilen VC1, VC2 ve VC3 kodları aşağıdaki anlamlara gelmektedir.
VC1 Örtülü araçlarda, örtülü konteynerlerde yada örtülü dökme konteynerlerde
dökme taşımaya izin verilmiştir.
VC2 Kapalı araçlarda, kapalı konteynerlerde yada kapalı dökme konteynerlerde
dökme taşımaya izin verilmiştir.
VC3 Menşei ülkenin yetkili otoritesince tanımlanan standartlar doğrultusunda özel olarak
donatılmış araçlar veya konteynerlerde dökme taşımaya izin verilmiştir. Eğer menşei ülke
ADR’ye taraf değilse, gönderinin ulaşacağı ADR’ye taraf olan ilk ülkenin yetkili otoritesi
tarafından belirtilen şartlar geçerli olacaktır.

VC dökme kodları kullanıldığında, bölüm 3.2. Tablo A sütun (17) de gösterilen aşağıdaki ilave
hükümler uygulanacaktır:

Sınıf 4.1 kapsamındaki mallar

AP1 Araçlar ve konteynerler metal bir gövdeye sahip olacak ve bağlandığı yer yanmaz örtüyle
kapatılacaktır.
AP2 Araçlar ve konteynerler yeterli havalandırmaya sahip olacaktır.

Sınıf 4.2 kapsamındaki mallar

AP1 Araçlar ve konteynerler metal bir gövdeye sahip olacak ve bağlandığı yer yanmaz örtüyle kapatılacaktır

Sınıf 4.3 kapsamındaki mallar

 
AP2    Araçlar ve konteynerler yeterli havalandırmaya sahip olacaktır.
 
AP3 Örtülü araçlar ve örtülü konteynerler sadece, madde parçacıklar halinde iken 
kulanılabilecektir. (pudra, granül, toz veya kül biçiminde olmayacak).
 
AP4 Kapalı araçlar ve kapalı konteynerler, doldurma  ve  boşaltmada  kullanılmak  üzere,  gazın  
çıkışını önleyen ve nemin girmesine izin vermeyen, hermetik olarak kapatılmış ağızlar ile 
donatılacaktır
 
AP5  Kapalı  araçların  ve  kapalı  konteynerlerin  yük  kapakları  yüksekliği  25   mm   den   az  
olmayan harflerle aşağıdaki ibareyle işaretlenecektir:
“DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR
DİKKATLİ AÇINIZ”
Bu, gönderici tarafından, uygun kabul edilen bir dilde yazılacaktır.
 
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018