Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 4.2 kapsamındaki mallar

AP1 Araçlar ve konteynerler metal bir gövdeye sahip olacak ve bağlandığı yer yanmaz örtüyle kapatılacaktır

Sınıf 4.3 kapsamındaki mallar

 
AP2    Araçlar ve konteynerler yeterli havalandırmaya sahip olacaktır.
 
AP3 Örtülü araçlar ve örtülü konteynerler sadece, madde parçacıklar halinde iken 
kulanılabilecektir. (pudra, granül, toz veya kül biçiminde olmayacak).
 
AP4 Kapalı araçlar ve kapalı konteynerler, doldurma  ve  boşaltmada  kullanılmak  üzere,  gazın  
çıkışını önleyen ve nemin girmesine izin vermeyen, hermetik olarak kapatılmış ağızlar ile 
donatılacaktır
 
AP5  Kapalı  araçların  ve  kapalı  konteynerlerin  yük  kapakları  yüksekliği  25   mm   den   az  
olmayan harflerle aşağıdaki ibareyle işaretlenecektir:
“DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR
DİKKATLİ AÇINIZ”
Bu, gönderici tarafından, uygun kabul edilen bir dilde yazılacaktır.
 

Sınıf 5.1 kapsamındaki mallar

 
AP6    Eğer araç  veya  konteyner  tahta  veya diğer tutuşabilen bir  malzemeden  yapılmışsa,   
yanmaya
dayanıklı geçirmez yüzey kaplaması veya sodyum silikat veya benzeri bir malzemenin yanmaya 
dayanıklı geçirmez yüzey kaplaması bulunmalıdır. Örtü ayrıca geçirmez ve yanmaz olacaktır.
 
AP7     Dökme taşıma sadece tam yük şeklinde olacaktır.
 

Sınıf 6.1 kapsamındaki mallar

AP7 Dökme taşıma sadece tam yük şeklinde olacaktır.

Sınıf 8 kapsamındaki mallar

AP7    Dökme taşıma sadece tam yük şeklinde olacaktır.
 
AP8 Araçların veya konteynerlerin yük bölmelerinin tasarımı, her hangi bir kaçak akımdan ve 
bataryalardan kaynaklanan etkileri de hesaba katacaktır.
 
Araç veya konteynerlerin yük bölmeleri, bataryalarda bulunan aşındırıcı maddelere karşı dayanıklı 
çelikten olacaktır. Yeterli büyüklükte duvar kalınlığı veya aşındırıcı maddelere dayanıklı plastik 
astar/tabaka olduğunda daha az dayanıklı çelik kullanılabilir.
 
NOT: Aşınma etkisi altında yıllık azami 0,1 mm aşınma hızı sergileyen çelik, aşındırıcı maddelere 
karşı dayanıklı olarak kabul edilebilir.
 
Araçların veya konteynerlerin yük bölmelerine ait  duvarları üzerine yük yüklenmeyecektir.
 
Tamamen  doldurulduğunda,  -18  °C  de   0.8  m   yükseklikten  sert  bir  zemine   düştüğü  zaman  
lastik konteynerler içinde taşımaya ayrıca  izin verilir.
 

Sınıf 9 kapsamındaki maddeler

 
AP2    Araçlar ve konteynerlar yeterli havalandırmaya sahip olacaktır.
 
AP9   İlgili UN numarasının atandığı maddenin ortalama 1 000 mg/kg den fazla içerilmediği katılar   
için (maddeler ve karışımlar, bu tür preparatlar veya atıklar) dökme taşımaya izin verilmiştir. 
Yüklemenin hiç bir noktasında, bu maddenin veya maddelerin derişimleri 10 000 mg/kg’den fazla 
olmayacaktır.
 
AP10 Araçlar ve konteynerler sızdırmaz olacak veya sızdırmaya ve delinmeye karşı  dayanıklı  
sızdırmaz örtü veya çuvallarla kaplanacak ve taşıma sırasında herhangi bir sıvının sızmasını 
önleyecek araçlara, örneğin emici malzemeye, sahip olacaklardır. Sınıf 5.1 kapsamındaki artıkların  
 olduğu,   ıskarta,   boş,   temizlenmemiş   ambalajlar,      tahta   veya   diğer tutuşabilir
leyecek şekilde imal edilen araçlarda ve konteynerlerde taşınacaktır.
 

7.4

TANKLARDA TAŞIMACILIK YAPILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10) yada (12)'de bir kod ile gösterilmedikçe veya 6.7.1.3'te ayrıntılı olarak belirtildiği üzere yetkili makamlar tarafından onaylanmadıkça tehlikeli mallar tanklarda taşınamaz. Taşıma işlemi, uygulamalarda olduğu gibi Bölüm 4.2, 4.3, 4.4 veya 4.5 hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. Sert araçlar, çekici araçlar, römorklar veya yarı römorklar gibi araçlar, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun 14’te gösterilen ve kullanılacak araca ilişkin Bölüm 9.1, 9.2 ve 9.7.2’nin ilgili zorunluluklarını yerine getirecektir.

9.1.1.2'deki   EX/III,   FL,    OX   veya    AT    kodlarıyla    gösterilmiş   olan   araçlar    
aşağıdaki    gibi
kullanılacaktır:
-          Bir EX/III aracı öngörülüyorsa, yalnızca bir EX/III aracı kullanılabilir;
 
-          FL aracı öngörülüyorsa, sadece bir FL aracı kullanılabilir;
 
-          OX aracı öngörülüyorsa, sadece bir OX aracı kullanılabilir;
 
-          AT aracı öngörülüyorsa, AT, FL ve OX araçları kullanılabilir.
 

7.5

YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Yüklemeye, boşaltmaya ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler

NOT: Bu başlık kapsamında bir konteynerin, dökme konteynerin, tank konteynerinin veya portatif tankın bir araca yerleştirilmesi, yükleme olarak, bir araçtan çıkarılması ise boşaltma olarak kabul edilir.

Tank ve şoförü, büyük konteynerler, dökme konteynerler, tank konteynerleri veya varsa portatif tanklar, yükleme ve boşaltma sahalarına ve konteyner terminallerine varış üzerine düzenleyici hükümlere (güvenlik, emniyet, temizlilik, yükleme ve boşaltmada kullanılan teçhizatın tatmin edici şekilde işleyişiyle ilgili olanlar) uygunluk gösterecektir.

 
ADR’de aksi belirtilmediği sürece yükleme aşağıdaki hallerde yapılmayacaktır:
(a)        Belgelerin incelenmesi veya
 
(b) Aracın, büyük konteynerlerin, dökme konteynerlerin, tank konteynerlerinin veya varsa portatif 
tankların ayrıca yükleme ve boşaltma sırasında kullanılan teçhizatları üzerinde yürütülen görsel 
bir muayene,
 
Aracın, sürücünün, (büyük)  konteynerin,  dökme konteynerin,  tank  konteynerinin,  portatif tankın 
 veya bunların teçhizatlarının, düzenleyici hükümlere uymadığını göstermediği hallerde. Aracın veya 
konteynerlerin iç ve dış kısımları, yüklemeden önce muayene edilecek ve bütünlüğünü veya içinde
nlüğünü etkileyebilecek bir hasarın olmadığından emin olunacaktır.
 

ADR’de aksi belirtilmediği sürece yukarıda sözü edilen muayenelerin boşaltma güvenliğini veya emniyetini etkileyebilecek eksiklikleri işaret etmesi halinde, boşaltma işlemi yapılmayacaktır.

7.3.3 veya 7.5.11'in özel koşullarına göre, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (17) ve (18) uyarınca, bazı tehlikeli mallar sadece "tam yük" olarak gönderilecektir (tanım için bkz. 1.2.1). Bu durumda yetkili makamlar bu taşımada kullanılan aracın veya büyük konteynerin sadece bir noktada yüklenmesini ve sadece bir noktada boşaltılmasını talep edebilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018