Karayolunda Tehlikeli Madde

Gıda maddeleri, diğer tüketim maddeleri ve hayvan yemlerine ilişkin önlemler

 
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (18)'de bir madde için CV28 özel koşulu gösteriliyorsa; gıda maddeleri,
diğer tüketim maddeleri ve havyan yemlerine ilişkin aşağıdaki önlemler alınacaktır.
 
Büyük ambalajlar ve orta boy hacimli konteynerler (IBC'ler) dahil olmak üzere, 6.1 veya 6.2 model 
numaralarına uygun etiketleri ya da UN No. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 veya 3245 tipi ürünleri  
içeren ve model numarası 9 ile uyumlu etiketleri taşıyan ambalajlar ile temizlenmemiş boş 
ambalajlar; araçlarda, konteynerlerde ve yükleme, boşaltma veya transit yerlerinde gıda 
maddelerini, diğer tüketim maddelerini veya hayvan yemlerini içerdikleri bilinen ambalajların 
yakınına dizilmeyecek veya yüklenmeyecektir.
 
Söz konusu etiketleri taşıyan bu ambalajların gıda maddesi diğer tüketim maddeleri veya  hayvan 
yemleri içerdiği bilinen ambalajların yakınına yüklendiği durumlarda, bu
ambalajlardan uzak tutulacaktır:
 
(a)       Söz konusu etiketleri taşıyan ambalajlarla aynı yükseklikteki tam bölmelerle;
 
(b)    Model numaraları 6.1, 6.2 veya 9'a uygun etiketleri taşımayan veya Model 9'a uyan ancak UN   
 No. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 veya 3245 tipi ürünleri içermeyen ambalajlarla; veya
 
(c)       En az 0,8 m bir boşlukla;
 
Yukarıdaki koşullar için söz konusu etiketleri taşıyan ambalajların ek bir ambalaj ile tedarik 
edilmesi lması gerekmektedir (örn. örtü, fiber levha veya diğer tedbirlerle).
 

Taşınan miktarların sınırlandırılması

Aşağıdaki hükümler veya 7.5.11'in Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun 18 kapsamında uygulanacak ek hükümleri; taşınabilecek belirli malların miktarında bir kısıtlamayı gerektiriyorsa, tehlikeli malların bir veya daha fazla konteynerde taşınıyor olması, bu koşulların gerektirdiği taşıma birimi başına kütle sınırlamasını etkilemeyecektir.

Patlayıcı maddelere ve nesnelere ilişkin kısıtlamalar

Taşınan maddeler ve miktarlar

Bir taşıma biriminde taşınabilecek patlayıcı maddenin, kg cinsinden toplam net kütlesi (veya patlayıcı nesneler durumunda, tüm nesneler içerisindeki patlayıcı maddenin toplam net kütlesi), aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde sınırlandırılacaktır (karışık yükleme yasağıyla ilgili olarak ayrıca bkz. 7.5.2.2):

Sınıf 1 kapsamındaki patlayıcılarda taşıma birimi başına kg cinsinden izin verilebilir
maksimum net kütle
 

Taşıma Ünitesi

Tehlike Bölümü

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ve 1.6

Boş temizlenmemiş ambalajlar

Uyumluluk grubu

1.1A

1.1 A

dışında

   

1.4S

dışında

1.4S

 

EX/II araçları

6,25

1 000

3 000

5 000

15 000

Sınırsız

5 000

Sınırsız

EX/III a

18,75

16 000

16 000

16 000

16 000

Sınırsız

16 000

Sınırsız

a EX/II ve EX/III araçları açıklamaları için bkz. Kısım 9.

Sınıf 1'in farklı bölümlerindeki maddelerin ve nesnelerin, 7.5.2.2'deki karışık yükleme yasaklarına
uygun olarak aynı taşıma birimine yüklendiği hallerde, yükün bir bütün olarak en tehlikeli bölüme ait
olduğu varsayılacaktır (1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 sırasıyla). Bununla birlikte, S uyumluluk grubuna ait
patlayıcıların net kütlesi taşınan miktarlarının sınırlandırılmasında hesaba katılmayacaktır.
1.5D şeklinde sınıflandırılan maddelerin bir taşıma biriminde bölüm 1.2'nin maddeleriyle birlikte
taşındığı yerlerde, toplam yükün bölüm 1.1'e ait olduğu kabul edilecektir.

MEMU’lar üzerinde patlayıcıların taşınması

MEMU’larda patlayıcıların taşınmasına ancak aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla izin
verilmiştir:
(a) Yetkili makam, kendi toprakları içerisinde taşıma işlemine yetki verecektir;
(b) Taşınan ambalajlı patlayıcıların tipi ve miktarı, MEMU’da üretilecek olan malzemenin miktarı
için gerekli olacak şekilde kısıtlanacak ve hiçbir durumda şunları aşmayacaktır:
- Uyumluluk grubu D kapsamındaki patlayıcılar için 200 kg ve
- Yetkili makam aksini onaylamadıysa, toplam 400 adet fünye ünitesi veya fünye grubu
veya ikisinin karışımı;
(c) Ambalajlanmış patlayıcılar yalnızca 6.12.5’in zorunluluklarını karşılayan bölmelerde
taşınacaktır;
(d) Başka hiçbir tehlikeli mal, ambalajlı patlayıcılarla aynı bölmede taşınamaz;
(e) Ambalajlı patlayıcılar, diğer tehlikeli malların yüklemesi tamamlandıktan sonra ve taşıma
işleminden hemen önce MEMU’ya yüklenecektir;
(f) Sınıf 5.1 kapsamındaki maddeler (UN 1942 ve UN 3375) ile patlayıcılar arasında karışık
yüklemeye izin verilmişse, bu küme, ayırma, istifleme ve maksimum izin verilen yük
amaçlarıyla Sınıf 1 kapsamındaki infilak eden patlayıcılar olarak muamele görecektir.

Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitler ile Sınıf 4.1 kapsamındaki B, C, D, E veya F tipindeki
kendiliğinden reaktif maddelerin maksimum miktarı, taşıma ünitesi başına 20000 kg ile sınırlıdır.

(Rezerve Edilmiş)

Elleçleme ve istifleme

İlgili durumlarda, araç veya konteyner tehlikeli malların sabitlenmesine ve elleçlenmesine yönelik mekanizmalarla donatılacaktır. Tehlikeli maddeler ve ambalajlanmamış tehlikeli nesneler içeren ambalajlar, malları araç veya konteyner içinde sabitleyici yöntemlerle sabitlenecek (sabitleyici kayışlar, kayar tahtalar, ayarlanabilir dirsekler gibi) ve böylelikle taşıma sırasında ambalajların düzenini değiştirebilecek veya hasar görmelerine neden olabilecek hareketler önlenecektir. Tehlikeli mallar diğer mallarla birlikte taşınıyorsa (örn. ağır makine veya sandıklar), tüm mallar araçlar veya konteynerler içinde güvenli şekilde sabitlenecek veya tehlikeli malların salınımını önleyecek şekilde paketlenecektir. Ambalajların hareketi, tüm boşlukların yük koruma tahtalarıyla doldurulması veya bloklama ve payandalama yoluyla önlenecektir. Sarma veya kayış gibi kısıtlama mekanizmaları kullanılıyorsa, bunlar ambalajda hasara veya deformasyona neden olabilecek sıkılıkta uygulanmamalıdır1. Bu paragrafta belirtilen gereklilikler, EN 12195-1:2010 standardına uygun olarak kargo güvenliği sağlanması durumunda yerine getirilmiş sayılır.

Ambalajlar, bu amaçla tasarlanmadığı takdirde üst üste yığılmayacaktır. Yığma amacına yönelik olarak tasarlanmış olan farklı ambalaj türleri birlikte yüklenecekse, bunların birbirleri üzerine yığılmasına yönelik uyumlulukları göz önünde bulundurulacaktır. Gerekli olduğu hallerde, üst üste yığılmış ambalajların yük taşıyıcı mekanizmaların kullanımı yoluyla alttaki ambalaja hasar görmesi engellenecektir.

Yükleme ve boşaltma sırasında tehlikeli mallar içeren ambalajlar hasarlara karşı korunacaktır.

NOT: Taşınmaya hazırlanmaları sırasında, ambalajların elleçlenmesine, taşınacakları aracın veya konteynerin tipine ve yükleme ve boşaltma yöntemine özel ihtimam gösterilecek olup, ambalajların sürünmesi veya yanlış elleçlenmesi yoluyla istenmeyen hasarların önlenmesi sağlanacaktır.

7.5.7.1 zorunlulukları konteynerlerin, tank konteynerlerin, portatif tankların ve MEGC’lerin araçlara yüklenmesi, istiflenmesi ve araçlardan boşaltılması durumları için de geçerli olacaktır.

Araç ekibinin üyeleri, tehlikeli mal içeren bir ambalajı açamaz.

1 Tehlikeli malların üst üste yığılmasına ilişkin rehber bir belge olarak, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Karayolu Taşımacılığında Kargoların Sabitlenmesine ilişkin Avrupa En İyi Uygulamalar Kılavuzlarına danışılabilir. Diğer rehber belgeler, yetkili makamlardan ve sanayi kurumlarından edinilebilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018