Karayolunda Tehlikeli Madde

Elleçleme ve istifleme

İlgili durumlarda, araç veya konteyner tehlikeli malların sabitlenmesine ve elleçlenmesine yönelik mekanizmalarla donatılacaktır. Tehlikeli maddeler ve ambalajlanmamış tehlikeli nesneler içeren ambalajlar, malları araç veya konteyner içinde sabitleyici yöntemlerle sabitlenecek (sabitleyici kayışlar, kayar tahtalar, ayarlanabilir dirsekler gibi) ve böylelikle taşıma sırasında ambalajların düzenini değiştirebilecek veya hasar görmelerine neden olabilecek hareketler önlenecektir. Tehlikeli mallar diğer mallarla birlikte taşınıyorsa (örn. ağır makine veya sandıklar), tüm mallar araçlar veya konteynerler içinde güvenli şekilde sabitlenecek veya tehlikeli malların salınımını önleyecek şekilde paketlenecektir. Ambalajların hareketi, tüm boşlukların yük koruma tahtalarıyla doldurulması veya bloklama ve payandalama yoluyla önlenecektir. Sarma veya kayış gibi kısıtlama mekanizmaları kullanılıyorsa, bunlar ambalajda hasara veya deformasyona neden olabilecek sıkılıkta uygulanmamalıdır1. Bu paragrafta belirtilen gereklilikler, EN 12195-1:2010 standardına uygun olarak kargo güvenliği sağlanması durumunda yerine getirilmiş sayılır.

Ambalajlar, bu amaçla tasarlanmadığı takdirde üst üste yığılmayacaktır. Yığma amacına yönelik olarak tasarlanmış olan farklı ambalaj türleri birlikte yüklenecekse, bunların birbirleri üzerine yığılmasına yönelik uyumlulukları göz önünde bulundurulacaktır. Gerekli olduğu hallerde, üst üste yığılmış ambalajların yük taşıyıcı mekanizmaların kullanımı yoluyla alttaki ambalaja hasar görmesi engellenecektir.

Yükleme ve boşaltma sırasında tehlikeli mallar içeren ambalajlar hasarlara karşı korunacaktır.

NOT: Taşınmaya hazırlanmaları sırasında, ambalajların elleçlenmesine, taşınacakları aracın veya konteynerin tipine ve yükleme ve boşaltma yöntemine özel ihtimam gösterilecek olup, ambalajların sürünmesi veya yanlış elleçlenmesi yoluyla istenmeyen hasarların önlenmesi sağlanacaktır.

7.5.7.1 zorunlulukları konteynerlerin, tank konteynerlerin, portatif tankların ve MEGC’lerin araçlara yüklenmesi, istiflenmesi ve araçlardan boşaltılması durumları için de geçerli olacaktır.

Araç ekibinin üyeleri, tehlikeli mal içeren bir ambalajı açamaz.

1 Tehlikeli malların üst üste yığılmasına ilişkin rehber bir belge olarak, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Karayolu Taşımacılığında Kargoların Sabitlenmesine ilişkin Avrupa En İyi Uygulamalar Kılavuzlarına danışılabilir. Diğer rehber belgeler, yetkili makamlardan ve sanayi kurumlarından edinilebilir.

Boşaltmadan sonra temizlik

 
Ambalajlanmış  tehlikeli   malları   içeren  bir   araç   veya   konteyner   boşaltıldığında,  bazı 
içeriklerin
kaçmış olduğu fark edilirse, tekrar yüklenmeden önce her koşulda araç veya konteyner  mümkün  
olduğu kadar süratle temizlenecektir.
 
Temizliğin o konumda yapılması mümkün değilse, araç veya konteyner tam olarak güvenli olacağı en 
yakın yere götürülecek ve orada temizlenecektir.
 
Kaçmış maddelerin kontrolsüz yayılımını önleyen yeterli önlemler alındıysa  taşıma yeterince    
güvenli
olarak kabul edilir.
 

Dökme yük şeklindeki tehlikeli mallarla yüklenmiş olan araçlar veya konteynerler, yeni yük öncekinin aynısı değilse, yeniden yüklenmeden önce uygun bir biçimde temizlenmelidir.

Sigara içme yasağı

Elleçleme operasyonları sırasında araçların veya konteynerlerin yakınında ve araçların veya konteynerlerin içinde sigara içmek yasaktır. Bu sigara içme yasağı aynı zamanda elektronik sigara ve benzer cihazların kullanımı için de geçerlidir.

Elektrostatik yüklere karşı önlemler

Yanıcı gazlar veya parlama noktası 60°C veya altında olan maddeler ya da UN No.1361, karbon veya karbon siyah tabaka, paketleme grubu II söz konusu olduğunda; tankların yüklenmesinden veya boşaltılmasından önce, aracın, portatif tankın veya tank konteynerinin şasisinden toprağa iyi bir elektrik bağlantısının kurulmuş olması gereklidir. Buna ek olarak, doldurma oranı da sınırlandırılmalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018