Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşıma üniteleri

Tehlikeli mal ile yüklü olan taşıma üniteleri hiçbir durumda birden fazla sayıda römork (veya yarı-römork) takamaz.

Taşıma ünitesinde bulundurulacak belgeler

Diğer   yönetmeliklerin   gerektirdiği   belgelere   ek   olarak,   taşıma   ünitesinde   aşağıdaki 
 belgeler
bulundurulacaktır:
(a) 5.4.1'de belirtilmiş olan; taşınılan tüm tehlikeli malları ve ilgili durumlarda 5.4.2'de 
belirtilen büyük konteyner veya araç ambalajlama ruhsatını içeren taşımacılık belgeleri;
 
(b)        5.4.3’te ön görülen yazılı talimatlar;
 
(c)        (Rezerve edilmiş)
 
(d)        Araç ekibinin her bir üyesi için 1.10.1.4 kapsamında fotoğraflı resmi kimlik belgesi.
 

 
ADR  hükümlerinin  aşağıdaki  belgelerin  düzenlenmesini  gerektiriyorsa,  bu   belgeler   de     
taşıma
ünitesinde bulundurulacaktır:
 
(a)        Her bir taşıma ünitesi ya da elemanı için 9.1.3 uyarınca onay belgesi;
 
(b)        8.2.1'de belirtilen sürücü eğitim sertifikası;
 
(c)        5.4.1.2.1 (c) ya da (d) ya da 5.4.1.2.3.3’te ön görülüyorsa yetkili makam onayının 
nüshası.
 

5.4.3’te ön görülen yazılı talimatlar, derhal erişilebilir bir yerde saklanacaktır.

(Silindi)

Levha takma ve işaretleme

Tehlikeli mal taşımacılığı yapan taşıma üniteleri Bölüm 5.3 uyarınca büyük etiketler (plaka) ve Turuncu renkli levha ile işaretlenmelidir.

Yangınla mücadele teçhizatı

Aşağıdaki Tablo 8.1.4.2'de belirtilenler dışında tehlikeli mal taşıyan nakliye birimlerine uygulanmakta olan A, B ve C sınıfındaki yangınlar1 için taşınabilir yangın söndürücülere ait asgari hükümleri göstermektedir:

1 Yanıcılık sınıfların tanımı bakımından, bkz. Standart EN 2:1992+A1:2004 Yangınların sınıflandırılması.

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Nakliye/Taşıma

Yangın

Her bir

Motor veya

Ek söndürücü

biriminin izin

verilen azami kütlesi

söndürücünün asgari sayısı

taşıma/nakliye

ünitesinin en küçük toplam

sürücü kabini

yangın için en uygun

gereksinimi. En

azından bir tanesinin

   

kapasitesi

söndürücü. En

asgari

     

azından birinin

asgari

kapasitesi:

     

kapasitesi:

 

 3,5 ton

2

4 kg

2 kg

2 kg

> 3,5 ton

 7,5 ton

2

8 kg

2 kg

6 kg

> 7,5 ton

2

12 kg

2 kg

6 kg

Kapasiteler kuru toz (ya da söndürmede kullanılan diğer uygun eşdeğer malzemeler) cihazları

 

1.1.3.6 uyarınca tehlikeli mal taşıyan taşıma üniteleri, asgari 2 kg kuru toz (ya da aynı kapasiteye
sahip başka bir söndürücü madde) içeren, A, B, C sınıfındaki yangınlar1 için uygun taşınabilir bir
yangın söndürme aleti bulunduracaktır.

Portatif yangın söndürme cihazları, araçta kullanıma uygun olacaktır ve EN 3 Portatif yangın
söndürücüler, Kısım 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007) zorunluluklarına uygunluk gösterecektir.
Motorun yanması durumunda otomatik olarak ya da kolayca müdahale edebilecek sabit bir yangın
söndürme aleti araçta varsa, motorun yanmasına müdahale etmek için ayrıca bir portatif yangın
söndürme tüpü bulunmayabilir. Söndürücü malzemeler, zehirli gazları sürücü kabinine
sızdırmayacak ya da ateşin ısısından etkilenmeyecek bir yapıya sahip olacaktır.

8.1.4.1 veya 8.1.4.2 hükümlerini doğrulayan portatif yangın söndürücüler, kullanılmadıklarını
doğrulamayı sağlayan bir mühür taşımalıdır.
Yangın söndürücüler, işlevsel emniyetlerinin garanti edilmesi için, yetkili ulusal standartlar ile
uyumlu olarak denetleneceklerdir. Uygun olduğu şekilde, yetkili otorite tarafından tanınan bir
standarda uygun olduklarını gösteren bir işaret ve bir sonraki denetim tarihini (ay, yıl) gösteren bir
işaret taşıyacaklar yada izin verilen maksimum kullanma süresini belirten bir işaret taşıyacaklardır.

Yangın söndürme aletleri, araç ekibinin kolayca ulaşabileceği bir yere yerleştirilmiş olmalıdır.Yangın
söndürme aleti, havanın etkilerine karşı işlevsel güvenliğinin etkilenmeyeceği bir biçimde
konumlandırılacaktır. Taşıma sırasında, 8.1.4.4'ün gerektirdiği tarihin süresi dolmayacaktır.

Çeşitli teçhizatlar ve kişisel koruyucu teçhizatlar

Tehlikeli mal taşıyan her bir taşıma ünitesi, 8.1.5.2 kapsamındaki genel ve kişisel koruyucu teçhizatlar
ile donatılacaktır. Teçhizatlar, yüklü malların tehlike etiketi numarasına göre seçilecektir. Etiket
numaraları, taşıma belgesinde tanımlanacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018