Karayolunda Tehlikeli Madde

Yangınla mücadele teçhizatı

Aşağıdaki Tablo 8.1.4.2'de belirtilenler dışında tehlikeli mal taşıyan nakliye birimlerine uygulanmakta olan A, B ve C sınıfındaki yangınlar1 için taşınabilir yangın söndürücülere ait asgari hükümleri göstermektedir:

1 Yanıcılık sınıfların tanımı bakımından, bkz. Standart EN 2:1992+A1:2004 Yangınların sınıflandırılması.

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Nakliye/Taşıma

Yangın

Her bir

Motor veya

Ek söndürücü

biriminin izin

verilen azami kütlesi

söndürücünün asgari sayısı

taşıma/nakliye

ünitesinin en küçük toplam

sürücü kabini

yangın için en uygun

gereksinimi. En

azından bir tanesinin

   

kapasitesi

söndürücü. En

asgari

     

azından birinin

asgari

kapasitesi:

     

kapasitesi:

 

 3,5 ton

2

4 kg

2 kg

2 kg

> 3,5 ton

 7,5 ton

2

8 kg

2 kg

6 kg

> 7,5 ton

2

12 kg

2 kg

6 kg

Kapasiteler kuru toz (ya da söndürmede kullanılan diğer uygun eşdeğer malzemeler) cihazları

 

1.1.3.6 uyarınca tehlikeli mal taşıyan taşıma üniteleri, asgari 2 kg kuru toz (ya da aynı kapasiteye
sahip başka bir söndürücü madde) içeren, A, B, C sınıfındaki yangınlar1 için uygun taşınabilir bir
yangın söndürme aleti bulunduracaktır.

Portatif yangın söndürme cihazları, araçta kullanıma uygun olacaktır ve EN 3 Portatif yangın
söndürücüler, Kısım 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007) zorunluluklarına uygunluk gösterecektir.
Motorun yanması durumunda otomatik olarak ya da kolayca müdahale edebilecek sabit bir yangın
söndürme aleti araçta varsa, motorun yanmasına müdahale etmek için ayrıca bir portatif yangın
söndürme tüpü bulunmayabilir. Söndürücü malzemeler, zehirli gazları sürücü kabinine
sızdırmayacak ya da ateşin ısısından etkilenmeyecek bir yapıya sahip olacaktır.

8.1.4.1 veya 8.1.4.2 hükümlerini doğrulayan portatif yangın söndürücüler, kullanılmadıklarını
doğrulamayı sağlayan bir mühür taşımalıdır.
Yangın söndürücüler, işlevsel emniyetlerinin garanti edilmesi için, yetkili ulusal standartlar ile
uyumlu olarak denetleneceklerdir. Uygun olduğu şekilde, yetkili otorite tarafından tanınan bir
standarda uygun olduklarını gösteren bir işaret ve bir sonraki denetim tarihini (ay, yıl) gösteren bir
işaret taşıyacaklar yada izin verilen maksimum kullanma süresini belirten bir işaret taşıyacaklardır.

Yangın söndürme aletleri, araç ekibinin kolayca ulaşabileceği bir yere yerleştirilmiş olmalıdır.Yangın
söndürme aleti, havanın etkilerine karşı işlevsel güvenliğinin etkilenmeyeceği bir biçimde
konumlandırılacaktır. Taşıma sırasında, 8.1.4.4'ün gerektirdiği tarihin süresi dolmayacaktır.

Çeşitli teçhizatlar ve kişisel koruyucu teçhizatlar

Tehlikeli mal taşıyan her bir taşıma ünitesi, 8.1.5.2 kapsamındaki genel ve kişisel koruyucu teçhizatlar
ile donatılacaktır. Teçhizatlar, yüklü malların tehlike etiketi numarasına göre seçilecektir. Etiket
numaraları, taşıma belgesinde tanımlanacaktır.

Taşıma ünitesinde aşağıdaki teçhizatlar taşınacaktır:
- Her araç için, tekerleğin çapı ve aracın maksimum kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz;
- İki adet dikilebilir uyarı işareti;
- Göz durulama sıvısı2 ve
her bir araç ekibi üyesi için
- Bir ikaz yeleği (EN 471:2003 + A1:2007 standardında açıklandığı şekilde);
- 8.3.4 hükümlerine uygun portatif aydınlatma aparatı;
- Bir çift koruyucu eldiven ve
- Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler).
 
1 Yanıcılık sınıfların tanımı bakımından, bkz. Standart EN 2:1992+A1:2004 Yangınların sınıflandırılması.
2 Tehlike etiketi numaraları 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 için gerekli değildir.

Bazı sınıflar için gerekli ilave koruyucu teçhizatlar:
- Araç ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesi 3 tehlike etiketi numaraları 2.3 veya
6.1 için araçta taşınacaktır;
- Kürek 4;
- Kanalizasyon örtüsü 4;
- Toplama kabı 4.
 
3 Örneğin, kombine gaz/toz filtresine sahip, En 141 standardında açıklanana benzer A1B1E1K1-P1 ya da
A2B2E2K2-P2 tipi acil durum maskesi.
4 Yalnızca tehlike etiketi numaraları 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9’a sahip katılar ve sıvılar için gereklidir.

8.2

ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

Kapsam ve sürücülerin eğitimine ilişkin genel zorunluluklar

Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, yetkili makam tarafından düzenlenmiş olan ve sürücülerin eğitime katıldıklarını ve tehlikeli madde taşımacılığı sırasında karşılanması gereken özel zorunluluklar hakkındaki sınavı geçtiklerini beyan eden bir sertifika taşıyacaklardır.

Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, temel bir eğitim programına katılacaklardır. Eğitim, yetkili makamın onayladığı bir program biçiminde verilecektir. Bu eğitimin ana hedefleri, sürücülerin tehlikeli malların taşınması sırasında doğabilecek tehlikelere dair bilinçlenmesini sağlamak, kaza olasılığını en aza indirebilmek için gerekli olan temel bilgileri vermek ve herhangi bir kaza durumunda kendilerinin, çevrenin ve halkın güvenliği açısından, olayın etkilerini sınırlandıracak, gerekli olabilecek önlemleri almalarını sağlamaktır. Bu eğitim bireysel pratik egzersizleri de içerecek ve tüm sürücüler için asgari olarak 8.2.2.3.2’de tanımlanan konuları kapsayan temel bir eğitim görevi görecektir. Yetkili makam, spesifik tehlikeli maddelerle veya belirli sınıf veya sınıflarla sınırlı olan temel eğitimleri onaylayabilir. Bu sınırlı temel eğitimler 8.2.1.4. de atfedilen eğitimlere katılma hakkını vermeyecektir.

Sabit tanklarda ya da kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sökülebilir tanklarda tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçların veya MEMU’ların sürücüleri, toplam kapasitesi 1 m3'ü aşan tüplü gaz tankerlerinin ve sürücüleri ile taşıma ünitesindeki münferit kapasitesi 3 m3’ü aşan tank konteynerlerinde, portatif tanklarda ya da MEGC’lerde tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçların veya MEMU’ların sürücüleri, en az 8.2.2.3.3'te tanımlanan konuları içerecek biçimde tanklarla taşıma yapabilmek için tank uzmanlık eğitimine devam edeceklerdir. Bu sınırlı tank uzmanlaşma eğitimi 8.2.1.4’te atfedilen eğitimlere katılma hakkını vermeyecektir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018