Karayolunda Tehlikeli Madde

Kapsam ve sürücülerin eğitimine ilişkin genel zorunluluklar

Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, yetkili makam tarafından düzenlenmiş olan ve sürücülerin eğitime katıldıklarını ve tehlikeli madde taşımacılığı sırasında karşılanması gereken özel zorunluluklar hakkındaki sınavı geçtiklerini beyan eden bir sertifika taşıyacaklardır.

Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, temel bir eğitim programına katılacaklardır. Eğitim, yetkili makamın onayladığı bir program biçiminde verilecektir. Bu eğitimin ana hedefleri, sürücülerin tehlikeli malların taşınması sırasında doğabilecek tehlikelere dair bilinçlenmesini sağlamak, kaza olasılığını en aza indirebilmek için gerekli olan temel bilgileri vermek ve herhangi bir kaza durumunda kendilerinin, çevrenin ve halkın güvenliği açısından, olayın etkilerini sınırlandıracak, gerekli olabilecek önlemleri almalarını sağlamaktır. Bu eğitim bireysel pratik egzersizleri de içerecek ve tüm sürücüler için asgari olarak 8.2.2.3.2’de tanımlanan konuları kapsayan temel bir eğitim görevi görecektir. Yetkili makam, spesifik tehlikeli maddelerle veya belirli sınıf veya sınıflarla sınırlı olan temel eğitimleri onaylayabilir. Bu sınırlı temel eğitimler 8.2.1.4. de atfedilen eğitimlere katılma hakkını vermeyecektir.

Sabit tanklarda ya da kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sökülebilir tanklarda tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçların veya MEMU’ların sürücüleri, toplam kapasitesi 1 m3'ü aşan tüplü gaz tankerlerinin ve sürücüleri ile taşıma ünitesindeki münferit kapasitesi 3 m3’ü aşan tank konteynerlerinde, portatif tanklarda ya da MEGC’lerde tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçların veya MEMU’ların sürücüleri, en az 8.2.2.3.3'te tanımlanan konuları içerecek biçimde tanklarla taşıma yapabilmek için tank uzmanlık eğitimine devam edeceklerdir. Bu sınırlı tank uzmanlaşma eğitimi 8.2.1.4’te atfedilen eğitimlere katılma hakkını vermeyecektir.

Tehlike bölümü 1.4 uyumluluk grubu S olan madde ve nesneler haricindeki Sınıf 1 yada Sınıf 7’ye ait tehlikeli mal taşıyan araç sürücüleri, uygun olduğu müddetçe, en azından 8.2.2.3.4 veya 8.2.2.3.5’te tanımlanan konuları kapsayan uzmanlaşma eğitimine katılacaklardır.

Tüm eğitim programları, pratik egzersizler, sınavlar ve yetkili makamın rolü, 8.2.2'nin hükümlerine uygun olacaktır.

Bu başlığın zorunluluklarına uygunluk gösteren ve 8.2.2.8 uyarınca Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamı tarafından düzenlenen tüm eğitim sertifikaları, diğer Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları tarafından da geçerlilik süreleri boyunca kabul edilecektir.

Sürücülerin eğitimine ilişkin özel zorunluluklar

Gerekli bilgi ve beceriler, kuramsal dersler ve uygulamalı egzersizlerden oluşan bir eğitimle kazandırılacaktır. Bilgiler, sınav yoluyla ölçülecektir.

Eğitim kurumu, eğitimcilerin tehlikeli mallar ile ilgili yönetmeliklerde yapılan ve tehlikeli malların taşınmasına ilişkin eğitsel gerekliliklere dair son gelişmeler hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olduklarından ve bu değişiklikleri dikkate aldıklarından emin olacaktır. Eğitim, pratik uygulamaları içerecektir.8.2.2.3.2 ila 8.2.2.3.5’te belirlenen konulara ilişkin eğitim programı 8.2.2.6’da anılan onaya uygunluk gösterecektir. Eğitim, bireysel pratik egzersizleri de içerecektir (bkz. 8.2.2.3.8).

Eğitimin yapısı

Eğitim, temel bir eğitim ile ilgili durumlarda uzmanlaşma kursları biçiminde verilecektir.Temel eğitimler ile uzmanlık eğitimi kursları, aynı durumda ve aynı eğitim kurumu tarafından bütün olarak yürütülen kapsamlı bir eğitim şeklinde verilebilir.

Temel eğitim en az aşağıdaki konuları kapsayacaktır:
(a) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel zorunluluklar;
(b) Başlıca tehlike türleri;
(c) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler;
(d) Çeşitli tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri;
(e) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın
kullanımına dair temel bilgiler, yazılı talimatlar, vb.);
(f) İşaretleme, etiketleme, levha takma ve turuncu renkli ikaz levhası asma;
(g) Tehlikeli malların taşınması esnasında sürücünün yapması ve yapmaması gerekenler;
(h) Araçlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları;
(i) Aynı araçta ya da konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar;
(j) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler;
(k) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgi;
(l) Çok modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler;
(m) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi;
(n) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde eylem talimatları (kazaların önlenmesi, güvenlik,
yangın ve diğer acil durumlar halinde alınacak eylemler, vb.);
(o) Güvenlik bilinci.

Tankta taşımacılığa ilişkin uzmanlaşma eğitiminin kapsayacağı özel konular en az
aşağıdakileri içerecektir:
(a) Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan araçların davranışları;
(b) Araçlara ilişkin özel zorunluluklar;
(c) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleri üzerinde genel kuramsal bilgi;
(d) Bu araçların kullanımı için geçerli olan ilave özel hükümler (onay belgeleri, onay işareti, plaka
takma ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.).

Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin veya nesnelerin taşınmasına ilişkin uzmanlaşma eğitiminin
kapsayacağı konular asgari şunlar olacaktır:
(a) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin spesifik tehlikeler;
(b) Sınıf 1'e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin spesifik gereklilikler.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018