Karayolunda Tehlikeli Madde

Sürücülerin eğitimine ilişkin özel zorunluluklar

Gerekli bilgi ve beceriler, kuramsal dersler ve uygulamalı egzersizlerden oluşan bir eğitimle kazandırılacaktır. Bilgiler, sınav yoluyla ölçülecektir.

Eğitim kurumu, eğitimcilerin tehlikeli mallar ile ilgili yönetmeliklerde yapılan ve tehlikeli malların taşınmasına ilişkin eğitsel gerekliliklere dair son gelişmeler hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olduklarından ve bu değişiklikleri dikkate aldıklarından emin olacaktır. Eğitim, pratik uygulamaları içerecektir.8.2.2.3.2 ila 8.2.2.3.5’te belirlenen konulara ilişkin eğitim programı 8.2.2.6’da anılan onaya uygunluk gösterecektir. Eğitim, bireysel pratik egzersizleri de içerecektir (bkz. 8.2.2.3.8).

Eğitimin yapısı

Eğitim, temel bir eğitim ile ilgili durumlarda uzmanlaşma kursları biçiminde verilecektir.Temel eğitimler ile uzmanlık eğitimi kursları, aynı durumda ve aynı eğitim kurumu tarafından bütün olarak yürütülen kapsamlı bir eğitim şeklinde verilebilir.

Temel eğitim en az aşağıdaki konuları kapsayacaktır:
(a) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel zorunluluklar;
(b) Başlıca tehlike türleri;
(c) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler;
(d) Çeşitli tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri;
(e) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın
kullanımına dair temel bilgiler, yazılı talimatlar, vb.);
(f) İşaretleme, etiketleme, levha takma ve turuncu renkli ikaz levhası asma;
(g) Tehlikeli malların taşınması esnasında sürücünün yapması ve yapmaması gerekenler;
(h) Araçlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları;
(i) Aynı araçta ya da konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar;
(j) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler;
(k) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgi;
(l) Çok modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler;
(m) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi;
(n) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde eylem talimatları (kazaların önlenmesi, güvenlik,
yangın ve diğer acil durumlar halinde alınacak eylemler, vb.);
(o) Güvenlik bilinci.

Tankta taşımacılığa ilişkin uzmanlaşma eğitiminin kapsayacağı özel konular en az
aşağıdakileri içerecektir:
(a) Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan araçların davranışları;
(b) Araçlara ilişkin özel zorunluluklar;
(c) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleri üzerinde genel kuramsal bilgi;
(d) Bu araçların kullanımı için geçerli olan ilave özel hükümler (onay belgeleri, onay işareti, plaka
takma ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.).

Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin veya nesnelerin taşınmasına ilişkin uzmanlaşma eğitiminin
kapsayacağı konular asgari şunlar olacaktır:
(a) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin spesifik tehlikeler;
(b) Sınıf 1'e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin spesifik gereklilikler.

Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif materyallerin taşınmasına ilişkin uzmanlaşma eğitiminin kapsayacağı
konular asgari şunlar olacaktır:
(a) İyonlaştırıcı radyasyonla ilgili spesifik tehlikeler;
(b) Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, elleçlenmesi, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine
ilişkin spesifik gereklilikler;
(c) Radyoaktif malzeme içeren bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.

Ünitelerin 45 dakika olarak sürmesi amaçlanmıştır.

Genel olarak, her eğitim gününde en fazla sekiz ders saatine izin vardır.

Bireysel uygulamalı egzersizler kuramsal eğitim ile bağlantılı olarak yapılacak olup, asgari ilk yardım, yangın söndürme ve bir durum ya da kaza halinde yapılması gerekenleri kapsayacaktır.

Temel eğitim programı

 
Her bir başlangıç eğitiminin veya kapsamlı eğitimin bir parçasının teorik unsurların minimum   
olarak şu şekilde sunulacaktır:
 
Temel eğitim   18 ders saati
 
Tank ile taşımacılık için uzmanlaşma eğitimi  12 ders saati
Sınıf  1  kapsamındaki  maddelerin  ve  nesnelerin  taşınmasına ilişkin uzmanlık eğitimi 8 ders saati
 
Sınıf  7  kapsamındaki  radyoaktif  malzemelerin    taşınmasına ilişkin uzmanlık eğitimi 8 ders saati
 
Tanklarda taşımaya ilişkin temel eğitim kursu ile uzmanlaşma eğitimi için, ders alan sürücülerin
sayısına bağlı olarak 8.2.2.3.8’de anılan pratik egzersizlere yönelik olarak ek dersler 
gerekebilir.
 

Kapsamlı eğitimin toplam süresi yetkili makam tarafından belirlenebilir. yetkili makam, temel kursun ve tanklarla ilgili uzmanlaşma programının süresini değiştirmemelidir; ancak bunları Sınıf 1 ve Sınıf 7 için kısaltılmış uzmanlaşma programları ile takviye edebilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018