Karayolunda Tehlikeli Madde

Bilgi tazeleme programı

Düzenli aralıklarla devam edilen bilgi tazeleme programları sürücülerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek olup yeni teknik, yasal ve maddelerle ilgili gelişmeleri kapsayacaktır.

Bireysel pratik egzersizleri de içeren bilgi tazeleme eğitimlerinin süresi, kapsamlı eğitimler için en az iki gün veya bireysel eğitimler için 8.2.2.4.1’de belirtilen ilk temel veya başlangıç uzmanlaşma eğitimi için tahsis edilen sürenin en az yarısı kadar olacaktır.

Sürücü, bilgi tazeleme eğitimi ile sınav yerine, karşılık gelen başlangıç eğitimi ve sınavını alabilir.

Eğitim onayı

Eğitim programları yetkili makamın onayına tabidir.

Onay yalnızca yazılı olarak sunulan başvurulara verilecektir.

Aşağıdaki belgeler onay başvurularına eklenecektir:
(a) Öğretilen  konuları, zaman çizelgesini  ve  planlanan öğretim  metodunu belirten ayrıntılı bir  
eğitim programı;
 
(b)        Eğitimi veren personelin nitelikleri ve faaliyet alanları;
 
(c)        Derslerin yapıldığı tesise, eğitim materyallerine ve uygulamalı egzersiz tesislerine 
dair bilgi;
 
(d)        Programa katılım şartları (örneğin katılımcı sayısı).
 

Yetkili makam, eğitim ve sınavların denetimini organize edecektir.

Yetkili makam tarafından verilen onay yazılı olacak ve aşağıdaki koşullara tabi olacaktır:
(a)        Eğitim, başvuru belgelerine uygun olarak verilecektir;
 
(b) Yetkili makam, yetkili kişileri eğitim programında ve sınavlarda bulundurma hakkına sahip 
olacaktır;
 
(c) Yetkili makam, bireysel eğitim programlarının tarihleri ve yerleri konusunda zamanında 
bilgilendirilecektir;
 
(d)        Onay koşullarına uyulmazsa, onay geri çekilebilir.
 

Onay belgesi, söz konusu kursların temel, uzmanlaşma eğitimi, başlangıç eğitimi veya bilgi tazeleme eğitimi olduğunu belirtecek ve bunların spesifik tehlikeli maddelerle veya spesifik sınıflar veya sınıflarla sınırlı olup olmadığını beyan edecektir.

Eğitim kurumu, eğitim programının onay almasından sonra, onayı ilgilendiren ayrıntılarla ilgili değişiklik yapmaya karar verirse, değişiklik yapmadan önce yetkili makamdan izin alacaktır. Bu, özellikle de eğitim programına ilişkin değişiklikler için geçerlidir.

Sınavlar

Temel eğitim sınavları

Uygulamalı egzersizler de dahil olmak üzere temel eğitimin tamamlanmasından sonra, temel eğitimle ilgili bir sınav yapılacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018