Karayolunda Tehlikeli Madde

Bu bölümün zorunluluklarına uygunluk

 
EX/II,  EX/III,  FL,  OX  ve  AT  araçları,  aşağıdaki  tablo  uyarınca,  bu  Bölümün   
zorunluluklarını
karşılayacaktır.
 
EX/II, EX/III, FL, OX ve AT dışındaki araçlar için:
- 9.2.3.1.1’in zorunlulukları (13  sayılı  EEC  Yönetmeliği  veya  71/320/AET  sayılı Direktif  
uyarınca fren teçhizatı), 30 Haziran 1997’den itibaren ilk tescili yapılan (veya tescil zorunlu 
değilse hizmete alınan) tüm araçlar için geçerlidir;
 
-  9.2.5  zorunlulukları   (89   sayılı   EEC   Yönetmeliği   veya   92/24/AET   sayılı   Direktif  
 uyarınca hız sınırlandırma cihazı), ilk tescili 31 Aralık 1987’den sonra yapılan ve maksimum 
kütlesi 12 tondan fazla olan tüm motorlu araçlar ile ilk tescili 31 Aralık 2007’den sonra yapılan 
ve maksimum kütlesi en az 3,5 ton, en fazla 12 ton olan tüm motorlu araçlar için geçerlidir.
 
 

ARAÇLAR

YORUMLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

EX/II

EX/III

AT

FL

OX

 

9.2.2

ELEKTRİK TEÇHİZATI

           

9.2.2.2

Kablo tesisatı

 

X

X

X

X

 

9.2.2.3

Akü ana şalteri

           

9.2.2.3.1

   

a

 

a

 

9.2.2.3.1’in son cümlesi, 1 Temmuz 2005’ten sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) araçlar için geçerlidir.

9.2.2.3.2

   

X

 

X

   

9.2.2.3.3

       

X

   

9.2.2.3.4

   

X

 

X

   

9.2.2.4

Aküler

X

X

 

X

   

9.2.2.5

Kalıcı olarak güç verilmiş devreler

           

9.2.2.5.1

       

X

   

9.2.2.5.2

   

X

       

9.2.2.6

Kabin arkasındaki elektrik tesisatı

 

X

 

X

   

9.2.3

FREN TEÇHİZATI

           

9.2.3.1

Genel hükümler

X

X

X

X

X

 
 

Kilitlenmeyen fren sistemi

 

Xb

Xb

Xb

Xb

Maksimum kütlesi 16 tondan fazla olan motorlu araçlarla (traktörler ve esnemez araçlar) maksimum kütlesi 10 tondan fazla olan ve römork çekme onayı taşıyan motorlu araçlar (yani tam römorklar, yarı römorklar ve aks römorklar) için geçerlidir. Motorlu araçlar, kategori 1 kapsamındaki kilitlenmeyen fren sistemiyle donatılacaktır.

Maksimum kütlesi 10 tondan fazla olan römorklar için geçerlidir (örn. tam römorklar ve yarı römorklar). Römorklar, kategori A kapsamındaki kilitlenmeyen fren sistemiyle donatılacaktır.

 

Dayanıklı fren sistemi

 

Xc

Xc

Xc

Xc

Maksimum kütlesi 16 tondan fazla olan veya maksimum kütlesi 10 tondan fazla olan ve römork çekmeye yetkili motorlu araçlar için geçerlidir. Dayanıklı dren sistemi IIA tipinde olacaktır.

 

 

ARAÇLAR

YORUMLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

EX/II

EX/III

AT

FL

OX

 

9.2.4

YANGIN

RİSKLERİNİN

           

9.2.4.2

Araç kabini

       

X

 

9.2.4.3

Yakıt tankları

X

X

 

X

X

 

9.2.4.4

Motor

X

X

 

X

X

 

9.2.4.5

Egzoz sistemi

X

X

 

X

   

9.2.4.6

Araç mukavemet freni

 

X

X

X

X

 

9.2.4.7

Yanmalı ısıtıcılar

           

9.2.4.7.1

9.2.4.7.2

9.2.4.7.5

 

d

d

d

d

d

30 Haziran 1999 tarihinden sonra donatılmış motorlu araçlar için geçerlidir. 1 Ocak 2010 tarihine kadar 1 Temmuz 1999’dan önce donatılmış araçlar için zorunlu uyumluluk vardır. Donatma tarihi bilinmiyorsa, ilk tescil tarihi kullanılacaktır.

9.2.4.7.3

9.2.4.7.4

       

d

 

30 Haziran 1999 tarihinden sonra donatılmış motorlu araçlar için geçerlidir. 1 Ocak 2010

tarihine kadar 1 Temmuz 1999’dan önce donatılmış araçlar için zorunlu uyumluluk vardır. Donatma tarihi bilinmiyorsa, ilk tescil tarihi kullanılacaktır.

9.2.4.7.6

 

X

X

       

9.2.5

HIZ SINIRLANDIRMA CİHAZI

e

e

e

e

e

İlk tescili 31 Aralık 1987’den sonra yapılmış olan ve maksimum kütlesi 12 tonu aşan motorlu

araçlar için ve ilk tescili 31 Aralık 2007’den sonra yapılmış olan ve maksimum kütlesi en az 3.5 ton, en fazla 12 ton olan tüm motorlu araçlar için geçerlidir.

9.2.6

RÖMORKLARIN KAPLİN

X

X

       

-

-

 

MEMU’lar, bu Bölümün EX/III araçları için geçerli olan zorunluluklarını yerine getirecektir.

Elektrik donanımı

Genel hükümler

Tüm elektrik tesisatı, 9.2.1 tablosuna uygun olarak 9.2.2.2 ila 9.2.2.6 'nın hükümlerini
karşılayacaktır.

Kablo tesisatı

İletkenlerin boyutu aşırı ısınmayı yönleyecek büyüklükte olacaktır. İletkenler yeterli ölçüde
yalıtılmalıdır. Aşağıdakiler dışında bütün devreler, sigortalar ya da otomatik devre kesiciler yoluyla
korunacaktır:
- Akü ile soğuk hareket tertibatı ve motorun durma sistemi arasındaki devreler;
- Akü ile alternatör arasındaki devreler;
- Alternatör ile sigorta veya devre kesici kutu arasındaki devreler;
- Akü ile çalıştırıcı motor arasındaki devreler;
- Sistem elektrikli ya da elektromanyetik ise akü ile bu frenleme sisteminin güç kontrol
merkezi
(bkz. 9.2.3.1.2) arasındaki devreler;
- Akü ile boji dingilini kaldırmaya yönelik elektrikli kaldırma mekanizması arasındaki
devreler. Yukarıdaki korunmasız devreler, olabildiğince kısa olacaktır.

Kablolar, iletkenlerin mekanik ve termal gerilimlere karşı yeterli ölçüde korunabileceği şekilde
güvenlice bağlanacak ve yerleştirilecektir.

Akü ana şalteri

Elektrik devresini kesme şalteri, akünün mümkün olabildiğince yakınına yerleştirilmelidir. Tek
kollu bir şalter kullanılıyorsa, bu toprak bağlantısına değil, besleme bağlantısına yerleştirilecektir.

Şalterin bağlantı kesme ve yeniden bağlantı kurma işlevlerini yerine getirmesi için, bir kontrol
aygıtı sürücü kabininin içine yerleştirilecektir. Bu, sürücünün kolay ulaşabileceği bir yerde
bulunacak ve ayırt edilecek biçimde işaretlenecektir. Bu, ya iki yönde hareket eden bir kontrol
aygıtı kullanılarak koruyucu bir kaplama eklenmek suretiyle ya da uygun başka yollar ile
istenmeyen çalışmalara karşı korunacaktır. Ek kontrol aygıtları, ayırt edici şekilde
işaretlenmek suretiyle ve istenmeyen çalışmalara karşı korundukları takdirde kurulabilir. Kontrol
cihazları elektrikle çalışıyorsa, kontrol cihazlarının devreleri 9.2.2.5 zorunluluklarına tabidir.

Şalter, IEC Standardı 529 uyarınca IP 65 koruma derecesine sahip bir muhafazaya sahip
olacaktır.

Şalterdeki kablo bağlantıları IP 54 koruma derecesine sahip olacaktır. Bununla birlikte, bu
bağlantılar, bir merkezde (ki bu akü kutusu olabilir), toplanmışlarsa bu koşul geçerli değildir. Bu
durumda, örneğin lastik bir kapakla kısa devrelere karşı bağlantıların yalıtılması yeterlidir.

Aküler

Akü terminalleri, yalıtıcı akü kutusu kapağı ile kapatılacak veya elektriksel olarak yalıtılacaktır.
Aküler motor kapağının altına yerleştirilmemişse, havalandırmalı bir kutu içine takılacaktır.

Kalıcı olarak güç verilmiş devreler

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018