Karayolunda Tehlikeli Madde

Aküler

Akü terminalleri, yalıtıcı akü kutusu kapağı ile kapatılacak veya elektriksel olarak yalıtılacaktır.
Aküler motor kapağının altına yerleştirilmemişse, havalandırmalı bir kutu içine takılacaktır.

Kalıcı olarak güç verilmiş devreler

 
(a)        Bağlama  telleri  de  dahil  olmak  üzere,  akü  ana  şalteri  açık  olduğunda  daimi    
elektrik
enerjisine bağlı kalacak olan elektrik tesisatı tehlikeli alanlarda  kullanıma  elverişli 
olacaktır. Bu tür teçhizatlar IEC 60079, kısım 0 ve 141 'ün genel zorunluluklarına ve IEC 60079 
kısım 1, 2, 5, 6, 7, 11, 25 ya da 18'de belirtilen ek zorunluluklara uygunluk gösterecektir;
 
(b)       IEC 60079 kısım 141 'ün uygulanması için, aşağıdaki sınıflandırmadan yararlanılacaktır;
 
9.2.2.3 ve 9.2.2.4'e tabi olmayan bağlantı telleri de dahil olmak üzere, daimi olarak elektrik 
enerjisine bağlanmış olan teçhizatlar, genel olarak elektrik donanımı söz konusu olduğunda Bölge 
1'in gerekliliklerine uyacak veya sürücü kabininin içine yerleştirilmiş olan elektrik donanımı söz 
konusu olduğunda ise Bölge 2'nin gerekliliklerine uyacaktır. Patlama grubu IIC, sıcaklık sınıfı 
T6’nın zorunlulukları yerine getirilmelidir.
 
Bununla birlikte, ortamdaki elektrikli olmayan teçhizatların neden olduğu sıcaklığın T6 sıcaklık 
sınırını aştığı bir ortama monte edilmiş olan kalıcı olarak elektrik verilmiş elektrikli 
teçhizatlar için, kalıcı olarak elektrik verilmiş teçhizatların sıcaklık sınıflandırması, en az T4 
sıcaklık sınıfınınkiyle aynı olacaktır.
 
(c) Kalıcı olarak enerji verilmiş teçhizatların  besleme  bağlantıları,  IEC  60079,  kısım  7  
(“Yüksek güvenlik”) hükümlerine uygunluk gösterecek ve bir sigorta ya da güç kaynağına 
olabildiğince yakın şekilde yerleştirilmiş olan otomatik devre kesici ile korunacaktır; ya da 
“kendiliğinden  güvenli  teçhizat”  ise,  bu  bağlantılar  güç  kaynağına  olabildiğince  yakın
iş olan bir güvenlik bariyeri ile korunacaktır.
 

Akü ana şalteri açık olduğunda elektrik enerjisine bağlı kalması gereken elektrik donanımının akü ana şalteri ile elektrik bypass devresi bağlantıları; sigorta, devre kesici ya da emniyet engeli (akım sınırlayıcı) gibi uygun araçlar yoluyla fazla ısınmaya karşı korunacaklardır.

Elektrik tesisatının sürücü kabininin arkasına yerleştirilen bölümüne ilişkin hükümler

Elektrik donanımının tamamı, aracın normal kullanım koşullarında alev almayacak ya da kısa devre oluşturmayacak ve bir çarpışma ya da bir deformasyon durumunda bu tür risklerin minimum düzeyde tutulacağı biçimde tasarlanacak, yapılacak ve korunacaktır. Özellikle de:

Kablo tesisatı

Sürücü kabininin arkasındaki kablo sistemi, aracın normal çalışması esnasında çarpmaya, aşınmaya ve yıpranmaya karşı korunacaktır. Uygun koruma örnekleri aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4 numaralı şekillerde verilmiştir. Bununla birlikte, kilitlenmeyen frenleme sistemlerinin sensör kabloları ek koruma gerektirmez.

1 IEC 60079 kısım 14 zorunlulukları bu Kısım zorunluluklarının yerini almaz.

 

Aydınlatma

Vidalı başlığa sahip lamba kullanılmayacaktır.

Elektrik bağlantıları

Motorlu araçlar ile römorklar arasındaki elektrik bağlantıları IEC 60529 standardı uyarınca IP54
koruma derecesine sahip olacaktır ve kaza sonucu oluşabilecek bağlantı kopmalarını önleyecek
biçimde tasarlanacaktır. Bağlantılar, duruma göre uyarlanacak şekilde ISO 25981:20082 , ISO
12098:20042, ISO 7638:2003 2 ve EN 15207:2006 ile uyumlu olacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018