Karayolunda Tehlikeli Madde

Fren teçhizatı

Genel hükümler

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik taşıma üniteleri olarak kullanılması amaçlanan motorlu
araçlar ve römorklar, EEC Yönetmeliği No. 133 'ün veya tadil edildiği şekliyle
71/320/EEC3 Direktifi’nin, içlerinde belirtilen başvuru tarihlerine uygun olacak şekilde, ilgili tüm
teknik gereksinimlerini karşılayacaktır.

EX/III, FL, OX ve AT araçları EEC Yönetmeliği No. 134, Ek 5'in gereksinimlerini
karşılayacaktır.

(Silindi)

Yangın risklerinin önlenmesi

Genel hükümler

Aşağıdaki teknik hükümler 9.2.1’deki tablo kapsamında geçerlidir.

Araç kabini

Sürücü kabini kolayca alev almayan bir malzemeden yapılmamışsa, tankla aynı ene sahip metalden
ya da bir başka uygun materyalden yapılmış bir koruyucu levha sürücü kabininin arka tarafına
yerleştirilecektir. Sürücü kabininin arka tarafındaki ve koruyucu levhadaki bütün pencereler
sıkıca kapalı olacaktır ve ateşe dayanıklı iskeletlerden ve ateşe dayanıklı emniyet camından yapılmış
olacaktır. Ayrıca, tank ile sürücü kabini ya da koruyucu levha arasında en az 15 santimetrelik bir
boşluk bulunacaktır.

Yakıt tankları

Araç motorunu ikmal etmek için kullanılan yakıt tankı aşağıdaki zorunluluklara tabidir:
(a) Herhangi bir sızıntının meydana gelmesi durumunda, yakıt aracın ya da yükün sıcak
kısımlarına temas etmeden yere akacaktır;
(b) Benzin içeren yakıt tankları, doldurma deliğinde deliğin hermetik olarak kapatılmasını
sağlayan etkin bir alev tuzağı ya da bir kapakla donatılacaktır.

Motor

Aracı hareket ettiren motor ısınma ya da alevlenme yoluyla yük için herhangi bir tehlikeye yol
açmayacak bir biçimde donatılmış ve yerleştirilmiş olacaktır. EX/II ve EX/III araçları söz konusu
olduğunda, motor sıkıştırmalı ateşleme yapısında olacaktır.
 
2
Burada refere edilen ISO 4009 standardın uygulanması gerekmemektedir.
3
EEC Yönetmeliği No: 13 (frenlemeye ilişkin M, N ve O kategorilerindeki araçların onayına
ilişkin standart hükümler)

Egzoz sistemi

Egzoz sistemi (egzoz boruları dahil) ısınma ya da alevlenme yoluyla yük için herhangi bir tehlikeye
yol açmayacak bir biçimde oluşturulacak ve korunacaktır. Yakıt tankının (dizel) altına direkt olarak
yerleştirilmiş egzoz sisteminin parçalarında en az 100 milimetrelik bir boşluk olacaktır ya da
koruyucu ısı kalkanı ile korunacaklardır.

Araç mukavemet freni

Sürücü kabininin arka duvarının arkasına yerleştirilen ve yüksek sıcaklık yayan bir mukavemet
frenleme sistemine sahip olan araçlarda, lokal olsa bile tank duvarının ya da yükün ısınmasını
önlemek amacıyla bu sistemle tank ya da yük arasına sağlam bir biçimde bağlanan ve yerleştirilen bir
koruyucu ısı kalkanı bulunacaktır.
Buna ek olarak, koruyucu ısı kalkanı, kazara olsa dahi yükün dışarı akmasına ya da sızmasına karşı
frenleme sistemini koruyacaktır. Örneğin, ikiz gövdeli bir kalkan içeren bir koruma yeterli
sayılacaktır.

Yanmalı ısıtıcılar

Yanmalı ısıtıcılar, burada belirtilen başvuru tarihleri ve 9.2.1’deki tablo kapsamında geçerli olan
9.2.4.7.2 ila 9.2.4.7.6 hükümlerine uygun olarak, tadil edilmiş şekliyle 1224 sayılı EEC
Yönetmeliğinin ilgili teknik zorunluluklarına uygunluk gösterecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018