Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel hükümler

Aşağıdaki teknik hükümler 9.2.1’deki tablo kapsamında geçerlidir.

Araç kabini

Sürücü kabini kolayca alev almayan bir malzemeden yapılmamışsa, tankla aynı ene sahip metalden
ya da bir başka uygun materyalden yapılmış bir koruyucu levha sürücü kabininin arka tarafına
yerleştirilecektir. Sürücü kabininin arka tarafındaki ve koruyucu levhadaki bütün pencereler
sıkıca kapalı olacaktır ve ateşe dayanıklı iskeletlerden ve ateşe dayanıklı emniyet camından yapılmış
olacaktır. Ayrıca, tank ile sürücü kabini ya da koruyucu levha arasında en az 15 santimetrelik bir
boşluk bulunacaktır.

Yakıt tankları

Araç motorunu ikmal etmek için kullanılan yakıt tankı aşağıdaki zorunluluklara tabidir:
(a) Herhangi bir sızıntının meydana gelmesi durumunda, yakıt aracın ya da yükün sıcak
kısımlarına temas etmeden yere akacaktır;
(b) Benzin içeren yakıt tankları, doldurma deliğinde deliğin hermetik olarak kapatılmasını
sağlayan etkin bir alev tuzağı ya da bir kapakla donatılacaktır.

Motor

Aracı hareket ettiren motor ısınma ya da alevlenme yoluyla yük için herhangi bir tehlikeye yol
açmayacak bir biçimde donatılmış ve yerleştirilmiş olacaktır. EX/II ve EX/III araçları söz konusu
olduğunda, motor sıkıştırmalı ateşleme yapısında olacaktır.
 
2
Burada refere edilen ISO 4009 standardın uygulanması gerekmemektedir.
3
EEC Yönetmeliği No: 13 (frenlemeye ilişkin M, N ve O kategorilerindeki araçların onayına
ilişkin standart hükümler)

Egzoz sistemi

Egzoz sistemi (egzoz boruları dahil) ısınma ya da alevlenme yoluyla yük için herhangi bir tehlikeye
yol açmayacak bir biçimde oluşturulacak ve korunacaktır. Yakıt tankının (dizel) altına direkt olarak
yerleştirilmiş egzoz sisteminin parçalarında en az 100 milimetrelik bir boşluk olacaktır ya da
koruyucu ısı kalkanı ile korunacaklardır.

Araç mukavemet freni

Sürücü kabininin arka duvarının arkasına yerleştirilen ve yüksek sıcaklık yayan bir mukavemet
frenleme sistemine sahip olan araçlarda, lokal olsa bile tank duvarının ya da yükün ısınmasını
önlemek amacıyla bu sistemle tank ya da yük arasına sağlam bir biçimde bağlanan ve yerleştirilen bir
koruyucu ısı kalkanı bulunacaktır.
Buna ek olarak, koruyucu ısı kalkanı, kazara olsa dahi yükün dışarı akmasına ya da sızmasına karşı
frenleme sistemini koruyacaktır. Örneğin, ikiz gövdeli bir kalkan içeren bir koruma yeterli
sayılacaktır.

Yanmalı ısıtıcılar

Yanmalı ısıtıcılar, burada belirtilen başvuru tarihleri ve 9.2.1’deki tablo kapsamında geçerli olan
9.2.4.7.2 ila 9.2.4.7.6 hükümlerine uygun olarak, tadil edilmiş şekliyle 1224 sayılı EEC
Yönetmeliğinin ilgili teknik zorunluluklarına uygunluk gösterecektir.

Yanmalı ısıtıcılar ve bu tür ısıtıcıların egzoz gazı hattı, yükün ısınması ya da alev alması gibi kabul
edilemez bir riski önleyecek biçimde tasarlanacak, yerleştirilecek, korunacak ya da örtülecektir.
Aracın yakıt tankı ve egzoz sistemi, yakıt tankları ve egzoz sistemleri için sırasıyla 9.2.4.3 ile
9.2.4.5'te belirtilen benzer hükümlere uygunluk sağlıyorsa, bu zorunluluk yerine getirilmiş
sayılacaktır.

Yanmalı ısıtıcılar, aşağıdaki yöntemlerle işletimden geri çekilecektir:
(a) Sürücü kabinindeki düğmeden kasıtlı olarak manüel kapama;
(b) Aracın motorunu durdurmak; bu durumda ısıtma cihazı sürücü tarafından manüel olarak
yeniden başlatılabilir;
(c) Taşınan tehlikeli mallar için, motorlu aracın üstündeki besleyici pompayı çalıştırmak.

Yanmalı ısıtıcının işletimden çekilmesinden sonra tekrar çalıştırılmasına izin verilmiştir.9.2.4.7.3
(b) ve (c)’de anılan yöntemler için, ateşleme havası ikmaline en fazla 40 saniye süren çalışmaya
devam döngüsünden sonra uygun bazı önlemlerle müdahale edilecektir. Yalnızca ısı eşanjörünün
normal kullanım sırasında 40 saniyelik azaltılmış bir çalışma devamı döngüsüne dayanıklı olduğu
kanıtlanan ısıtıcılar kullanılacaktır.

Yanmalı eşanjör elle çalıştırılacaktır. Programlama cihazlarının kullanımı yasaktır.

Gazlı yakıtlarla çalışan yanmalı ısıtıcıların kullanımı yasaktır.

Hız sınırlandırma cihazı

Azami ağırlığı 3,5 tonu aşan motorlu araçlara (sabit kasalı araçlar ve yarı römork çekicileri), tadil
edilmiş şekliyle EEC Yönetmeliği, No. 895 'un teknik zorunlulukları uyarınca bir hız sınırlandırma
cihazı takılacaktır. Aracın teknolojik toleransının göz önünde bulundurulması suretiyle, cihaz, aracın
saatte 90 kilometre hızı aşmayacağı bir biçimde kurulmuş olacaktır.
 
4
ECE Yönetmeliği No. 122 (M,N ve O kategorisi araçların ısıtma sistemlerine bağlı olarak onaylarıyla ilgili tek tip
hükümler)
5 ECE Yönetmelikleri No. 89 (Aşağıdakilerin tek tip onayıyla ilgili hükümler:
I. Maksimum hızlarının sınırlandırılması veya ayarlanabilir hız sınırlandırma özelliğine ilişkin araçların;
II. Onaylı tipteki bir hız sınırlandırma cihazının (SLD) veya ayarlanabilir hız sınırlama cihazının (ASLD)
kurulumuna ilişkin araçların;
III. Hız sınırlandırma cihazlarının (SLD) ve ayarlanabilir hız sınırlama cihazının (ASLD).

Römork bağlantı cihazları

Römork bağlantı cihazları, EEC Yönetmeliği No. 556 teknik gereksinimleri ile belirtilen başvuru
tarihlerine kapsamında uygunluk gösterecektir.
 
6
EEC Yönetmeliği No. 55 (Araç kombinasyonlarının mekanik bağlantı bileşenlerinin onayına ilişkin
yeknesak hükümler).

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018