Karayolunda Tehlikeli Madde

Gazlı yakıtlarla çalışan yanmalı ısıtıcıların kullanımı yasaktır.

Hız sınırlandırma cihazı

Azami ağırlığı 3,5 tonu aşan motorlu araçlara (sabit kasalı araçlar ve yarı römork çekicileri), tadil
edilmiş şekliyle EEC Yönetmeliği, No. 895 'un teknik zorunlulukları uyarınca bir hız sınırlandırma
cihazı takılacaktır. Aracın teknolojik toleransının göz önünde bulundurulması suretiyle, cihaz, aracın
saatte 90 kilometre hızı aşmayacağı bir biçimde kurulmuş olacaktır.
 
4
ECE Yönetmeliği No. 122 (M,N ve O kategorisi araçların ısıtma sistemlerine bağlı olarak onaylarıyla ilgili tek tip
hükümler)
5 ECE Yönetmelikleri No. 89 (Aşağıdakilerin tek tip onayıyla ilgili hükümler:
I. Maksimum hızlarının sınırlandırılması veya ayarlanabilir hız sınırlandırma özelliğine ilişkin araçların;
II. Onaylı tipteki bir hız sınırlandırma cihazının (SLD) veya ayarlanabilir hız sınırlama cihazının (ASLD)
kurulumuna ilişkin araçların;
III. Hız sınırlandırma cihazlarının (SLD) ve ayarlanabilir hız sınırlama cihazının (ASLD).

Römork bağlantı cihazları

Römork bağlantı cihazları, EEC Yönetmeliği No. 556 teknik gereksinimleri ile belirtilen başvuru
tarihlerine kapsamında uygunluk gösterecektir.
 
6
EEC Yönetmeliği No. 55 (Araç kombinasyonlarının mekanik bağlantı bileşenlerinin onayına ilişkin
yeknesak hükümler).

 

9.3

PATLAYICI MADDELERİN VE NESNELERİN (SINIF 1) AMBALAJLAR İÇİNDE TAŞINMASINA YÖNELİK TAMAMLANMIŞ VEYA KOMPLE EX/II VEYA EX/III ARAÇLARINA İLİŞKİN EK ZORUNLULUKLAR

Araç gövdelerinin yapımında kullanılacak malzemeler

Taşınan patlayıcı maddelerle tehlikeli bileşikler oluşturabilecek hiçbir malzeme gövdenin yapımında kullanılmayacaktır.

Yanmalı ısıtıcılar

Yanmalı ısıtıcılar, yalnızca sürücü kabininin veya motorun ısıtılması için EX/II ve EX/III araçlarına monte edilecektir.

Yanmalı ısıtıcılar, 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 zorunluluklarını yerine getirecektir.

Yanmalı ısıtıcının şalteri, sürücü kabininin dışına takılabilir. Isı eşanjörünün, azaltılmış çalışma devamı döngüsüne dirençli olduğunun kanıtlanması gerekli değildir.

Yanmalı ısıtıcının işletimi için gereken hiçbir yanmalı ısıtıcı veya yakıt tankı, güç kaynağı, ateşleme havası ya da ısıtma havası emme borusu veya egzoz borusu çıkışı, yük bölmesine monte edilmeyecektir.

EX/II araçları

Araçlar; patlayıcıların dış tehlikelerden ve hava koşullarından korunacağı şekilde tasarlanacak, yapılacak ve donatılacaktır. Araçlar, ya kapatılacak ya da üzerleri örtülecektir. Örtü yırtılmaya dayanıklı ve kolayca alev almayan, su ve hava geçirmez maddeden yapılmış olacaktır. Yükleme alanını her yandan kapatmak amacıyla gerilecektir. Kapalı araçların yük kompartımanındaki tüm açıklıklar, kilitlenebilir, sıkıca oturan kapılara veya esnemez kapaklara sahip olacaktır. Sürücü bölmesi, aralıksız bir duvarla yük bölmesinden ayrılacaktır.

EX/III araçları

Araçlar; patlayıcıların dış tehlikelerden ve hava koşullarından korunacağı şekilde tasarlanacak, yapılacak ve donatılacaktır. Bu araçlar kapalı tutulacaktır. Sürücü bölmesi, aralıksız bir duvarla yük bölmesinden ayrılacaktır. Yükleme yüzeyi aralıksız olacaktır. Yük sıkıştırma noktaları kurulacaktır.Tüm bağlantı noktaları mühürlenecektir. Açıklıkların hepsi kilitlenebilir olacaktır. Bunlar, bağlantı yerlerinin üstüne gelecek biçimde yerleştirilecek ve yapılacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018