Karayolunda Tehlikeli Madde

9.3

PATLAYICI MADDELERİN VE NESNELERİN (SINIF 1) AMBALAJLAR İÇİNDE TAŞINMASINA YÖNELİK TAMAMLANMIŞ VEYA KOMPLE EX/II VEYA EX/III ARAÇLARINA İLİŞKİN EK ZORUNLULUKLAR

Araç gövdelerinin yapımında kullanılacak malzemeler

Taşınan patlayıcı maddelerle tehlikeli bileşikler oluşturabilecek hiçbir malzeme gövdenin yapımında kullanılmayacaktır.

Yanmalı ısıtıcılar

Yanmalı ısıtıcılar, yalnızca sürücü kabininin veya motorun ısıtılması için EX/II ve EX/III araçlarına monte edilecektir.

Yanmalı ısıtıcılar, 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 zorunluluklarını yerine getirecektir.

Yanmalı ısıtıcının şalteri, sürücü kabininin dışına takılabilir. Isı eşanjörünün, azaltılmış çalışma devamı döngüsüne dirençli olduğunun kanıtlanması gerekli değildir.

Yanmalı ısıtıcının işletimi için gereken hiçbir yanmalı ısıtıcı veya yakıt tankı, güç kaynağı, ateşleme havası ya da ısıtma havası emme borusu veya egzoz borusu çıkışı, yük bölmesine monte edilmeyecektir.

EX/II araçları

Araçlar; patlayıcıların dış tehlikelerden ve hava koşullarından korunacağı şekilde tasarlanacak, yapılacak ve donatılacaktır. Araçlar, ya kapatılacak ya da üzerleri örtülecektir. Örtü yırtılmaya dayanıklı ve kolayca alev almayan, su ve hava geçirmez maddeden yapılmış olacaktır. Yükleme alanını her yandan kapatmak amacıyla gerilecektir. Kapalı araçların yük kompartımanındaki tüm açıklıklar, kilitlenebilir, sıkıca oturan kapılara veya esnemez kapaklara sahip olacaktır. Sürücü bölmesi, aralıksız bir duvarla yük bölmesinden ayrılacaktır.

EX/III araçları

Araçlar; patlayıcıların dış tehlikelerden ve hava koşullarından korunacağı şekilde tasarlanacak, yapılacak ve donatılacaktır. Bu araçlar kapalı tutulacaktır. Sürücü bölmesi, aralıksız bir duvarla yük bölmesinden ayrılacaktır. Yükleme yüzeyi aralıksız olacaktır. Yük sıkıştırma noktaları kurulacaktır.Tüm bağlantı noktaları mühürlenecektir. Açıklıkların hepsi kilitlenebilir olacaktır. Bunlar, bağlantı yerlerinin üstüne gelecek biçimde yerleştirilecek ve yapılacaktır.

Gövde, minimum kalınlığı 10 mm olan ısıya ve aleve dayanıklı malzemelerden mamul olacaktır. EN 13501-1:2007 + A1:2009 standardı kapsamında Sınıf B-s3-d2 altında sınıflandırılmış malzemelerin bu zorunluluğu karşıladığı kabul edilir. Gövde için kullanılan malzeme metal ise, gövdenin komple iç kısmı, aynı zorunluluğu karşılayan malzemelerle kaplanacaktır.

 

1 Yanıcılık söz konusuysa ISO Standardı 3795:1989 ‘Tarım ve ormancılık için karayolu araçları ve traktörler ile makineler – İç malzemelerin yanıcılık davranışının saptanması’ dokümanındaki prosedür uyarınca, örtü numunelerinin 100 mm/dakikayı aşmayan bir yanma hızı olması halinde bu zorunluluğun karşılandığı düşünülecektir.

Motor ve yük bölmesi

Bir EX/II veya EX/III aracını çalıştıran bir motor, yük bölmesinin ön duvarının ilerisine yerleştirilecektir; bununla birlikte fazla ısı yük bölmesinin iç yüzeyinin sıcaklığını 80°C'nin üstüne çıkararak yük için tehlike oluşturmayacağı şekilde yapılabilirse yük bölmesinin altına da yerleştirilebilir.

Dış ısı kaynakları ve yük bölmesi

EX/II ve EX/III araçlarının egzoz sistemleri ya da tamamlanmış ya da komple araçların diğer parçaları, fazla ısının yük bölmesinin iç yüzeyinin sıcaklığını 80°C'nin üstüne çıkararak yük için tehlike oluşturmayacağı şekilde kurulacak ve yerleştirilecektir.

Elektrik teçhizatı

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018