Karayolunda Tehlikeli Madde

Motor ve yük bölmesi

Bir EX/II veya EX/III aracını çalıştıran bir motor, yük bölmesinin ön duvarının ilerisine yerleştirilecektir; bununla birlikte fazla ısı yük bölmesinin iç yüzeyinin sıcaklığını 80°C'nin üstüne çıkararak yük için tehlike oluşturmayacağı şekilde yapılabilirse yük bölmesinin altına da yerleştirilebilir.

Dış ısı kaynakları ve yük bölmesi

EX/II ve EX/III araçlarının egzoz sistemleri ya da tamamlanmış ya da komple araçların diğer parçaları, fazla ısının yük bölmesinin iç yüzeyinin sıcaklığını 80°C'nin üstüne çıkararak yük için tehlike oluşturmayacağı şekilde kurulacak ve yerleştirilecektir.

Elektrik teçhizatı

Elektrik sisteminin nominal voltajı 24V'yi geçmeyecektir.

EX/II araçlarının yük bölmesindeki herhangi bir aydınlatma sistemi, tavanda yer olacak ve kabloları ya da ampulü dışarıyla temas etmeyecek şekilde kaplanacaktır. Uyumluluk Grubu J için, elektrik tesisatı en az IP65 olacaktır (örn. alev geçirmez Eex d). Yük bölmesinin içinden erişilebilen elektrikli teçhizat, içeriden gelebilecek mekanik darbelere karşı yeterli derecede korunacaktır.

EX/III araçlarındaki elektrik tesisatı ile ilgili 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.2 ve 9.2.2.6 maddelerinde belirtilen zorunluluklar yerine getirilecektir. Yük bölmesindeki elektrik tesisatı tozdan korunacak (en azından IP54 ya da dengi); ya da J Uyumluluk Grubu için, minimum IP65 (örneğin, yanmaz Eex d) olacaktır.

9.4

AMBALAJ İÇİNDE TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINA YÖNELİK BÜTÜN HALİNDEKİ VEYA BİRLEŞİK ARAÇLARIN (EX/II VE EX/III ARAÇLARI HARİÇ) GÖVDELERİNİN YAPIMINA İLİŞKİN EK ZORUNLULUKLAR

 
Yanmalı ısıtıcılar aşağıdaki zorunlulukları karşılayacaktır:
 
(a)        Şalter, sürücü kabininin dışına takılabilir.
 
(b)        Cihaz, yük bölmesinin dışından kapatılabilir ve
 
(c) Isı eşanjörünün, azaltılmış çalışma devamı döngüsüne dirençli olduğunun kanıtlanması gerekli 
değildir.
 

Aracın, 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1 ya da 5.2 numaralı modellere uyan etiketlerin yapıştırıldığı tehlikeli mal taşıması amaçlanıyorsa, yükleme bölmesinde yakıt tankı, güç kaynakları, yakım havası ya da yakıcı hava emme borusu ve yanmalı ısıtıcının çalıştırılması için gerekli olan egzoz borusu çıkışı yükleme bölmesinde bulundurulmayacaktır. Yükün ısıtma havası çıkışını engellemediğinden emin olunacaktır. Ambalajların ısıtıldığı hava 50°C'yi aşmayacaktır. Yükleme bölmesinde bulunan ısıtma cihazları var olan çalışma koşullarında bir patlamanın oluşmasını engelleyecek şekilde tasarlanacaktır.

Belirli tehlikeli malların ya da spesifik ambalajların taşımacılığında kullanılması amaçlanan araçların gövdelerinin yapımına ilişkin ek zorunluluklar, belirli bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (16)'da belirtilenler uyarınca Kısım 7'ye, Bölüm 7.2'ye dahil edilebilir.

9.5

TEHLİKELİ KATILARIN DÖKME ŞEKLİNDE TAŞINMASINA YÖNELİK BÜTÜN HALİNDEKİ VEYA BİRLEŞİK ARAÇLARIN GÖVDELERİNİN YAPIMINA İLİŞKİN EK ZORUNLULUKLAR

Yanmalı ısıtıcılar aşağıdaki zorunlulukları karşılayacaktır:
 
(a)        Şalter, sürücü kabininin dışına takılabilir.
 
(b)        Cihaz, yük bölmesinin dışından kapatılabilir ve
 
(c) Isı eşanjörünün, azaltılmış çalışma devamı döngüsüne dirençli olduğunun kanıtlanması gerekli 
değildir.
 

Aracın, 4.1, 4.3 veya 5.1 numaralı modellere uyan etiketlerin yapıştırıldığı tehlikeli malları taşıması amaçlanıyorsa, yükleme bölmesinde yakıt tankı, güç kaynakları, yakım havası ya da yakıcı hava emme borusu ve yanmalı ısıtıcının çalıştırılması için gerekli olan egzoz borusu çıkışı yükleme bölmesinde bulundurulmayacaktır. Yükün ısıtma havası çıkışını engellemediğinden emin olunacaktır. Yükün ısıtıldığı havanın sıcaklığı 50°C'yi aşmayacaktır. Yükleme bölmesinde bulunan ısıtma cihazları var olan çalışma koşullarında bir patlamanın oluşmasını engelleyecek şekilde tasarlanacaktır.

Tehlikeli malların dökme halinde taşınmasına yönelik araçların gövdeleri, duruma göre uyarlanacak şekilde Bölüm 6.11 ve 7.3 zorunluluklarını karşılayacak olup, 7.3.2 veya 7.3.3 zorunlulukları ise, belirli bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A’nın sırasıyla sütun (10)’u ile (17)’sinde verilen ibareler uyarınca geçerli olabilecektir.

9.6

SICAKLIK KONTROLLÜ MADDELERİN TAŞIMACILIĞINDA KULLANILMASI AMAÇLANAN BÜTÜN HALİNDEKİ VEYA BİRLEŞİK ARAÇLARA İLİŞKİN EK ZORUNLULUKLAR

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018