Karayolunda Tehlikeli Madde

 
Sıcaklık kontrollü madde taşımacılığı yapması amaçlanan yalıtılmış, soğutulan ve otomatik olarak
soğutulan araçlar aşağıdaki koşullara uygun olacaklardır:
 
(a)    Araç,  yalıtımı  ve  soğutma  araçlarıyla  ilgili  olarak,  2.2.41.1.17  ve  2.2.52.1.16  
ile 2.2.41.1 ve 2.2.52.2'de belirtilen, taşınılan madde için gerekli olan kontrol sıcaklığını 
aşmayacak şekilde donatılacaktır. Toplam ısı transferi katsayısı 0.4 W/m2K'dan fazla olmayacaktır;
 
(b) Araç, taşınan maddelerden ya da soğutucu maddelerden çıkabilecek buharın sürücü kabinine 
sızmayacağı şekilde donatılmış olacaktır;
 
(c) Yükleme alanındaki sıcaklığın sürücü kabininden herhangi bir zamanda tespit edilebilmesini 
sağlayan uygun bir cihaz bulundurulacaktır;
 
(d) Yükleme alanında tehlikeli ölçüde fazla basınç oluşması riski var ise yükleme alanında hava 
borusu ya da havalandırma kapağı bulundurulacaktır. Gerekli görülen yerlerde soğutmanın, hava 
borusu ya da havalandırma kapağı tarafından, zarar görmemesi sağlanmalıdır;
 
(e)       Soğutma gazı yanıcı olmayacaktır ve
 
(f) Otomatik olarak soğutulan bir aracın soğutma cihazı aracı hareket ettirmek için kullanılan 
motordan bağımsız bir çalışma kapasitesine sahip olacaktır.
 

Kontrol sıcaklığının aşılmasını önleme yöntemleri (bkz. V8(3)) Bölüm 7.2'de (R1'den R5'e kadar) sıralanmıştır. Kullanılan yönteme bağlı olarak, araç gövdelerinin yapımına ilişkin ek şartlar bölüm 7.2'ye dahil edilebilir.

9.7

KAPASİTESİ 1 M3'TEN FAZLA OLAN SÖKÜLEBİLİR TANKLARDA VEYA KAPASİTESİ 3 M3'TEN FAZLA OLAN TANK KONTEYNERLERİNDE, PORTATİF TANKLARDA VEYA MEGC'LERDE (FL, OX VE AT ARAÇLARINDA) TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI YAPMAK İÇİN KULLANILAN SABİT TANKLARA (TANKERLER), TÜPLÜ GAZ TANKERLERİNE VE TAMAMLANMIŞ VEYA KOMPLE ARAÇLARA İLİŞKİN EK ZORUNLULUKLAR

Genel hükümler

Uygun araca ya da onun yerine kullanılan araç alt düzeni ünitelerine ek olarak, tankerler bir ya da daha fazla gövdeden, bunların donanım kalemlerinden ve bunları araca ya da alt düzen ünitelerine tutturmak için gerekli aksamlardan oluşur.

Sökülebilir tank, taşıyıcı araca takıldığında, tüm ünite tankerler için belirlenen gerekliliklere uygun olacaktır.

Tanklarla ilgili zorunluluklar

Metalden yapılmış sabit tanklar ya da sökülebilir tanklar Bölüm 6.8' de belirtilen ilgili zorunluluklara uygun olacaktır.

Tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin bileşenleri; silindir, tüp, basınçlı kaplar ve silindir grupları söz konusu olduğunda, Bölüm 6.2'nin ilgili zorunluluklarına ve tanklar söz konusu olduğunda Bölüm 6.8'in zorunluluklarına uygun olacaktır.

Metalden yapılmış tank konteynerleri Bölüm 6.8'in zorunluluklarına, portatif tanklar Bölüm 6.7'nin ya da ilgili durumlarda, IMDG Kodu’nun (bkz. 1.1.4.2) zorunluluklarına uygun olacaktır.

Fiber takviyeli plastikten mamul tanklar Bölüm 6.9'un zorunluluklarını yerine getirecektir.

Vakumla çalışan atık tankları, Bölüm 6.10'un zorunluluklarını karşılayacaktır.

Bağlantılar

Bağlantılar, normal taşıma koşullarındaki statik ve dinamik basınca ve tankerler, tüplü gaz tankerleri ve sökülebilir tanka eklenen araçlar söz konusu olduğunda 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11 ila 6.8.2.1.15’te tanımlandığı şekliyle asgari basınçlara dayanıklılık gösterecek şekilde tasarlanacaktır.

FL araçlarının topraklanması

FL tankerlerinin, metal ya da fiber takviyeli plastikten mamul tankları ve FL tüplü gaz tankerlerinin akü bileşenleri şasiye en az bir adet sağlam elektrik bağlantısıyla bağlanacaktır. Elektrodinamik korozyona neden olabilecek her türlü metal temasından kaçınılacaktır.

NOT: Ayrıca bkz. 6.9.1.2 ve 6.9.2.14.3.

Tankerlerin dengesi

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018