Karayolunda Tehlikeli Madde

Yanmalı ısıtıcılar

Yanmalı ısıtıcılar, 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5’te da belirtilen ve aşağıdaki zorunlulukları 
yerine
getirecektir:
(a)        Şalter, sürücü kabininin dışına takılabilir.
 
(b)       Cihaz, yük bölmesinin dışından kapatılabilir ve
 
(c) Isı eşanjörünün, azaltılmış  çalışma  devamı  döngüsüne  dirençli  olduğunun  kanıtlanması  
gerekli değildir.
FL araçları, bunlara ek olarak, 9.2.4.7.3 ve 9.2.4.7.4'te belirtilen gerekliliklere uygun 
olacaktır.
 

Aracın, 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 veya 5.2 numaralı modellere uyan etiketlerin yapıştırıldığı tehlikeli malları taşıması amaçlanıyorsa, yükleme bölmesinde yakıt tankı, güç kaynakları, yakım havası ya da yakıcı hava emme borusu ve yanmalı ısıtıcının çalıştırılması için gerekli olan egzoz borusu çıkışı yükleme bölmesinde bulundurulmayacaktır. Yükün ısıtma havası çıkışını engellemediğinden emin olunacaktır. Yükün ısıtıldığı havanın sıcaklığı 50°C'yi aşmayacaktır. Yükleme bölmesinde bulunan ısıtma cihazları var olan çalışma koşullarında bir patlamanın oluşmasını engelleyecek şekilde tasarlanacaktır.

Elektrik teçhizatı

FL araçlarındaki elektrik tesisatı 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.1 ve 9.2.2.6’nın ilgili 
gereksinimlerini
karşılayacaktır.
Bununla birlikte, aracın elektrik tesisatında yapılan eklentiler ya da değişiklikler ilgili grubun 
elektrik tesisatının zorunluluklarını ve taşınacak maddelere göre sıcaklık sınıfını 
karşılayacaktır.
NOT: Geçici hükümler için ayrıca bkz. 1.6.5.
1
EEC Yönetmeliği No. 111: N ve O kategorilerine ait tankerlerinin, devrilme kararlılığı bakımından
onaylanmasına ilişkin yeknesak hükümler.
 

 
FL   araçlarında,   patlamaya   yol   açan   ya   da   yol   açması   beklenen   bir   ortama   
özel     önlem
gerektirecek kadar yüksek miktarlarda monte edilmiş bulunan elektrik teçhizatları, tehlikeli bir 
alanda kullanıma elverişli olacaktır. Bu teçhizatlar, IEC 60079 kısım 0 ve 14’ün genel 
zorunlulukları ile IEC 60079 kısım 1, 2, 5, 6, 7, 11 veya 18’in 2 geçerli ek zorunluluklarını 
karşılayacaktır. Taşınacak maddelere göre ilgili grup ve sıcaklık sınıfının elektrikli aparatlarına 
yönelik zorunluluklar da karşılanacaktır.IEC 60079 kısım 14'ün 2 uygulanması için, aşağıdaki 
sınıflandırmadan yararlanılacaktır;
 BÖLGE 0
Tank bölmelerinin  iç kısımlarında, doldurma ve boşaltma  ve buhar geri kazanım hatları için 
tesisat.
 BÖLGE 1
Doldurma ve boşaltma için kullanılan teçhizat dolaplarının içinde ve havalandırma cihazları ile 
basınç
tahliye güvenlik valflarının 0,5 m içerisinde.
 

Kablolar da dahil olmak üzere, Bölge 0 ve Bölge 1'in dışına yerleştirilmiş olan ve elektrik akımı verilmiş teçhizatlar, genel elektik teçhizatları söz konusu olduğunda Bölge 1 için geçerli olan gerekliliklere ve sürücü kabininin dışına yerleştirilmiş elektrik donanımı söz konusu olduğunda IEC 60079 kısım 14'e 2 göre Bölge 2 için geçerli olan gerekliliklere uygun olacaktır. Taşınacak maddeler gereği ilgili elektrik aygıtı grubu için geçerli olan zorunluluklara uyulacaktır.

EX/III Araçlarıyla ilgili ek güvenlik zorunlulukları

EX/III araçları motor bölümü için otomatik yangın söndürücü sistemleri ile donatılmıştır.

Tekerlek yanmasına karşı metal termal kalkan ile yükün korunması sağlanacaktır.

9.8

BÜTÜN HALİNDEKİ VEYA BİRLEŞİK MEMU’LAR İÇİN EK ZORUNLULUKLAR

Genel hükümler

Uygun araca ya da onun yerine kullanılan araç alt düzeni ünitelerine ek olarak, bir MEMU, bir ya da daha fazla tanktan ve yığın konteynerden, bunların teçhizat parçalarından ve bunları araca ya da alt düzen ünitelerine tutturmak için gerekli aksamlardan oluşur.

Tanklar ve yığın konteynerler için zorunluluklar

Tanklar, yığın konteynerler ve MEMU’ların patlayıcı ambalajları için özel bölmeler Bölüm 6.12’nin zorunluluklarını karşılayacaktır.

MEMU’ların topraklanması

Tanklar, yığın konteynerler ve metal veya fiber takviyeli plastik malzemeden mamul patlayıcı ambalajları için özel bölmeler, şasiye en az bir tane sağlam elektrik bağlantısıyla bağlanacaktır. Elektrokimyasal aşınmaya neden olabilecek veya tanklarda ya da yığın konteynerlerde taşınan tehlikeli mallarla tepkimeye girebilecek her türlü metal temasından kaçınılacaktır.

MEMU’ların sağlamlığı

Yer seviyesindeki taşıma yüzeyinin toplam genişliği (aynı dingilin sağ lastiği ile sol lastiğinin zemininin dış temas noktaları arasındaki mesafe), yüklü aracın ağırlık merkezinin yüksekliğinin en az yüzde doksanına eşit olacaktır. Ekli bir araçta, yarı-römork yük taşıma ünitesinin dingillerindeki ağırlık bütün eklemli aracın nominal yük ağırlığının yüzde altmışını aşmayacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018