Karayolunda Tehlikeli Madde

9.8

BÜTÜN HALİNDEKİ VEYA BİRLEŞİK MEMU’LAR İÇİN EK ZORUNLULUKLAR

Genel hükümler

Uygun araca ya da onun yerine kullanılan araç alt düzeni ünitelerine ek olarak, bir MEMU, bir ya da daha fazla tanktan ve yığın konteynerden, bunların teçhizat parçalarından ve bunları araca ya da alt düzen ünitelerine tutturmak için gerekli aksamlardan oluşur.

Tanklar ve yığın konteynerler için zorunluluklar

Tanklar, yığın konteynerler ve MEMU’ların patlayıcı ambalajları için özel bölmeler Bölüm 6.12’nin zorunluluklarını karşılayacaktır.

MEMU’ların topraklanması

Tanklar, yığın konteynerler ve metal veya fiber takviyeli plastik malzemeden mamul patlayıcı ambalajları için özel bölmeler, şasiye en az bir tane sağlam elektrik bağlantısıyla bağlanacaktır. Elektrokimyasal aşınmaya neden olabilecek veya tanklarda ya da yığın konteynerlerde taşınan tehlikeli mallarla tepkimeye girebilecek her türlü metal temasından kaçınılacaktır.

MEMU’ların sağlamlığı

Yer seviyesindeki taşıma yüzeyinin toplam genişliği (aynı dingilin sağ lastiği ile sol lastiğinin zemininin dış temas noktaları arasındaki mesafe), yüklü aracın ağırlık merkezinin yüksekliğinin en az yüzde doksanına eşit olacaktır. Ekli bir araçta, yarı-römork yük taşıma ünitesinin dingillerindeki ağırlık bütün eklemli aracın nominal yük ağırlığının yüzde altmışını aşmayacaktır.

MEMU’ların arka koruması

Arka taraftan gelebilecek darbelere karşı yeterli bir biçimde dayanıklı olan bir tampon aracın eni boyunca arkasına bağlanacaktır. Tankın arka yüzeyi ile tamponun arka kısmı arasında en az 100 mm uzunluğunda bir boşluk bulunacaktır (bu boşluk tank yüzeyinin arkadaki en uç noktasından ya da çıkıntılı bağlantı parçalarından ya da taşınan madde ile bağlantılı olan eklentilerden ölçülecektir). Gövdenin arka bağlantı parçalarında, gövdeyi bir tamponla aynı şekilde koruyan bir koruma sistemi bulunuyorsa arkadan boşaltım yapan eğimli gövdeye sahip araçlara tampon takılmasına gerek yoktur.

NOT: Bu hüküm, tanklar, başka yöntemlerle, örneğin tehlikeli maddeler içermeyen makineler veya boru bağlantılarıyla arkadan darbelerle karşı yeterli ölçüde korunuyorsa MEMU’lar için geçerli değildir.

Yanmalı ısıtıcılar

 
Yanmalı     ısıtıcılar,     9.2.4.7.1,     9.2.4.7.2,     9.2.4.7.5,     9.2.4.7.6'da     
belirtilen     ve  aşağıdaki
zorunlulukları yerine getirecektir:
 
(a)        Şalter, sürücü kabininin dışına takılabilir;
 
(b)        Cihaz, MEMU bölmesinin dışından kapatılabilir ve
 
(c) Isı eşanjörünün,  azaltılmış  çalışma  devamı  döngüsüne  dirençli  olduğunun  kanıtlanması  
gerekli değildir.
 

Hiçbir yakıt tankı, güç kaynağı, ateşleme havası ya da ısıtma havası emme borusu ve yanmalı ısıtıcının çalıştırılması için gerekli olan egzoz borusu çıkışları yük bölmesine monte edilmeyecektir. Isıtma havası çıkışının engellenmediğinden emin olunacaktır. Herhangi bir teçhizatın ısındığı sıcaklık 50 °C'yi aşmayacaktır. Yük bölmesinde bulunan ısıtma cihazları var olan çalışma koşullarında bir patlamanın oluşmasını engelleyecek şekilde tasarlanacaktır.

Ek güvenlik zorunlulukları

MEMU’lar motor bölmesi için otomatik yangın söndürme sistemleri ile donatılacaktır.

Yükün, lastiğe karşı metal ısıl korumalarla korunması sağlanacaktır.

Ek emniyet zorunlulukları

İşlem teçhizatları ile MEMU’lar içindeki özel bölmeler, kilitlerle donatılacaktır.

Önceki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018