Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşıma ünitesi başına taşınan miktarla ilgili muafiyetler

Bu alt başlığın amacına uygun olarak, tehlikeli mallar, Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (15)'te belirtildiği gibi,
taşıma kategorisi 0, 1, 2, 3 veya 4'e atanmıştır. Taşıma kategorisi "0"a ait maddelerin taşınmasında
kullanılmış boş ve temizlenmemiş ambalajlar da taşıma kategorisi "0"a atanmıştır. Taşıma kategorisi "0"
dışındaki maddelerin taşınmasında kullanılmış boş ve temizlenmemiş ambalajlar ise, taşıma kategorisi "4"e
atanmıştır.

Belirtilen bir taşıma kategorisi için (taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli mallar aynı kategoride olduğunda)
bir taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli malların miktarı Tablo 1.1.3.6.3 sütun (3)'te belirtilen değerlerin
üstüne çıkmadığı veya bu 1.1.3.6.4 uyarınca hesaplanan değeri aşmadığı sürece (taşıma ünitesinde taşınan
tehlikeli mallar farklı taşıma kategorilerine ait olduğunda) bu tehlikeli mallar, aşağıdaki hükümlere tabi
olmaksızın, ambalajlar içerisinde tek bir taşıma ünitesinde taşınabilir:
- Bölüm 1.10, şunlar hariç: UN No. 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104,0237, 0255, 0267, 0288,
0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455,0456 ve 0500 Sınıf 1
patlayıcıları ve UN No. 2910 ve 2911 Sınıf 7 adi paketleri için aktivite seviyesi A2 değerini geçtiği
hallerde;
- Bölüm 5.3;
- Başlık 5.4.3;
- Bölüm 7.2, şunlar hariç: 7.2.4 V5 ve V8;
- 7.5.11 CV1;
- Kısım 8, şunlar hariç : 8.1.2.1 (a),
8.1.4.2 ila 8.1.4.5,
8.2.3,
8.3.3,
8.3.4,
8.3.5,
Bölüm 8.4,
S1(3) ve (6),
S2(1),
S4; S5,
S14 ila S21 ve
Bölüm 8.5 S24;
- Kısım 9.

Taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli mallar aynı kategoriye ait olduklarında, taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar aşağıdaki tabloda sütun (3)'te belirtilmiştir.

 

Taşıma kategorisi

 

(1)

Maddeler veya nesneler, ambalajlama grubu, sınıflandırma kodu/grubu veya UN No.

 

(2)

Taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar

(3)

0

Sınıf 1:

1.1A/1.1L/1.2L/1.3L ve UN No. 0190

0

 

Sınıf 3:

UN No. 3343

 

 

Sınıf 4.2:

Ambalajlama grubu I'e ait maddeler

 

 

Sınıf 4.3:

UN No. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 ve 3399

 

 

Sınıf 5.1:

UN No. 2426

 

 

Sınıf 6.1:

UN No. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ve 3294

 

 

Sınıf 6.2:

UN No. 2814 ve 2900

 

 

Sınıf 7:

UN No. 2912 ila 2919, 2977, 2978 ve 3321 ila 3333

 

 

Sınıf 8:

UN No. 2215 (MALEİK ANHİDRİT, ERİMİŞ)

 

 

Sınıf 9:

UN No.2315, 3151, 3152 ve 3432 ve bu tür maddeleri ve karışımları içeren nesneler ve UN No. 2908 altında sınıflandırılanlar haricinde bu taşıma kategorisinde sınıflandırılan maddelerin taşınmasında kullanılmış temizlenmemiş boş ambalajlar.

 

1

Ambalajlama grubu I'e ait olan ve taşıma kategorisi 0'da sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

20

 

Sınıf 1:

1.1B ila 1.1J a/1.2B ila 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D a

 

 

Sınıf 2:

T, TC a, TO, TF, TOC a ve TFC grupları

aerosoller: C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ve TOC grupları

basınç altındaki kimyasallar: UN B.B.B. 3502, 3503, 3504 ve 3505

 

 

Sınıf 4.1:

UN No. 3221 ila 3224, 3231 ila 3240, 3533 ve 3534

 

 

Sınıf 5.2:

UN No.3101 ila 3104 ve 3111 ila 3120

 

2

Ambalajlama grubu II'ye ait olan ve taşıma kategorisi 0, 1 veya 4'te sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

333

 

Sınıf 1:

1.4B ila 1.4G ve 1.6N

 

 

Sınıf 2:

grup F

aerosoller: grup F

basınç altındaki kimyasallar: UN No. 3501

 

 

Sınıf 4.1:

UN No. 3225 ila 3230, 3531 ve 3532

 

 

Sınıf 4.3:

UN No. 3292

 

 

Sınıf 5.1:

UN No. 3356

 

 

Sınıf 5.2:

UN No. 3105 ila 3110

 

 

Sınıf 6.1:

UN No. 1700, 2016 ve 2017

ve ambalajlama grubu I'e ait maddeler

 

 

Sınıf 9:

UN No. 3090, 3091, 3245, 3480 ve 3481

 

3

Ambalajlama grubu III'e ait olan ve taşıma kategorisi 0, 2 veya 4'te sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

1 000

 

Sınıf 2:

grup A ve O

aerosoller: grup A ve O

basınç altındaki kimyasallar: UN No. 3500

 

 

Sınıf 3:

UN No. 3473

 

 

Sınıf 4.3:

UN No. 3476

 

 

Sınıf 8:

UN No. 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 ve 3506

 

 

Sınıf 9:

UN No. 2990 ve 3072

 

4

Sınıf 1:

1.4S

sınırsız

 

Sınıf 4.1:

UN No. 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 ve 2623

 

 

Sınıf 4.2:

UN No. 1361 ve 1362 ambalajlama grubu III

 

 

Sınıf 7:

UN No. 2908 ila 2911

 

 

Sınıf 9:

UN No. 3268, 3499, 3508 ve 3509

ve taşıma kategorisi 0'da listelenenler dışında tehlikeli malların taşınmasında kullanılmış boş, temizlenmemiş ambalajlar

 

 

_____________________

a              UN No. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ve 1017 için taşıma ünitesi başına azami toplam miktar 50 kg olmalıdır.

 

Yukarıdaki tabloda, "taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar" şu anlama gelir:

 

-               Nesneler için, kilogram cinsinden brüt ağırlık (Sınıf 1 nesneleri için, patlayıcı maddelerin kg olarak net ağırlığı; bu ekte belirtilen makinedeki veya donanımda tehlikeli mallar için, makine veya donanım içerisinde bulunan tehlikeli malların uygun olduğu şekliyle kilogram veya litre olarak toplam miktarı);

 

-               Katılar, sıvılaştırılmış gazlar, soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar ve çözünmüş gazlar için kilogram cinsinden net ağırlık;

 

-               Sıvılar için tehlikeli maddenin litre cinsinden toplam miktarı;

 

-               Sıkıştırılmış gazlar, adsorbe edilmiş (emilmiş) gazlar ve basınç altındaki kimyasallar için litre cinsinden kabın su kapasitesi;

Farklı taşıma kategorilerinden tehlikeli malların aynı taşıma ünitesinde taşınmaları halinde, aşağıdakilerin
toplamı:
- Taşıma kategorisi 1'deki nesnelerin ve maddelerin miktarının "50" katı;
- Taşıma kategorisi 1'in 1.1.3.6.3'teki tablonun (a) notunda belirtilmiş nesnelerin ve maddelerin
miktarının "20" katı;
- Taşıma kategorisi 2'deki nesnelerin ve maddelerin miktarının "3" katı ve
- Taşıma kategorisi 3'teki nesnelerin ve maddelerin miktarı; "1.000"i geçmeyecektir.

Bu alt başlığın amacı dahilinde, 1.1.3.1 (a), (b) ve (d) ila (f), 1.1.3.2 ila 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 ve 1.1.3.10
uyarınca muaf tutulan tehlikeli mallar, dikkate alınmaz.

Elektrik enerjisi depolama ve üretim sistemlerinin taşınmasıyla ilgili muafiyetler

ADR'de belirtilen hükümler aşağıdaki koşullarda elektrik enerjisi depolama ve üretim sistemleri (örneğin,
lityum bataryalar, elektrik kapasitörleri, asimetrik kapasitörler, metal hidrit depolama sistemleri ve yakıt
pilleri) için geçerli değildir:
(a) taşıma işlemi yapan bir aracın içine monte edilmiş, aracın sevki veya herhangi bir donanımın
çalışması için gerekli olan;
(b) Taşıma esnasında kullanılan veya kullanılmak üzere tasarlanmış bir donanımın (örn. dizüstü
bilgisayar) çalışması için donanım içerisinde bulunan.

(Rezerve Edilmiş)

Taşıma sırasında soğutma veya iklimlendirme amaçlı kullanılan tehlikeli mallarla ilgili muafiyetler

Araçlarda veya konteynerlerde soğutma veya iklimlendirme amaçlı kullanıldığında, boğucu nitelikteki
tehlikeli mallar (atmosferdeki oksijeni seyrelten veya oksijeni tüketen) sadece 5.5.3 başlığındaki hükümlere
tabidir.

Tehlikeli madde içeren lambaların taşınmasıyla ilgili muafiyetler

Radyoaktif malzeme içermeyen ve Bölüm 3.3'te yer alan Özel Hüküm 366'da belirtilen miktardan fazla cıva
içermeyen aşağıdaki lambaların taşınmasında ADR hükümleri uygulanmaz:
(a) Bir toplama ya da geri dönüşüm tesisine taşındıklarında doğrudan bireylerden ve evlerden
toplanan lambalar;
NOT: Bu, aynı zamanda bireyler tarafından birinci toplama noktasına getirilip ardından diğer bir toplama
noktası, ara işleme ya da geri dönüşüm tesisine taşınan lambaları da kapsar.
(b) Her biri 1 gramdan fazla olmayan tehlikeli madde içeren ve ambalaj başına 30 gramdan fazla
tehlikeli madde olmayacak şekilde ambalajlanan lambalar, aşağıdaki koşula bağlı olarak:
(i) lambaların onaylı bir kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmesi;
NOT: ISO 9001 bu amaç için kullanılabilir.
ve
(ii) her bir lambanın ayrı ayrı bir iç ambalaj içerisinde ambalajlanması, bölümlere
ayrılmış veya koruyucu tampon malzemeyle çevrelenip bölüm 4.1.1.1 de yer alan
genel hükümlere uygun ve en az 1,2 m yüksekten düşme testini geçen dayanıklı dış
ambalajlara konması,
(c) Bir toplama ya da geri dönüşüm tesisinden taşındığında her biri 1 gramdan fazla olmayan
tehlikeli madde içeren ve ambalaj başına 30 gramdan fazla tehlikeli madde içermeyen
kullanılmış, hasarlı ya da kusurlu lambalar. Lambalar, 4.1.1.1 genel hükümlerini karşılayan
normal taşıma koşulları altında sızıntıyı önlemeye yeterli ve en az 1,2 m yüksekten düşürme
testini geçen dayanıklı dış ambalajlara konulacaktır.
(d) Lambaların kırılmasından kaynaklanan her türlü parçalanma etkisinin ambalaj içerisinde
kalmasını sağlayacak şekilde ambalajlanması şartıyla sadece A ve O grubu (2.2.2.1'e göre)
gazlar içeren lambalar.
NOT: Radyoaktif malzeme ihtiva eden lambalar 2.2.7.2.2.2 (b)'de belirtilmiştir.

 

Diğer düzenlemelerin uygulanabilirliği

(Rezerve Edilmiş)

Deniz veya hava taşımacılığı dahil taşıma zincirinde taşımacılık

ADR'nin ambalajlama, karışık ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya levha takılması ve turuncu plaka
işaretlenmesi konusunda gerektirdiği düzenlemeleri tamamen karşılamayan, fakat IMDG Kodu veya ICAO
Teknik Şartnamesi şartlarını sağlayan ambalajlar, konteynerler, portatif tanklar, tank konteynerler ve
MEGC'ler aşağıdaki şartlara tabi olmak koşuluyla, deniz ve hava taşımacılığı dahil olmak üzere taşıma
zincirinde taşıma işlemine kabul edilir:
(a) Ambalajlar ADR'ye uygun olarak işaretlenmemiş ve etiketlenmemişse, IMDG Kodu veya
ICAO Teknik Şartnamesi zorunluluklarına uygun işaretler ve tehlike etiketleri taşımalıdır;
(b) IMDG Kodu veya ICAO Teknik Şartnamesi zorunlulukları, tek bir ambalaj içinde karışık
ambalajlamalar için de geçerlidir;
(c) Deniz taşımacılığını da içeren taşıma zinciri taşımalarında, konteynerler, portatif tanklar, tank
konteynerleri veya MEGC'ler bu Ek'in Bölüm 5.3'ü uyarınca işaretlenmemiş ve levhaları
takılmamışsa, IMDG Kodu'nun Bölüm 5.3'ü uyarınca işaretlenmeli ve levhaları takılmalıdır. Bu
gibi durumda, bu Ek'in yalnızca 5.3.2.1.1'i aracın işaretlenmesinde uygulanabilir. Boş,
temizlenmemiş portatif tanklar, tank konteynerler ve MEGC'ler için, bu şartlar temizleme
istasyonuna ve istasyona kadar yapılan müteakip taşıma işlemleri için de geçerlidir.
Bu istisna, ADR'nin sınıf 1 ila 9'unda tehlikeli mallar olarak sınıflandırılmış malların IMDG Kodu'nun veya
ICAO Teknik Şartnamesi'nin uygulanabilir zorunluluklarına göre tehlikesiz mal sayılması durumunda
uygulanmaz.

ADR'nin 5.3.1 hükümleri uyarınca levha takılmamış ancak IMDG Kodu Bölüm 5.3 uyarınca işaretlenmiş
ve levhaları takılmış 1.1.4.2.1 (c)'de verildiği üzere konteynerleri, portatif tankları, tank konteynerlerini
veya MEGC'leri taşıyanlar haricindeki araç veya araçlardan oluşan taşıma üniteleri, ADR'nin 5.3.2 turuncu
plaka ile işaretleme hükümlerine uygun olması kaydıyla deniz taşımacılığı dahil taşıma zincirinde taşınmak
üzere kabul edilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018