Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel hükümler

Tehlikeli malların taşınmasına müdahil olan tüm kişiler, sorumluluklarına bağlı olarak bu Bölümde
belirtilen emniyet zorunluluklarını göz önünde bulundurmalıdır.

Tehlikeli mallar, yalnızca, uygun şekilde tanımlanan taşımacılar tarafından taşınabilir.

Tehlikeli malların taşınması sırasında geçici depolama olarak kullanılan geçici depolama terminalleri,
geçici depolama alanları, araç depoları, yanaşma alanları ve manevra garları dahilindeki alanlar, uygun
şekilde emniyeti sağlanmış, iyi aydınlatılmış olmalı, mümkün ve uygun olduğu durumlarda halkın erişimine
açık olmamalıdır.

Araç ekibinin her üyesi, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflı bir kimlik taşır.

1.8.1 ve 7.5.1.1 uyarınca güvenlik denetimleri, ilgili emniyet önlemlerini kapsar.

Yetkili makam, kendi yayınladığı veya tanımladığı herhangi bir kuruluş tarafından yayınlanan, 8.2.1 'de şart
koşulan tüm geçerli sürücü eğitim sertifikalarının güncel kayıtlarını tutar.

Emniyet eğitimi

Bölüm 1.3'te belirtilen eğitim ve bilgi tazeleme eğitimi, emniyet ile ilgili farkındalığı artıran öğeleri de
içerir. Emniyete ilişkin bilgi tazeleme eğitiminin yalnızca düzenlemelerdeki değişikliklerle ilgili olması
gerekmez.

Emniyet farkındalık eğitimi, emniyet risklerinin yapısını, emniyet risklerini belirlemeyi ve emniyet ihlali
durumunda bu riskleri ve eylemleri azaltma ve ele alma yöntemlerini konu alır. Eğitim, emniyet planlarını
uygulama konusundaki bireylerin sorumluluklarına ve görevlerine uygun olarak emniyet planları (uygun
ise) ile ilgili farkındalığı içerir.

Tehlikeli malların taşınmasını içeren bir pozisyonda kişinin işe alınmasından hemen sonra söz konusu
eğitim verilir veya doğrulanır, düzenli olarak bilgi tazeleme eğitimleri ile pekiştirilir.

Alınan tüm emniyet eğitimleri ile ilgili kayıtlar işveren tarafından tutulur ve talep edilmesi halinde çalışana
veya yetkili makama sunulur. İşveren, kayıtları yetkili makam tarafından belirtilen süre boyunca muhafaza
eder.

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallara ilişkin hükümler

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların tanımları

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallar bir terör olayında kötü amaçlı kullanılma potansiyeline
sahip ve kitlesel ölümler, kitlesel yaralanmalar veya özellikle Sınıf 7 için, kitlesel sosyoekonomik yıkımlar
gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli mallardır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018