Karayolunda Tehlikeli Madde

Geçici istisnalar

ADR, Madde 4, 3'üncü paragraf uyarınca, Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları, güvenlikten taviz
vermemek koşuluyla, ADR zorunluluklara ilişkin geçici istisnalarla, kendi sınırları içinde belirli taşıma
işlemlerine doğrudan kendi aralarında anlaşarak izin verebilir. Geçici istisnalar kapsamında inisiyatif
üstlenen makam, bu istisnaları, Anlaşmaya Taraf Ülkeleri bu durumdan haberdar etmesi için Birleşmiş
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği'nin dikkatine sunar1.
NOT: 1.7.4'e uygun "özel düzenleme" bu bölüm kapsamındaki geçici istisna olarak
değerlendirilmemektedir.

Geçici istisnaların geçerlilik süresi, yürürlüğe girmesinden itibaren beş yılı geçemez. ADR'de ilgili bir
tadilin yürürlüğe girmesinden itibaren geçici istisna kendiliğinden sona erer.

Geçici istisnaya dayanarak yapılan taşıma işlemleri, ADR kapsamında taşıma işlemleri teşkil eder.

(Rezerve Edilmiş)

1 Sekreterlik notu: İşbu Bölüm altında kararlaştırılan özel düzenlemelere Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu Sekreterliğinin web sitesinden ulaşılabilir (http://www.uneceorg/trans/danger/danger.htm).

1.6

GEÇİCİ ÖNLEMLER

Genel

Aksi belirtilmedikçe, ADR'nin konusu olan maddeler ve nesneler 30 Haziran 2017 tarihine kadar, 31 Aralık
2016'ya kadar geçerli olan ADR zorunluluklarına uygun olarak taşınabilir.

(Silindi)

Anlaşma taraflarından birinin silahlı kuvvetlerine ait ve 1 Ocak 1990 tarihinden önce ADR ye uygun olarak
ambalajlanmış Sınıf 1'e ait maddeler ve nesneler, ambalajlandıktan sonra açılmamışsa ve taşıma
belgelerinde 1 Ocak 1990 tarihinden önce ambalajlanmış askeri mal oldukları belirtilmiş ise, 31 Aralık
1989 tarihinden sonra da taşınmaya devam edebilir. 1 Ocak 1990 tarihinden sonra uygulanabilir diğer
koşullar bu madde ile uyum içinde olmalıdır.

1 Ocak 1990 ve 31 Aralık 1996 tarihleri arasında ADR'nin zorunluluklarına uygun şekilde ambalajlanmış
Sınıf 1'e ait maddeler ve nesneler ambalajlandıktan sonra açılmamışsa ve Sınıf 1'e ait mallar olarak taşıma
belgelerinde 1 Ocak 1990 ve 31 Aralık 1996 tarihleri arasında ambalajlanmış oldukları belirtilmiş ise, 31
Aralık 1996 tarihinden sonra da taşınmaya devam edebilir.

(Rezerve Edilmiş)

30 Haziran 2001 tarihine kadar geçerli olan derkenar 3612 (1) hükümlerine uygun olarak 1 Ocak 2003
tarihinden önce üretilmiş ve 1 Temmuz 2001'den itibaren geçerli olan harflerin, numaraların ve sembollerin
boyuna ilişkin 6.5.2.1.1 hükümlerine uymayan orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler) kullanılmaya
devam edebilir.

31 Aralık 2004 tarihine kadar yürürlükte olan 6.1.5.2.6 hükümlerine uygun olarak 1 Temmuz 2005
tarihinden önce yayınlanan, ancak 4.1.1.21 zorunluluklarına uymayan, yüksek veya orta molekül kütlesine
sahip polietilenden yapılan variller, bidonlar ve kompozit ambalajlar için tip onayları 31 Aralık 2009
tarihine kadar geçerlidir. Bu tip onayları temel alınarak üretilen ve işaretlenen bu gibi ambalajlar, 4.1.1.15'te
belirtilen sürenin bitimine kadar kullanılabilir.

31 Aralık 2004 tarihinde kadar geçerli olan, alt başlık 5.3.2.2. zorunluluklarını karşılayan mevcut turuncu
renkli plakaların kullanımına; aracın yönüne bakılmaksızın plaka, numaralar ve harflerin takılı kalması ile
ilgili 5.3.2.2.1 ve 5.3.2.2.2 zorunluluklarını karşılaması kaydıyla devam edilebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018