Karayolunda Tehlikeli Madde

Basınçlı kaplar ve Sınıf 2’ye yönelik kaplar

1 Ocak 1997 tarihinden önce yapılmış ve 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ADR
zorunluluklarına uymayan, fakat 31 Aralık 1996 tarihine kadar ADR uyarınca kullanılmasına izin verilmiş
kaplar, P200 ve P203 ambalajlama talimatlarında ön görülen periyodik test zorunluluklarına uyuyorsa bu
tarihten sonra da taşınabilir.

(Silindi)

1 Ocak 2003 tarihinden önce yapılmış olan, Sınıf 2'ye ait nesnelerin taşınması için tasarlanmış kaplar, 1
Ocak 2003 tarihinden sonra da 31 Aralık 2002'ye kadar yürürlükte kalmış olan zorunluluklara uygun
işaretleri taşımaya devam edebilir.

6.2.5 uyarınca artık tanınmayan teknik kodlar uyarınca tasarlanmış ve yapılmış basınçlı kaplar kullanılmaya
devam edebilir.

Yapıldıkları sırada geçerli olan ADR hükümlerine göre, yapıldıkları sırada geçerli olan standartlar (bkz.
6.2.4) uyarınca tasarlanan ve yapılan basınçlı kaplar ve kapakları, belirli bir geçici önlem ile
kısıtlanmadıkça halen kullanılabilir.

31 Aralık 2008 tarihine kadar yürürlükte olan 4.1.4.4 zorunlulukları uyarınca 1 Temmuz 2009 tarihinden
önce yapılmış olan, ancak 1 Ocak 2009 tarihinde itibaren geçerli olan 4.1.3.6 zorunluluklarına uymayan,
Sınıf 2 maddeleri haricindeki maddeler için kullanılan basınçlı kaplar, 31 Aralık 2008 tarihine kadar
yürürlükte olan 4.1.4.4 zorunluluklarına uyması kaydıyla, kullanılmaya devam edebilir.

(Silindi)

(Silindi)

1 Ocak 2015 tarihinden önce yapılan silindirler için, 31 Aralık 2010 tarihine kadar geçerli olan P200 (10)
ambalajlama talimatı hükümleri ile 4.1.4.1, özel ambalajlama hükmü v, ADR'ye Anlaşmaya Taraf Ülkeler
tarafından uygulanabilir.

UN No. 1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978 gazlarının taşınması için kullanılan ve 31 Aralık 2010 tarihine
kadar geçerli olan ambalajlama talimatı P200 (10), 4.1.4.1 özel ambalajlama talimatı v 15 yıl periyodik
muayene aralığı verilen tekrar doldurulabilir kaynaklanmış çelik silindirler, söz konusu hükümlere göre
periyodik muayeneye tabi olmaya devam edebilir.

Gaz kartuşları için uygunluk değerlendirmesine ilişkin 1.8.6, 1.8.7 veya 1.8.8 zorunluluklarının
uygulanmadığı ve 1 Ocak 2013 tarihinden önce üretilmiş ve taşımaya hazırlanmış gaz kartuşları, tüm diğer
geçerli ADR hükümlerinin karşılanması şartıyla kullanılmaya devam edilebilir.

Basınçlı kurtarma kapları 31 Aralık 2013 tarihine kadar ulusal mevzuata uygun olarak üretebilir ve
onaylanabilir. 1 Ocak 2014 tarihinden önce ulusal mevzuata uygun olarak üretilmiş ve onaylanmış basınçlı
kurtarma kapları, kullanıldıkları ülkelerin yetkili makamlarının onayıyla kullanılmaya devam edilebilir.

1 Temmuz 2013 tarihinden önce üretilmiş ancak 1 Ocak 2013'ten itibaren geçerli olan 6.2.3.9.7.2 ve
6.2.3.9.7.3 veya 1 Ocak 2015 ten sonra geçerli olan 6.2.3.9.7.2 şartlarına uygun işaretlenmemiş silindir
demetleri 1 Temmuz 2015 ten sonrasına denk gelen periyodik muayene tarihine kadar kullanılabilir.

1 Ocak 2016'dan önce 6.2.3 uyarınca ve taşıma ve kullanım ülkelerinin yetkili makamları tarafından
onaylanan bir şartnameye uygun olarak, fakat 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P208 (1)'de gerektiği üzere ISO
11513:2011 ya da ISO 9809-1:2010'a uygun olmayan şekilde inşa edilmiş silindirler, 4.1.6.1 genel ambalaj
gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla emilmiş gazların taşınması için kullanılabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018