Karayolunda Tehlikeli Madde

Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri

Gövde donanımının Bölüm 6.8 zorunluluklarına uyması halinde, 1 Ekim 1978 tarihinden itibaren geçerli
zorunlulukların yürürlüğe girmesinden önce yapılmış sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü
gaz tankerleri kullanılmaya devam edilebilir. Sınıf 2'ye ait soğutulmuş sıvılaştırılmış gazların taşınması için
kullanılan gövdeler hariç olmak üzere, çeper kalınlığı, yumuşak çelik kullanılmışsa en az 0,4 MPa (4 bar)
(gösterge basıncı) hesaplama basıncına, alüminyum ve alüminyum alaşımları kullanılmışsa 200 kPa (2 bar)
(gösterge basıncı) hesaplama basıncına uygun olmalıdır. Tankların dairesel kesit alanları dışında,
hesaplamalarda esas alınacak olan çap, tankın gerçek kesit alanına eşit bir dairenin çapı olmalıdır.

Geçici koşullar uyarınca hizmette tutulan sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri
için periyodik testler, 6.8.2.4 ve 6.8.3.4 zorunlulukları ile diğer çeşitli sınıflara özel zorunluluklar uyarınca
yürütülebilir. Daha yüksek bir test basıncı önceki zorunluluklar tarafından öngörülmedikçe, alüminyum ve
alüminyum alaşım gövdeler için 200 kPa (2 bar) (gösterge basıncı) yeterli olacaktır.

1.6.3.1'deki ve 1.6.3.2'deki geçici koşulları sağlayan sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü
gaz tankerleri, onay verilen tehlikeli malların taşınmasında 30 Eylül 1993 tarihine kadar kullanılabilir. Sınıf
2 malzemelerinin taşınması için tasarlanmış sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz
tankerleri ya da duvar kalınlığı ve donanım elemanları Bölüm 6.8'e uygun olan sabit tanklar (tankerler),
sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri için bu geçici dönem uygulanmaz.

(a) 1 Mayıs 1985 tarihinden önce, 1 Ekim 1978 ve 30 Nisan 1985 tarihleri arasında yürürlükte olan
ADR zorunluluklarına uygun olarak yapılmış sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü
gaz tankerleri, 1 Mayıs 1985 tarihinden sonra geçerli olan zorunlulukları sağlamasa bile bu
tarihten sonra da kullanılabilir;
(b) 1 Mayıs 1985 ile 1 Ocak 1988 tarihinden itibaren geçerli olan zorunlulukların yürürlüğe girişi
arasında yapılmış sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri, o tarihe
kadar geçerli ADR hükümlerine uygun yapıldıysa, ADR hükümlerini tam yerine getirmese bile,
bu tarihten sonra da kullanılabilir.

31 Aralık 1992 tarihine kadar geçerli zorunluluklar uyarınca 1 Ocak 1993 tarihinden önce yapılmış, ancak 1
Ocak 1993 tarihinden itibaren geçerli zorunluluklara uymayan sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar
ve tüplü gaz tankerleri halen kullanılabilir.

(a) 1 Ocak 1978 ile 31 Aralık 1984 tarihleri arasında yapılmış sabit tanklar (tankerler), sökülebilir
tanklar ve tüplü gaz tankerleri, 31 Aralık 2004 tarihinden sonra kullanılırsa, 1 Ocak 1990'dan
itibaren geçerli olan ve gövde kalınlığı ile hasarlara karşı korumaya ilişkin derkenar 211 127(5)
zorunluluklarına uymalıdır.
(b) 1 Ocak 1985 ile 31 Aralık 1989 tarihleri arasında yapılmış sabit tanklar (tankerler), sökülebilir
tanklar ve tüplü gaz tankerleri, 31 Aralık 2010 tarihinden sonra kullanılırsa, 1 Ocak 1990'dan
itibaren geçerli olan ve gövde kalınlığı ile hasarlara karşı korunmaya ilişkin derkenar 211 127(5)
zorunluluklarına uymalıdır.

31 Aralık 1998 tarihine kadar geçerli zorunluluklar uyarınca 1 Ocak 1999 tarihinden önce yapılmış, ancak 1
Ocak 1999 tarihinden itibaren geçerli zorunluluklara uymayan sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar
ve tüplü gaz tankerleri halen kullanılabilir.

ADR'deki tadiller nedeniyle, bazı gazların uygun sevkiyat adlarının değiştirilmiş olması halinde, sabit
tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri veya plakalar (bkz.6.8.3.5.6 (b) veya (c))
üzerindeki gaz isimlerinin bundan sonraki ilk periyodik testte uygulanmaya başlaması koşuluyla, plaka ve
gövdenin kendisi üzerindeki isimlerin değiştirilmesine gerek yoktur (bkz.6.8.3.5.2 veya 6.8.3.5.3).

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

31 Aralık 1996 tarihine kadar geçerli zorunluluklar uyarınca 1 Ocak 1997 tarihinden önce yapılmış, ancak 1
Ocak 1997 tarihinden itibaren geçerli olan derkenar 211 332 ve 211 333 zorunluluklarına uymayan sabit
tanklar (tankerler) ve sökülebilir tanklar halen kullanılabilir.

(Rezerve Edilmiş)

(Silindi)

(Rezerve Edilmiş)
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018