Karayolunda Tehlikeli Madde

Tank konteynerler, portatif tanklar ve MEGC'ler

31 Aralık 1987 tarihine kadar geçerli olan zorunluluklar uyarınca 1 Ocak 1988 tarihinden önce yapılmış,
ancak 1 Ocak 1988 tarihinden itibaren geçerli zorunluluklara uymayan tank konteynerler halen
kullanılabilir.

31 Aralık 1992 tarihine kadar geçerli olan zorunluluklar uyarınca 1 Ocak 1993 tarihinden önce yapılmış,
ancak 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren geçerli zorunluluklara uymayan tank konteynerler halen
kullanılabilir.

31 Aralık 1998 tarihine kadar geçerli zorunluluklar uyarınca 1 Ocak 1999 tarihinden önce yapılmış, ancak 1
Ocak 1999 tarihinden itibaren geçerli olan zorunluluklara uymayan tank konteynerler halen kullanılabilir.

(Rezerve Edilmiş)

ADR'deki tadiller nedeniyle, bazı gazların uygun sevkiyat isimlerinin değiştirilmesi halinde, tank
konteynerler, MEGC'ler veya plakalar [bkz. 6.8.3.5.6 (b) veya (c)] üzerindeki gaz isimlerinin bir sonraki
periyodik testte düzenlenmesi kaydıyla, levhalar ve gövde üzerindeki isimlerin değiştirilmesine gerek
yoktur (bkz. 6.8.3.5.2 veya 6.8.3.5.3).

31 Aralık 2006 tarihine kadar geçerli zorunluluklar uyarınca 1 Ocak 2007 tarihinden önce yapılmış, ancak
6.8.2.5.1 uyarınca dış tasarım basıncının işaretlenmesine ilişkin 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli
zorunluluklara uymayan tank konteynerler halen kullanılabilir.

31 Aralık 1996 tarihine kadar geçerli zorunluluklar uyarınca 1 Ocak 1997 tarihinden önce yapılmış tank
konteynerler, 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren geçerli derkenar 212 332 ve 212 333 zorunluluklarına
uymasa bile kullanılabilir.

(Rezerve Edilmiş)

Yapıldıkları sırada geçerli olan 6.8.2.7 hükümleri uyarınca, yapıldıkları sırada tanımlanan teknik kod
uyarınca tasarlanan ve yapılan tank konteynerler ve MEGC'ler halen kullanılabilir.

(Silindi)

(Rezerve Edilmiş)

30 Haziran 2001 tarihine kadar geçerli olan zorunluluklar uyarınca 1 Ocak 2003 tarihinden önce yapılmış
olan, ancak 1 Temmuz 2001 tarihinden itibaren geçerli zorunluluklara uymayan tank konteynerler ve
MEGC'ler halen kullanılabilir.
Ancak, bunlar ilgili tank kodu ile ve bazı durumlarda 6.8.4 kapsamındaki TC ve TE özel hükümlerinin ilgili
alfanümerik kodları ile işaretlenmelidir.

31 Aralık 2002 tarihine kadar geçerli olan zorunluluklar uyarınca 1 Temmuz 2003 tarihinden önce yapılmış
olan, ancak 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren geçerli olan 6.8.2.1.7'nin zorunluluklarına ve 1 Ocak 2003 ile
31 Aralık 2006 arasında geçerli olan 6.8.4 (b)'nin özel hükmü TE15'e uymayan tank konteynerler halen
kullanılabilir.

(Rezerve Edilmiş)
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018