Karayolunda Tehlikeli Madde

Araçlar

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

(Silindi)

EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçlarının üretimi bakımından, 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerli olan
Kısım 9 zorunlulukları, 31 Mart 2018 tarihine kadar uygulanabilir.

1 Ocak 2003 tarihinden önce kayıtlı veya hizmete alınan araçların elektrik donanımları madde 9.2.2, 9.3.7
veya 9.7.8 zorunluluklarına uygun olmayıp 30 Haziran 2001 tarihine kadar geçerli zorunluluklara uyuyorsa
halen kullanılabilir.

(Silindi)

1 seri nolu tadiller veya 98/91/EC sayılı Direktif'in2 ilgili hükümleri ile tadil edildiği üzere ECE
Yönetmeliği No. 1051 uyarınca 31 Aralık 2002 tarihinden önce tip onayı alan ve Bölüm 9.2
zorunluluklarına uymayan ancak 30 Haziran 2001 tarihine kadar geçerli olan, temel araçların üretimine
ilişkin zorunluluklara (Ek B.2 derkenar 220 100 ila 220 540) uyan tam veya tamamlanmış araçlar, 1
Temmuz 2003 tarihinden önce ilk kayıtlarının yapılması ve hizmet vermeye başlaması kaydıyla,
onaylanmaya ve kullanılmaya devam edilebilir.

1 Temmuz 2005 tarihinden önce ilk kez onaylanan, 31 Aralık 2004 tarihine kadar yürürlükte olan Kısım 9
zorunluluklarına uyan ancak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olan zorunluluklara uymayan EX/II ve
EX/III araçları halen kullanılabilir.

4 bardan az basınç ile test edilen sıvı veya erimiş haldeki tehlikeli malların taşınmasında kullanılan, 9.7.5.2
zorunluluklarına uymayan, 1 Temmuz 2004 tarihinden önce ilk kaydı yapılan (veya kayıt zorunlu değilse
hizmet vermeye başlayan) 3 m3'ten fazla kapasiteye sahip sabit tankı olan tankerler halen kullanılabilir.

31 Aralık 2006 tarihine kadar geçerli olan bölüm 9.1.3.5'te gösterilen modele uygun Onay Sertifikaları ve
bunun gibi 1 Ocak 2007 den 31 Ocak 2008'e kadar geçerli olan alt başlık 9.1.3.5'te gösterilen modele uygun
olanlar kullanılabilir. 9.1.3.5'te gösterilen modele uyan ve 1 Ocak 2009'dan 31 Aralık 2014'e kadar geçerli
olan onay belgeleri kullanılmaya devam edilebilir.

Ulusal kanunların hükümleri uyarınca 1 Temmuz 2009 tarihinden önce yapılan ve onaylanan, ancak 1 Ocak
2009 tarihinden itibaren geçerli yapı ve onay zorunluluklarına uymayan MEMU'lar, kullanıldıkları ülkenin
yerel makamların onayı ile kullanılabilir.

1 Nisan 2012 tarihinden önce kayıt edilen veya hizmete alınan, elektrik bağlantıları 9.2.2.6.3
zorunluluklarına uymayan, ancak 31 Aralık 2010 tarihinden önce geçerli zorunluluklara uyan EX/III ve FL
araçları halen kullanılabilir.

1 Temmuz 1995 tarihinden önce ilk kez kayıt edilen (veya kayıt zorunlu değilse hizmet vermeye başlayan),
06 seri no.lu değişiklikler, ECE Yönetmeliği No.13 ile uyumlu ancak kategori A, kilitlemesiz fren sistemi
(ABS) ile ilgili teknik zorunluluklara uymayan kilitlemesiz fren sistemi (ABS) bulunan römorklar halen
kullanılabilir.

31 Aralık 2012 tarihine kadar yürürlükte olan ADR hükümlerine göre 1 Temmuz 2013 tarihinden önce
onaylanan fakat 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlükte olan 6.12.3.1.2'ün veya 6.12.3.2.2'ün
zorunluluklarını karşılamayan MEMU'lar, halen kullanılabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018